En arbetsdag (Joseph)

För någon vecka sedan skrev Mia om hur en typisk arbetsdag ser ut för henne. Jag tänkte skriva ett likadant inlägg men med exempel på två olika dagar. Detta för att mina arbetsdagar kan se väldigt olika ut. Jag har egentligen tre sorters dagar: kontorsdagar, interninspektionsdagar och externinspektionsdagar. Ut över dessa har har jag dagar jag håller kurser och utbildningar mm.

Men kort lite om vad jag egentligen gör. Jag är QA specialist och interninspektör. ”QA” står för Quality Assurance vilket översätts som kvalitetssäkring. QA är den oberoende delen av ett läkemedelsföretag som ansvarar för att produktens kvalitet säkerställs och i förlängningen skyddas patienten från att få i sig felproducerade läkemedel. Ett läkemedelsföretag styrs av ett regelverk som generellt kallas GMP. GMP står för Good Manufacturing Practice (Good tillverkningssed) och är ett samlingsbegrepp av alla lagar och guidelines som man måste och bör efterleva för att få tillverka och sälja läkemedel. Det är både de lagar som vi har i Sverige, alltså läkemedelslagen och underliggande föreskrifter, men även alla läkemedelsrelaterade lagar för de länder som man vill sälja till.

Som specialist hjälper jag företaget att tolka dessa lagar och förändringar i dem samt hur vi ska implementera nya rekommendationer som troligtvis kommer att bli gällande lag inom några år.

Som interninspektör besöker jag de olika delarna av företaget och gör stickprov för att kolla att de jobbar enligt GMP och hjälper dem att hitta eventuella brister. Precis som en inspektör från livsmedelsverket går ut till en restaurang för att kolla efter råttor och att hygienregler efterlevs i köket så kollar en läkemedelsinspektör att kvalitetssystemet fungerar och efterlever gällande regelverk.

Marcain

EDAn som Mia fick när Wollmar föddes. En av mina kollegor som kvalitetssäkrat denna produkt.

Så här kommer två exempel på hur en arbetsdag kan se ut för mig:

Arbetsdag typ 1 – kontorsdagen:

07:40 – Anländer på jobbet. Lämnar matlåda i kyl, brygger en kopp te och sätter mig på mitt kontor och kollar genom olästa mail.
08:00 – Kollar genom kalendern för dagen och prioriterar vad som ska göras med dagen utifrån min ”att göra lista”.
08:10 – Sätter igång och skriver någon/några rapporter (inspektionsrapport, riskrapport) eller skickar mail till personer i verksamheten för att planera för framtida inspektioner (från myndighet eller egna interna inspektioner).
9:30 – I bästa fall tar gruppen fika/kaffe nu, men det blir vanligen bara en-två gånger i veckan som vi alla hinner ses.
10:00 – Fortsätta att skriva/planera men blir avbruten av telefonsamtal eller diverse diskussioner med kollegor. Det handlar ofta om hur vi skalösa vissa problem eller uppgifter.
11:45 – Lunch, värmer och äter lunch en våning ner från mitt kontor tillsammans med en del av mina kollegor.
12:30 – Möte med exempelvis ledningen av en av sitens många fabriker. Diskuterar omfång och upplägg inför en kommande interninspektion.
14:00 – Utbildning av nyanställda på företaget. Jag och mina kollegor håller en del av ett GMP-utbildningspaket för nyanställda på företaget.
15:00 – Kontorsjobb igen. Mail, telefon, skriva, prata mm.
16:00 – Tar bussen hem

 

Arbetsdag typ 2 – interninspektion:

08:30 – Anländer på jobbet. Skriver ut agendor åt medverkande för dagens inspektion och även mina egna minnesanteckningar (så kallade arbetsagenda).
08:45 – Gå ut för att möta upp kontaktperson och bli insläppt i fabriken som ska inspekteras. Vi går in byter om till renrumskläder (det är typ som blå sjukhuspyjamas + hårskydd + skäggskydd + inneskor som en får låna).
09:00 – Start inspektion, vi går igenom vilket skriftligt material och vilka lokaler för att kolla att allt görs enligt regelverket. Efter en introduktion kollar jag genom att allt är okej och att verksamheten har begärda dokument (svar på frågor vi ställt) redo för senare på dagen. Vi stämmer av agendan i fall att något dykt upp och vi måste ändra något.
09:30 – Olika experter (typ processingenjörer och gruppchefer) går genom processflöden och ritningar för den tillverkningsprocess och de lokaler som ingår i inspektionen.
10:00 – 13:00 – Jag tas ut på en rundvandring i fabriken/verksamheten. Jag kollar att allt ser bra ut och är i enlighet med kraven, att lokaler/luftflöden/temperaturer är i enlighet med vad ritningarna angett. Jag intervjuar personal på linjerna och kollar att de jobbar enligt deras föreskrifter och kollar massor mer enligt min arbetsagenda. Vi går på lunch mitt i eller vi slutet av rundvandringen.
13:00 – 15:00 – Vi sitter ner tillsammans och går igenom en massa dokument (de flesta begärda i förskott, flera dagar innan inspektionen). Personer kommer in och presenterar avvikelser, ändringsärenden, valideringar och utbildningsdokumentation. Vad som ingår i inspektionen och vilka typer av dokument som granskas beror på vad vi kommit överens med verksamheten om innan.
15:00 – Jag får en stund att sitta sjäv och summera mina anteckningar från dagen.
16:00 – Jag summerar vilka observationer jag hittat under dagen och lyfter om det finns något särskilt jag är bekymrad över.
17:00 – Hem!

Typiskt sätt pågår en interninspektion i två dagar, varpå första dagen helt ägnas åt introduktion och rundvandring och andra dagen helt åt dokumentationsgranskning. Men båda varianterna förekommer beroende på vilken verksamhet som ska inspekteras.
En annan arbetsuppgift jag jobbar med (typ en gång i månaden) är externa inspektioner. Då är det en eller fler inspektörer från en myndighet som kommer och kontrollerar oss. Det kan vara från Japan, USA, Uganda eller Bolivia. Der lite på vilka länder vi säljer olika produkter till och vilka avtal som finns mellan olika myndigheter. Ett exempel på ett sådan avtal är att alla EU länder har kommit överens att om ett lands myndighet inspekterat ett företag så accepterar resten av länderna det inspektionsutfallet.

En myndighetsinspektion går till på ungefär samma sätt som när jag och mina kollegor håller interninspektion men det är på lite större skala. Min roll i dessa sammanhang är att jag antingen sitter inne i inspektionsrummet med de besökande inspektörerna eller så jobbar jag på utsidan och koordinerar ett team om ca 8 personer som ska samordna och ta fram svar åt inspektören/inspektörerna. De här dagarna är oftast ruggigt långa och kan sträcka sig från 7 på morgonen till 19 eller till och med 20 på kvällen.

Annars är det väl lite gruppmöten i veckan, avdelningsfika på tisdagar (TjoHo!) och datorstrul som händer på jobbet. Typ som de flesta.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.