Gästinlägg om kvinnohälsa, jämställd vård och feminism

Om kvinnohälsa, jämställd vård och feminism

Min kollega och vän fysio.emma gick igång och tänkte vidare kring mitt inlägg om Feminism och kvinnosjukvård. Hon skrev en text som jag tänker att ni läsare säkert också gärna tar del av. En bakgrund till Emmas tankar är att vi ”Fysioterapeuter inom kvinnors hälsa” ibland känner oss anklagade för att vi ”stuntar i män”. Läs Emmas tankar om detta!

Kvinnohälsa, jämställd vård och feminism

Vi talar om kvinnohälsa och syftar då oftast på obstetrik och gynekologi. Kvinnohälsa handlar inte enbart om tillstånd som rör graviditet eller födande. Sjukdomar eller skador som drabbar kvinnor i högre omfattning än män kan också gå in under begreppet. Men hör vi någonsin begrepp som manshälsa? Manssjukdomar? De finns ju, högt blodtryck och alkoholism som exempel.

Redan här ser vi det: att mannen är normen och att kvinnan är undantaget.

Kvinnor löper större risk för kronisk smärta än män. Kvinnor söker mer vård, men män får dyrare behandlingar. Ny teknik och dyr medicinsk behandling når gruppen medelålders män först. Efter första barnets födelse är sjukskrivningsgraden dubbelt så hög hos kvinnor i 15 år framåt. 15 år!

Kvinnor tenderar att leva längre än män, men är sjukare genom livet.

Kvinnor säker mer vård men upplever oftare kränkningar och dåligt bemötande i vården. Kvinnor ses som mer hjälpsökande och kvinnors smärta har i högre utsträckning negligerats och historiskt oftare ansetts som psykiskt betingad.

Jag ser exempel på det här dagligen. Allt från avsaknaden av kompetens och specialistenheter runtom Sverige till enskilda vårdmöten och bemötande och ton i dessa. Jag önskar att det inte var så men många av mina patienter, som är kvinnor, har inte fått adekvat hjälp innan jag träffar dem. Trots att de sökt vård.

Hur är det möjligt att vården fortfarande är som mest anpassad utifrån det kön som nyttjar den minst?

Var kommer feminismen in?

Feminismen handlar om kampen för kvinnors lika villkor. Att ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som män. Utgångspunkten att mannen är överordnad kvinnan visar sig i en rad olika samhällsstrukturer.

Och så även i vården.

Det är inget nytt att mannen är normen i en stor del av forskningen. Att vårdbemötandet skiljer sig åt beroende av kön. Att diagnostisering och val av behandling inte har varit och än idag inte är likvärdig mellan könen.

Vården är inte jämställd.

Jag arbetar för jämställd vård. Jag arbetar med och för kvinnor för att min strävan är att ge mest till de som fått minst. Får minst.

Då undrar du nu genast om jag i mitt arbete inte strävar efter mannens lika villkor?

Det stämmer.

Betyder det att jag önskar männen sämre vård? Nej. Givetvis inte.

Jag önskar bara kvinnor samma vård. Bättre förutsättningar för hälsa.

Jämställd vård handlar inte om att all vård ska se likadan ut.

Jämställd vård behöver anpassas efter sjukdomstillstånd, skador och ja, även behov utifrån kön. I det här fallet landar vi i skillnaden kring reproduktionsorganen. Kvinnor och icke-binära med livmoder bär och föder barn. Mäktigt, inte sant? Men det kräver också vissa specifika insatser. För än så länge är graviditet och födande på inget sätt riskfritt. Inte ens här, i Sverige 2018. Och ännu mindre om vi ser till världen i stort.

Som en del i svaret på frågan varför jag arbetar med kvinnohälsa:

För att jag delvis valt mitt arbete och min inriktning ur ett feministiskt perspektiv och då kommer kampen för kvinnohälsa vara central. Där är alla icke-män välkomna!

Men männen då?

Med allt ovan sagt är det mer än välkommet med fler perspektiv än enbart mitt som genererar en jämställd och jämlik vård. Tro mig, det behövs!

Jag hoppas verkligen att mäns psykiska ohälsa lyfts mer.

Att vi på djupet kan påverka pojkar och män att gå från den stereotypiska könsrollen som stark och självständig och att de därmed kan ta en mer självklar plats i delar av vården och i slutändan må bättre.

Jag hoppas att socioekonomiskt utsatta grupper får bättre vård.

Att det inte ska spela någon roll vad för namn du har.

Och så vidare…

Men för nu:

Jag hoppas att fler förstår varför påståenden eller tyckanden om att vi (som valt just detta, som arbetar för kvinnor och icke-män) skulle bidra till ojämställd vård för att vi ser till det ena könet helt enkelt är påståenden eller tyckande som inte håller.

Varken historiskt eller nu.

Vad tycker du?

Referenser:

(O)jämställdhet i hälsa och vård, SKL 2014

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Nationalencyklopedin, jämställdhet.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhet (hämtad 2018-02-05)

Nationalencyklopedin, feminism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feminism(hämtad 2018-02-05)

Previous

Next

One Comment

  • Stödjer dig fullt ut! Härligt att du finns och tar detta med vår hälsa på stort allvar.
    Det är på tiden att vi blir lyssnade och trodda. Så många kvinnor som lider i onödan efter en förlossning, pms och så vidare. För att inte tänka på hypotyreos som tyvärr inte är ovanlig.

    Med vänlig hälsning,
    Monica Eliasson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden nedan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa. Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!