Bemötande vid missfall

BakingBabies hjälper till att sprida info!!

(Sprid gärna vidare genom att dela länken!)

Missfall räknas som den vanligaste graviditetskomplikationen och studier påvisar att en majoritet av kvinnor är missnöjda med vården de fått i samband med ett missfall, då brist på empati, medkänsla, information och uppföljning identifieras som missnöjesfaktorer hos kvinnorna.

Öka kunskapen om missfall och bemötande genom att svara på en enkät.

Den tar mellan 15 till 30 minuter att besvara och du är helt anonym. Det saknas mycket kunskap om hur kvinnor som får missfall upplever vårdens bemötande och din och andras erfarenheter behövs. Var med och gör din röst hörd!

Varför?

Syftet är att kartlägga kvinnors skattade upplevelse av bemötande och information från vårdpersonal i samband med ett konstaterat missfall samt att jämföra skattad upplevelse av missfall vid olika graviditetslängder, mellan förstföderskor och omföderskor, ålder, födelseland och olika län. Studien genomförs med hjälp av ett frågeformulär som tar uppskattningsvis ca 15-30 minuter att besvara. Genom att besvara webb-enkäten samtycker man till att deltaga i studien. Deltagandet är helt frivilligt och man besvarar frågorna fullständigt anonymt.

Enkäten är en del i en magisteruppsats som den blivande barnmorskan Ruth Partoft, Lund, håller på att skriva.

Vem får vara med?

  • Du har fått ett missfall mellan 2011 och 2018.
  • Du behöver vara mellan 18 och 49 år
  • Du behöver förstå svenska

Här hittar du enkäten

Vid frågor kan du kontakta

Ruth Partoft

Leg. Sjuksköterska

E-post: ru7836pa-s@student.lu.se

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.