Koffein för barn och gravida

Koffein för barn och gravida

Jag och Mia kom att diskutera det här med koffeinintag en kväll här i veckan. Jag har läst på lite och kommer i det här inlägget skriva om de rekommenderade doserna för gravida kvinnor och barn.  Och förstås om vilket vetenskapliga stöd som ligger bakom dessa rekommendationer.

Koffein

Koffein är troligtvis världens mest använda psykoaktiva substans. Som de flesta av er vet återfinns koffein i kaffe. Koffeinet är den verksamma substansen för dess uppiggande effekt. Koffein återfinns i olika mängder i bönor, blad och frukter hos över 60 olika växter världen över. Mest känt för oss är så klart kaffebönan och te-blad. Te-blad? Ja, många av er kanske tänker att det är tein i te. Men faktum är att tein och koffein är samma substans. Känt barn har många namn säger de. Koffein kallas även guaranin, matein eller metylteobromin beroende på varifrån den extraheras. I Nordamerika konsumeras dagligen koffein av 90 % av befolkningen. Jag kunde inte hitta en motsvarande siffra för Sverige men med tanke på att vi leder ligan i term om mängde koffein (mg) per capita/dag (388 mg/dag) så misstänker jag att större del av den Svenska befolkningen konsumerar koffein ganska ofta i ganska stora mängder.

Påverkan på kroppen och knoppen?

Om du inte tillhör en riskgrupp (återkommer till riskgrupperna snart) är normalt bruk av koffein ganska nyttigt.

 • Koffein har en uppiggande effekt. Denna effekt är mest påtaglig vid tillfällen då du är som mest trött.
 • Koffein ökar prestation vid enkla uppgifter som kräver uthållighet,
 • Abstinensbesvär har låg påverkan på prestation. Studier anser att de flesta abstinensbesvär som folk känner beror på en förväntad effekt snarare än en faktisk fysiologisk effekt [4].
 • Om du dricker kaffe kan du dessutom tillgodo se dig ett extra kariesskydd (så länge du inte tillsätter socker)

Det som kan tilläggas är att överkonsumtion kan leda till ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, allmän toxicitet, benskörhet, beteendeförändring, ökad risk för cancer och påverkan på manlig fertilitet [5].

Riskgrupper

Vilka ingår i riskgrupperna då? I studier har det visat sig att vissa individer är extra känsliga för koffein och vid högre doser kan de uppleva ångest eller ökad ängslan. Detta har visat sig gälla främst för personer som redan är ängsliga [4]. De andra två riskgrupperna är gravida kvinnor och barn.

Risker hos gravida kvinnor och barn

När det gäller gravida kvinnor har studier visat på en ökad risk för mycket tidiga missfall och minskad tillväxt hos fostret [livsmedelsverkets rekommendation]. När det gäller minskad tillväxt hos fostret verkar det vara en dosberoende kurva [3]. Det innebär att risken för minskad tillväxt hos fostret ökar i proportion med ett ökat dagligt intag av koffein.

Flertalet studier har efterforskat koffeins eventuella effekt på barn. Både effekt beroende på moderns koffeinintag vid graviditet och amning, men även effekt vid direkt konsumtion vid ung ålder [2]. Det finns inget som pekar på att koffein orsakar eller förvärrar ADHD. Det finns inte heller några evidens för någon direkt koppling till annan skada hos konsumtion av koffein hos barn [1]. Det finns däremot gott om indirekta riskfaktorer och detta tillsammans med bristen på ordentliga studier på barn, är avgörande för den rekommenderade dosen hos barn. De indirekta riskfaktorerna är:

 • Då koffeinkonsumtion hos barn framförallt sker via läsk innehållande koffein, finns vetenskapligt belagda samband  med bland annat sämre matvanor, fetma och karies.
 • Även om det inte finns några bevis på att koffein skulle vara en ”inkörsport” till tyngre droger så finns det ett tydligt samband mellan rökare och koffeinbruk. Detta då båda substanserna har samma verkningsmekanism och förstärker varandras effekt. Därför föreligger en risk att tidig koffeinkonsumtion kan göra ett barn mer känslig för belöningen nikotin ger.
 • Det finns antydningar till att koffein kan bidra till sömndysfunktion och hög konsumtion ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Rekommenderade dagliga doser [5,6]

Gruppering Mängd koffein per kg

mg/(kg x dag)

Exempel för daglig dos för person 65 kg Antal koppar kaffe (2,5 dl/kopp) Antal koppar svart te (2,5 dl(kopp)
En normal person ca 6 mg 400 mg /dag 2,5 koppar 14,5
Gravid ≤ 4.6 mg 300 mg / dag 1,8 koppar 10,9
Exempel för en 4-åring på 20 kg
Barn ≤ 2.5 mg 50 mg/dag 0,3 koppar eller

0,75 dl

1,8

 

 

Vill du beräkna för din vikt så räknar så här för kaffe:

<Mängd per kilo krappsvikt> x <Din vikt i kg> /66 / <Volym i din kopp i dl> = Antal koppar för rekommenderad/maxdos

och så här för svart te:

<Daglig exponering> x <Din vikt i kg> /11 / <Volym i din kopp i dl> = Antal koppar för rekommenderad/maxdos

Slutligen en liten tabell på mängden koffein i några utvalda livsmedel:

Mängd koffein (mg)/100 g
Kaffe 66 mg*
Espresso 212 mg**
Svart te 11 mg**
Choklad 43 mg**
Coca Cola 12 mg*

* Livsmedelsverketet [6]

** USDA – U.S. Department of Agriculture

Koffein för barn och gravida

Koffein är som alla andra aktiva substanser något att förhålla sig till utifrån dosering. Koffein är aldrig enbart dåligt eller enbart bra, utan allting handlar om en dos och mängd. För vuxna finns en rekommendation, för gravida är den ytterligare lite ”snålare tilltagen” och för barn är gränserna ganska hårt dragna. Detta betyder dock inte att kaffe eller svart te i en väl avvägd mängd är farligt vare sig till gravida eller barn. Men möjligen inte heller gynnsamt. För att vara världens troligtvis mest använda psykoaktiva substans är effekterna på barn och foster ännu relativt okända.

 

Referenser:

 1. Caffeine Use in Children: What we know, what we have left to learn, and why we should worry
 2. Effects of caffeine on development and behavior in infancy and childhood: a review of the published literature.
 3. Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of fetal growth restriction: a large prospective observational study
 4. Effects of caffeine on human behavior.
 5. Effects of caffeine on human health.
 6. Livsmedelsverket: Koffein

Comments (5)

Så skönt med dina vettiga och balanserade tankar kring sånt som av diverse ”tyckare” gärna hårddras!
Tyckte även mycket om ditt inlägg om paracetamol!

Vad vet man egentligen om hur kaffedrickande påverkar möjligheten att bli gravid?

Det finns forskning som pekar på att hög konsumtion av kaffe påverkar manlig fertilitet negativt. Dock finns det inget på pekar på negativ påverkan på kvinnors möjlighet att bli gravida. Dock finns en risk (om än liten) för tidiga missfall. Men missfall och vad de beror på är en komplex fråga och jag vill ogärna peka på en enskild faktor eftersom det leder till skuld på kvinnan och hennes beteende och så enkelt är det inte.

Intressant! Jag har nämligen flera tjejkompisar som fått rådet att dra ner på kaffedrickandet för att öka chansen att bli gravida. Från mvc tror jag rådet har kommit. Men det kanske handlar om det med tidigt missfall bara att vården inte uttrycker specifikt det. I så fall rätt klokt med tanke på din synpunkt om skuld. Att manlig fertilitet kan påverkas verkar (såklart) inte vara allmänt känt.
Tack för svaret!

Hade ingen aning om att det var koffein i choklad! Ännu en anledning till att sluta äta det varje kväll i tv-soffan alltså… hehe. Tack för upplysningen!

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.