Traumatisk förlossning och smärta

Traumatisk förlossning och smärta

Det trillade en reflektion och en fråga.

Jag har en fråga till dig om traumatiska förlossningar. Vet du om man riskerar att få mer smärta efteråt (rygg-, bäcken- och nervsmärta) om förlossningen varit jobbig? Ibland tänker jag att all smärta som jag upplevt efter min yngstes förlossning kanske delvis kommer av att min kroppsbild förändrats, omedvetet, i och med jobbiga minnen. Kanske att jag även är sensitiserad. Vad säger forskningen?”

Forskning om smärta och posttraumatisk stress

Forskning omposttraumatisk stress  (alltså inte specifikt från förlossningar) har visat att detta är vanligt förekommande hos patienter med långvariga smärtbesvär. Ungefär 25 % på skandinaviska smärtkliniker uppskattas ha PTSD eller symtom men inte full diagnos av PTSD. Man tror att PTSD kan ha negativ effekt på smärtan, och tvärtom. Patienter med symtom av posttraumatisk stress uppskattas ha högre smärta, mer rörelserädsla och psykisk stress än andra smärtpatienter. De kan också ha mer depressiva symtom och mer ångest än andra. Man tolkar detta som att det är de posttraumatiska stressymtomen, och inte själva traumat i sig själv, som skapar påverkan på smärttillståndet. Detta tyder på att patienter med posttraumatisk stress kan behöva ha en mer specialiserad smärtbehandling än andra. Man har också sett  att ungefär 50% av patienter med kronisk ländryggssmärta också lider av PTSD-symtom. Hur sambandet ser ut är inte helt hundraprocentigt klarlagt. Handlar det om personlighetstyp, nerv-biologi eller nerv-fysiologi, minnen, beteenden eller personliga copingstrategier? Säkert delar av allt hos många.

Hur ska jag tänka kring behandling?

KBT är en en behandlingsterapi som är rekommenderad för patienter med kronisk smärta och som också kan vara bra för patienter med PTSD. Min egen tanke är att kvinnor med besvär efter graviditet och förlossning gärna kan kombinera fysiologisk behandling med psykologisk. Alltså, egentligen fler än de som kan tänkas ha posttraumatisk stress. Det finns så många olika anledningar till att få ett lite stukat psyke efter omvälvande livshändelser.

Att ta sin egen problematik på allvar är viktigt

Jag hittade det så fint uttryckt här:

”Subsequent childbirth after a previous birth trauma has the potential to either heal or retraumatize women. During pregnancy, women need permission and encouragement to grieve their prior traumatic births to help remove the burden of their invisible pain.”
Kvinnor måste få tillåtelse och uppmuntran att sörja och berarbeta sina förlossningstrauman för att på så  sätt lätta bördan av osynlig smärta på insidan. Det tror jag garanterat hjälpa i en rehabiliteringsprocess för smärta och funktionsnedsättning också. 

Referenser:

Previous

Next

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden nedan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa. Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!