Tema: Endometrios

Tema: Endometrios

För inte alltför länge sedan hade vi ett tema om långvarig inre bäckensmärta, och då nämnde jag endometrios som en av orsakerna och gick djupare in på endometrios och träning samt bäckensmärta och endometrios. Nu har jag alldeles nyligen skrivit en studieuppgift om litegrann samma ämne och har därför anledning att återkomma till ämnet.

Tidigare inlägg om just endometrios:

Vad är endometrios?

Normalt när en kvinna inte är gravid byggs det upp livmoderslemhinna inuti hennes livmoder under månadens gång. När tiden för menstruationen kommer blöder denna slemhinna ut, och cykeln börjar sedan om. När livmoderslemhinna växer någon annanstans än inuti livmodern kallas detta för endometrios. Denna slemhinna går igenom samma cykel, men blödningen har ingen naturlig väg ut ur kroppen. Blödningen ger upphov till retningar och inflammatoriska reaktioner och ger upphov till smärta. En del kvinnor har sådan vävnad utanför livmodern som inte ger några symtom alls, och andra kvinnor lider svårt av sina endometriossymtom.

Endometrios är därför en vanligt förekommande östrogenberoende inflammatorisk sjukdom som kommer med en bred variation av symtomintensitet. Sjukdomen drabbar 10-15 % av alla kvinnor i reproduktiv ålder och karaktäriseras av tillväxt av endometrievävnad utanför livmodern, oftast inne i lilla bäckenet eller ute i bukhålan. De vanligaste symtomen är smärta vid mens, smärta inuti eller kring bäckenet som inte behöver vara ihophörande med menstruation, smärta vid samlag samt andra besvär kring tarmar och urinvägar. Personer med endometrios lider också ofta av trötthet och depression samt har en större risk att vara infertila. 25-50 % av alla infertila kvinnor har endometrios. Kvinnor med endometrios har också ökad risk för prematur förlossning, missfall, föreliggande moderkaka, små barn vid födsel och att bli förlösta med kejsarsnitt. Endometrios ger också upphov till ärrvävnad och sammanväxningar som kan ge relaterade symtom från de organ eller vävnader som berörs.

Fysioterapeutiskt behandlingsbara symtom av endometrios

Endometrios kommer ofta tillsammans med smärta och spänningsstillstånd vilka kan vara svåra att sortera ut som ”orsak” eller ”verkan”. Endometriossmärtan ger upphov till överaktivering av muskler och andra mjukdelar. Överspänning i muskler ger ofta upphov till ny smärta. En vaginal undersökning av bäckenbotten med fingrar istället för instrument visar ofta triggerpunkter. Bäckenbottens triggerpunkter kommer inte som ”vanliga triggerpunkter” i knutar utan i form av strama stråk som gör ont när man trycker på dem. Ändtarmens slutmuskler,  levatorerna och obturator internus är vanliga smärtområden för personer med endometrios. Individer som lider av endometrios har oftare djupa samlagssmärtor och överspänning i bäckenbotten än andra kvinnor.

Det finns i dagsläget inga internationella riktlinjer vare sig för kliniskt diagnossättande eller för optimalt medicinskt omhändertagande för endometrios. Detta är kritiserat både från patientgruppen och från vården i sig, då det i dagsläget tar mellan 7-10 år för en patient att få en korrekt diagnos. Läkemedelsmässigt är förstahandsbehandlingen p-piller och utredningsmässigt ska den tyngst vägande undersökningen vara att verifiera endometriosen via titthålsoperation. Det finns dock studier som tyder på att kvinnor som behandlas med enbart p-piller inte blir tillräckligt smärtlindrade. Målet med behandling för endometrios är oftast just smärtlindring, eftersom sjukdomen är svår att få bort. Smärtproblematiken vid endometrios har visats vara inte helt synonym med antalet blödningsdagar, vilket också tyder på att hela symtombilden inte enbart handlar om den rena inflammatoriska aktiviteten i sjukdomen.

Riktlinjer är på gång!

Under 2018 kommer socialstyrelsen ut med nationella riktlinjer för vård vid endometrios och jag vet att det funnits en fysioterapeut med i utformandet av dessa. Jag ser fram emot dessa och kommer naturligtvis återkomma till ämnet!

Seriens referenser finns här:

  1. Clinical diagnosis of endometriosis and optimal medical therapy.
  2. Endometriosis and physical exercises: a systematic review.
  3. Relating Chronic Pelvic Pain and Endometriosis to Signs of Sensitization and Myofascial Pain and Dysfunction.
  4. Sexual function in endometriosis patients and their partners: effect of the disease and consequences of treatment.
  5. Is acupuncture effective in the treatment of pain in endometriosis?
  6. Self-management and psychological-sexological interventions in patients with endometriosis: strategies, outcomes, and integration into clinical care.
  7. Effectiveness of complementary pain treatment for women with deep endometriosis through Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): randomized controlled trial.
  8. The Practice of Hatha Yoga for the Treatment of Pain Associated with Endometriosis.
  9. Rehabilitation of the short pelvic floor. I: Background and patient evaluation.
  10. Rehabilitation of the short pelvic floor. II: Treatment of the patient with the short pelvic floor.

Previous

Next

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden nedan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa. Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!