Hur graviditet påverkar fötter

Hur graviditet påverkar fötter

En studie publicerad i mars 2013 redovisar intressanta resultat hur graviditet påverkar fötter.

Kvinnor som har fött barn anses ha en större risk för att utveckla besvär från fötter och ben än kvinnor som inte fött barn. Den ökade muskelmassan i kombination med den ökade relaxinnivån under graviditeten sätter press på både muskler och skelett. Man vet att gravida kvinnor får ökad längd, bredd och volym på fötterna under graviditeten. Den ökade bredden förklaras av att hälbenet ändrar ställning i nedåtgående riktning på grund av viktökningen och relaxine-hormonets inverkan. Man har också sett att fotens viktbärande centrum flyttas bakåt för att kompensera för den ökade vikten på magen.

Graviditet medför en förändring i längd hos fotvalvens stabiliserande vävnader. Kvinnor kan alltså få lägre fotvalv av att vara gravida.Fötterna kan också öka i både längd och bredd.

I  den studien jag nyss läst inkluderades resultat från undersökningar av 49 kvinnor mellan 18-40 som var gravida i första trimestern. Forskarna träffade dem och undersökte deras fötter vid två tillfällen, i första trimestern samt ca 19 veckor postpartum. Vid uppföljningsbesöket hade kvinnornas hormonnivåer hade återgått till mer normala värden efter graviditeten. Man testade deras generella ledrörlighet och fokuserade framförallt på fotvalvens höjd och flexibilitet. Fotvalven undersöktes i både sittande och stående. Man tittade efter hur mycket fotvalven sjönk ihop när kvinnan bytte ställning från sittande till stående, det vill säga belastade fötterna.

Störst förändring första gången

Analys av undersökningsresultaten visade att kvinnor som varit gravida med sitt första barn fick de största förändringarna. Man såg en kvarvarande minskning av fotvalvens höjd och stabilitet efter graviditeten hos de gravida överlag, men i alla största utsträckning hos förstföderskor. Det fanns inget tydligt samband mellan att stor viktuppgång gav större påverkan på fötterna.

Fötternas förändring kan sekundärt leda till en ändring av foten så att den ger en ökad pronation, som i sin tur kan leda till en vridning av underbenet och på så sätt påverkas även knäleden. Ökad pronation i foten anses även höra samman med ökad inåtrotation i höften. Den biomekaniska ändringen i fötterna kan ge upphov till förändringar i rörelsemönster upp i benet och i förlängningen även till ryggraden. Har man kvinna nytillkomna besvär i knän, höfter, rumpa eller rygg efter graviditeten kan man alltså be sjukgymnasten även undersöka fötterna för att utesluta påverkan från dem

Borde man alltså rekommendera kvinnor att ha ergonomiska skor och hålfotsstöd under graviditet? Personligen tycker jag att det kan vara ett bra råd.
Under mina graviditeter har jag definitivt känt ett behov av bra, ergonomiska skoinlägg och joggingskor med bra dämpning och snörning.Den här butiken tycker jag är grymt bra (heh, jag har jobbat där…).

Previous

Next

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *