Kategori: Jobb

Jobb

I kategorin med titeln jobb hittar du blandade inlägg om våra respektive arbetsliv. Vi är anställda och driver bloggen på vår fritid. Mia är landstingsanställd som fysioterapeut och Joseph jobbar inom läkemedelsbranschen.

Jobb är naturligtvis en stor del av våra vardag, precis som familjeliv. Det är ett ständigt pussel med att hinna och orka! Mer om Mias yrke finns naturligtvis under kategorin fysioterapi och dess underkategorier.

Tema: att vara vårdgivare och bloggare

Tema: att vara vårdgivare och bloggare

I bloggosfären känner jag mig ibland lite som en udda fågel, även om jag har ganska många vänner som driver bloggar eller andra stora sociala mediekanaler. Bland vårdgivare finns det också  många som är aktiva på sociala medier. Jag hittar inte lika ofta personer som mig själv – vårdgivare som bloggar utifrån sitt yrke. Hälsobloggar finns det många, träningsbloggar likaså. Men att vara legitimerad vårdgivare ger ett gäng väldigt speciella premisser. Jag tänkte nu i några dagar ha ett tema om just detta. Om att vara vårdgivare och bloggare.

Vad krävs för att få en läsvärd blogg?

Det som gett oss en stor och successivt ökande läsekrets är att vi besvarar faktiska frågor som andra människor har. Jag vet att det finns sociala medieprofiler som bara genom sin existens väcker och svarar på frågor. Men det är ingen själ i världen som egentligen bryr sig om vad vi har för kläder idag, vad vi äter eller hur vi inreder vårt hem. Vår framgång sitter i att vi svarar på frågor som folk faktiskt undrar, inte i att vi som personer är så fantastiskt intressanta.

Regelbundenhet är a och o

Under den här bloggens existens har vi postat flera gånger dagligen eller en gång per dag, aldrig mindre än så. Jag vet att det finns folk som har bloggar som håller sig flytande på ett eller ett par blogginlägg i veckan. Regelbundenheten är det viktiga. Läsarna lär sig postningsmönstret och förväntar sig uppdateringar med en viss frekvens.

Läsarkontakt

För att den här bloggen och våra övriga sociala medier ska upplevas som levande kommunikationskanaler och inte bara en informationssajt måste vi hålla en viss nivå av kommunikation med er läsare. Vi hinner inte svara på exakt alla kommentarer, men försöker lägga tid att ge svar till dem som skriver till oss med konkreta frågor. Jag tror inte alls att vi hade haft några återkommande läsare om vi ändå inte hade framstått som riktiga människor.

Tidskrävande

Att driva en professionell, levande blogg med mycket läsarkontakt är väldigt tidskrävande. Jag rekommenderar inte någon att ge sig in i detta om den inte är beredd att lägga oerhört mycket tid. Min superkraft är att läsa forskning och skriva blogginlägg. Den delen av bloggen tar för mig inte så lång tid som det kan se ut. Men lediga stunder här och var under hela dagarna svarar jag på kommentarer, läser mejl och tänker ut idéer till kommande blogginlägg. För mig som person fungerar det att vara yrkesverksam inom mitt vårdyrke samtidigt som jag driver den här bloggen. Jag vill inte låta skrytsam, men det är faktiskt något jag inte tror att många andra skulle klara. De allra flesta som driver en blogg av samma storlek som vår gör det som ett helt eget heltidsarbete.

En oerhört krävande och givande uppgift

Jag kommer återkomma till vad jag egentligen får ut av att driva den här bloggen, men en del av detta kan du ana i den här bilden.

Min fysioterapeutiska filosofi

Min fysioterapeutiska filosofi

Under min sjukskrivning i oktober/november hann jag tänka en del. Det här inlägget handlar om en del tankar jag har om vem jag är som fysioterapeut, hur jag vill jobba och vem jag vill vara som yrkesperson. Jag tror att jag är en bra vårdgivare de allra flesta dagar. Men i ärlighetens namn så omfattar landstingsdriven primärvård inte alltid några större möjligheter att göra ett toppenjobb. Vi har alldeles för högt satta ekonomiska krav (= vårdpolitik) och vi har ganska usla förutsättningar för att uppnå dem. Jag funderar en del över framtiden men försöker fokusera på nuet.

Om jag inte kan styra mitt jobb utifrån en massa yttre omständigheter kan jag i alla fall försöka styra hur jag upplever det hela. Genom att sätta ord på det jag verkligen vill med mitt yrkesutövande tror jag mig vara en bit på vägen. När jag måste prioritera kan jag ha min egen kompass att gå efter. Cut the crap, så att säga. 

Vad är fysioterapi?

Från skriften ”Fysioterapi – vetenskap och profession” hämtar jag följande urklippta citat:

  • Fysioterapi omfattar kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. I centrum för kunskapen står förståelse av kroppen, dess rörelse och funktion samt interaktion med andra och med miljön. Rörelse utgör en grund för människans funktion och är också ett medel för människan att nå sina mål och därmed hälsa och livskvalitet.
  • Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller återvinna optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende.
    Detta gäller särskilt när en människas funktion, aktivitet och delaktighet begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och skada, ålder eller fysiska och psykosociala omgivningsfaktor.
  • Fysioterapi sker i en personcentrerad klinisk resonerandeprocess som innefattar utredning, diagnos, intervention och utvärdering i samklang med klienten och andra involverade.

Vad betyder detta för mig?

Kroppen är mitt huvudområde, och rörelse är både mål och medel i behandling. Mina patienter söker mig på grund av lidande, funktionsnedsättning och nedsatt förmåga till delaktighet i för dem meningsfulla aktiviteter. Oftast på grund av graviditetsrelaterad ohälsa eller förlossningsrelaterade skador.

Vilka grundstenar har min fysioterapeutiska filosofi?

 

  1. Jag tror på dig. Jag tror att du har en adekvat upplevelse av din egen hälsa (det här låter konstigt, men inom mitt område är det väldigt många patienter som upplever sig ifrågasatta av vården). 
  2. Jag tror att kunskap är makt och en väg till bättring. Jag brukar lägga en avsevärd del av behandlingen på patientinformation. Utifrån goda kunskaper kommer du sedan själv kunna ta goda beslut angående din egen hälsa.
  3. Jag tror på rätten till rörelse och rätten till rörelseglädje.

 

Rörelseglädje

Rörelseglädje är vad jag vill åstadkomma. Jag tror innerligt att kroppen är gjord för rörelse och att rörelse är hälsofrämjande på så många plan. Rörelseglädje behöver inte innebära att du studsar ut ur mitt behandlingsrum med målet att gå hem och anmäla dig till nästa Stockholm Marathon. Rörelseglädje är för många av mina patienter så basala saker som att kunna hoppa i lövhögar med barnen eller lyfta ner ett barn från en gunga. För andra är målet återgång till elitidrott. Målen är alltid olika.

Alla är inte beredda eller redo att ge fysisk träning som behandling en chans

Det finns människor i olika stadier av motivation för olika saker. Jag jobbar mest med rörelse, men också med en del manuella behandlingar framförallt för smärtor i bäckenbotten. Ibland är fysioterapi inte det som står främst på agendan. Då bollar jag gärna vidare till läkare som kan erbjuda smärtlindring via läkemedel eller sjukskrivning. Kanske till annan yrkeskategori där britsbehandling och smärtbehandling ingår i professionens grund om det är det patienten vill åt.

Mitt yrkesområde är rörelse. Mitt yrkesmål är rörelseglädje.

Mitt mål är att du aldrig mer ska behöva mig.

Ibland kan rörelse det som krävs för att lirka upp en stelhet som i sin tur leder till minskad smärta. Ibland kan rörelse innebära rehabövningar som stärker upp musklerna i ett visst område. Ibland är rörelsen av mer långsam och töjande natur, och syftar till att minska smärta.
Ibland kan rörelseglädje innebära att en patient får lära sig hur man kan röra sig trots en kronisk smärta.
Ibland kan rörelseglädje vara en livsstilsförändring som innebär att patienten ökar sin fysiska aktivitet. Ibland kan rörelseglädjen snarare omfatta en minskning av antalet stressade, pressade och ångestladdade träningstimmar.

Min fysioterapeutiska filosofi är att du har rätt till rörelseglädje och att du har de inneboende resurserna för att komma dit.

Min roll är att vägleda dig fram till ditt mål. Arbetet längs vägen är ditt eget verk.

 

Läkemedel och barn – del 1 – Paracetamol

Läkemedel och barn – del 1 – Paracetamol. Repostat inlägg från 2015. 

Hur är det egentligen med barn och paracetamol?

Här kommer en första del i en planerad serie blogginlägg med en lite fördjupad inblick i läkemedel. Det här är också ett av mina (Josephs) första riktiga vetenskapsgenomgångar här på bloggen. I ett gäng inlägg om läkemedel och barn där jag låter er ta del av mina yrkeskunskaper!

Generellt om läkemedel

Innan jag börjar på dagens ämne vill jag bara lägga ett ord in kring läkemedel generellt. Olika personer har olika förhållningssätt till läkemedel beroende på kunskap, uppfostran och erfarenhet. De finns de som är mycket skeptiska till läkemedel. De tror att läkemedel gör mer skada än nytta i kroppen och använder det på sig själv och sina barn i de allra yttersta fallen. Sedan finns de som tycker att medicin är lösningen till världens alla problem. För dem finns inget inte mycket som inte ett piller kan ordna till. Det ena diket leder till onödigt lidande och det andra diket kan i värsta fall leda till allvarliga biverkningar på grund av överdosering eller felaktiga kombinationer. De flesta människor befinner sig någonstans mitt emellan dessa ytterligheter.

Grundläggande sunt förhållningssätt till läkemedel

1) Lyssna till och följ din läkares råd
2) Lyssna till din apotekare och lyd även dennes råd
3) Läs bipacksedeln och gör inget som inte är okej enligt den.

Paracetamol

Paracetamol (Panodil, panadol, pamol, alvedon) har funnits på apotekshyllan sedan mitten av 1950-talet. Det var en av de första smärtlindrande och antipyretiska (febernedstättande) läkemedlen som också var ”snäll mot magen”. Den då rådande huvudvärkskungen acetylsalicylsyra, (Apirin, Magnecyl, Bamyl, Treo), förkortat som ASA i branchen, var känt för att vara oskonsamt mot magen vilket snabbt gjorde paracetamol till en ny favorit. Om man tittar på den kemiska sidan och hur läkemedel grupperas så är paracetamol är något av en ensamvarg. De övriga receptfria smärtstillande läkemedel (förutom ASA-liknande preparat) som vi ser i apotekshyllan idag tillhör en grupp som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska droger) och där finner vi kändisar som ibuprofen (Ipren) och diklofenak (Voltaren).

I Sverige säljs årligen ca 450 ton paracetamol vilket gör det till en av de mest förbrukade läkemedlen i vårt land.

Om man tittar till biverkningar så finns det inte några vanligt förekommande. Det man får se upp för att överskrida den rekommenderade dygnsdosen på 4 g/24 h. Detta kan detta leda till irreversibla skador (det vill säga skador som inte kan läka) på levern. Blandar du in alkohol i bilden så räcker det med en mycket längre dos innan levern tar skada. Man har även sett att regelbunden maxdos-användning av paracetamol leder till försämrade levervärden inom ett par dagar. Detta är inte irreversibelt, men USA:s läkemedelsmyndighet (FDA) såg såpass allvarigt på dessa resultat att de sänkte den rekommenderade dygnsdosen från 4 g till 3,25 g/24 h.

Graviditet och smärtstillande:

Enligt Läkemedelsverket (LMV) är paracetamol förstahandsval vid smärtlindring och feberdämpande för gravida. Detta eftersom både ASA och NSAIDs kan leda till spontan abort under första trimestern eller ge missbildningar i bland annat hjärta och njurar hos det ofödda barnet (se rapport här). Men läkemedelsbehandling av paracetamol under graviditeten är inte riktigt så riskfritt som man skulle tro.

STOPP

Nu inser jag att det finns en viss risk att den här texten kan skapa viss oro. Dels hos de som är gravida för tillfället, men även hos de som har små barn och undrar om deras läkemedelsanvändning kan påverkat sitt barn på ett negativt sätt. Det är inte min mening på något sätt att vara skrämmande, dömande, utan enbart upplysande. Läkemedel tillhör på något sätt våra liv på ett eller annat sätt. Användandet av det och hur det eventuellt påverkar våra barn är liksom bara en av de många ting som ger oss dåligt samvete som föräldrar.

Dosfrågan

Det vi alla behöver förstå är att alla läkemedels verkan och biverkan är dosberoende. Alltså är riskerna mycket låga när en tar en tablett vid något enstaka tillfälle. Riskerna för biverkningar och allvarliga biverkingar ökar med hur mycket man tar i taget och om man äter läkemedel under en längre period. När det gäller paracetamol kommer jag att ge några exempel lite längre fram om vad det innebär att vara högkonsument.

image

Fortsätt läs!

Vidare måste jag be er som läser vidare att läsa allt jag skriver och inte sluta halvvägs och dra förhastade slutsatser.

Då fortsätter vi: Under slutet av 2013 publicerades ett par studier som fick mycket uppmärksamhet i såväl media som hos läkemedelsmyndigheter. LMV skrev följande i början av 2014:

Studieresultaten har inte bedömts motivera några omedelbara ändringar i rekommendationer för smärtstillande medel till gravida men är av sådan dignitet att frågan lyftes till den europeiska läkemedelsmyndighetens biverkningskommitté, PRAC, för fördjupad analys och för ett ställningstagande till om nuvarande rekommendationer behövde
ändras. Resultaten av denna utvärdering är ännu inte klar. Forskningsresultaten ger i dagsläget inte anledning till ändring av gällande rekommendationer avseende smärtlindrande farmaka under graviditet.

Vad kan vi dra för slutsatser?

Studierna som det hänvisas till är två danska studier varav en av dem är en kohortstudie utförd på ca 40 000 barn i Danmark. Man undersökte syskonpar och undersökte skillnader i deras neurologiska mognad vid tre års ålder beroende på hur mycket paracetamol deras gravida mamma åt, i vilket utsträckning (alltså dosfrågan) och under vilken period av graviditeten. Studiens resultat pekar på att barn till mödrar som tog paracetamol i 28 dagar eller mer under graviditeten var inte lika välutvecklade vid treårsåldern jämfört med barn vars moder ätit paracetamol i 1-27 dagar. Vidare fanns  antydningar till att risken för att utveckla ADHD eller ADHD-liknande syndrom var högre om modern åt paracetamol under andra och tredje trimestern.

PRAC gjorde sin utvärdering av dessa och skrev en rapport i februari 2015.

Deras utlåtande ledde till status quo med enbart en uppmaning att vara försiktig:

The current guidance that paracetamol can be used during pregnancy if clinically needed remains valid, however, as with any medicine, it should be used at the lowest effective dose for the shortest possible time.

Vad drar vi för slutsatser av detta då? Hur mycket vågar vi ta? Har du huvudvärk under graviditeten någon gång då och då (typ en gång varannan vecka) så är det klart att du ska ta en huvudvärkstablett (alltså då paracetamol, inget annat). Men innan du vänder dig till farmaka så börja med att uteslut andra orsaker. Dricka ett glas vatten, se till att vara utvilad, stressa inte, undvik buller och så vidare. Låt inte tabletter vara ditt första val.

Barn och smärtlindring samt febernedsättande:

Alla som har barn har varit med om känslan när ens barn blivit sjuk och febern stiger. Vi frågar oss: Är det okej att bara låta det vara? Hur högt är högt? Borde vi ringa 1177? Borde vi in till akuten? I de flesta fall tar föräldrarna ett stolpiller (alltså en tablett som går upp i rumpan) med paracetamol (typ 125 mg eller så beroende på barnets vikt) ger det till barnet och febern går därefter ner. När febern gått ner är allt frid och fröjd tills febern börjar stiga igen och så småningom är det dags för en ny dos. Jag ser ett par problem med detta:

1) Feber under 41 C är inte farligt (undantag barn under 3 eller 6 mån som har feber över 38 resp 39 C)

Feber är kroppens naturliga svar på infektion och gör så att immunförsvaret kan hantera infektionen mer effektivt. Det är mycket viktigare att du ser till ditt barns allmänna tillstånd. Enda anledningen till att ge feberdämpande är om ditt barn inte dricker något eller inte kan sova på grund av smärtan/febern. Här beror det så klart hur gammal barnet är, men ett äldre barn (alltså över 1 år) klarar sig utan mat i någon dag om den bara får vätska med näring, typ juice, soppa, mjölk osv.

2) Vad döljs bakom?

Som jag nämnde ovan så ska barn under 3 månader inte ha feber över 38 C. Detta beror på att hög feber hos spädbarn kan tyda på en allvarlig bakteriell infektion. I dessa fall så kan användandet av febernedsättande dölja den febern som skulle kommit. Använd inte läkemedel till barn under 6 månader utan att först kontaktat vården!

3) På senare tid har det dykt upp olika studier som visar på:

• Liknande neurogena störningar som eventuellt orsakar ADHD hos barn vid hög användning av paracetamol under det första levnadsåret
• Hormonstörande effekt som är mer potent än Bisfenol-A (BPA).
• Möjliga samband mellan paracetamol och astma
• Sämre effekt av vaccin
Dock är det inga studier som har tillräckligt signifikanta resultat så att de kan stå för sig själv och orsaka en ändrad rekommendation från myndigheten. Det behövs mer forskning! Men det är bland annat dessa resultatet som leder oss till slutsatsen att vi vill vara förhållandevis restriktiva med paracetamol till våra barn.

I det stora hela så mår ditt barn inte så himla dåligt av att ha feber. Det är en del av livet. Att vara sjuk innebär ju också att man får bli ompysslad och det är faktiskt värt något. Men använder du läkemedel för att ditt barn ska må bättre och den önskade effekten uteblir ska ni söka vård.

Tillägg kring alternativen:

Paracetamol är ett av de äldsta läkemedlen på marknaden för smärta (ASA är så klart undantaget). Det är också det rekommenderade smärtstillande preparatet för gravida idag. Det är det läkemedel som de flesta ger sina barn. När det gäller barn över 6 månader så finns alternativ, främst ibuprofen (Ipren) och som man kan övergå till eller alternera med. Vi vet inte om detta är ett säkrare alternativ då ibuprofen inte funnits lika länge. Det har inte heller använts i barnsjukvård i lika stor omfattning som paracetamol. Därför saknas tillräcklig data för att utröna långtidseffekter eller andra biverkningar. Detta innebär inte att vi ska vara rädda för och undvika allt som är nytt. Nyare läkemedel genomgår mycket mer rigorösa utvärderingar innan det släpps på marknaden. Ett tag sas att ibuprofen vad ett bättre alternativ till paracetamol då den dels har en bättre antiinflammatorisk effekt. Den saknade också den farliga leversviktsrisken som paracetamol har. Tyvärr har nya studier påvisat att ibuprofen kan vara minst lika farligt för levern som paracetamol vid överdosering. Men läser du bipackssedeln och följer de rekomenderade doserna ska du inte vara orolig.

Summering:

Jag kan egentligen inte summera det bättre än på det vis både LMV och PRAC skriver. Att paracetamol till gravida och barn ska användas med försiktighet och med måtta. Överväg ditt användande och se till att du brukar läkemedel och inte missbrukar det.

Slutsats i familjen Fernando:

Vi ger barnen febernedsättande om de har HÖG feber, alltså feber över 40 C. Vi ger smärtstillande om de har ont så att de inte kan sova eller inte vill äta under en längre tid. Vi växar alvedon och ipren för att sprida ut riskerna något och försöker annars att se feberepisoder som något lite positivt. De sover mer och blir rätt så mysiga!

Jag sa ju det.

”Något är ruttet med den svenska förlossningsvården”(artikel i GP om SBU-rapporten). 

Ett bra komplement till Gudrun Abascals debattartikel här om veckan. Jag håller inte med henne om en hel del, men all debatt om detta är givande!

Har ni läst dessa artiklar? Tankar och reflektioner någon?

Från glass och solsken till…

image

…jobb?!

Det gick så snabbt! Nyss satt vi en solig gränd i Rom och nu ska jag strax dra på mig landstingspyjamasen och jobba.

Kommer jag ens ihåg hur en gör?

Skönt att ha haft en så totalt semestrig semester att tankarna inte ens varit i närheten av jobbet…

Ha en fin fredag!

Kontrastmorgon

image

Vi hade en rätt lugn morgon hemma, alldeles nyss.

Sen gick jag till fredagsjobbet på Södermalm och insåg att mitt e-tjänstekort, som jag MÅSTE ha för att ens komma in på datorn, sitter kvar i datorn på Dalen.

Jag har ett nybesök om en kvart och jag MÅSTE hinna fram och tillbaka till Dalen och hämta kortet.

Nu sitter jag på tunnelbanan efter århundradets snabbaste sprint, klädd i landstingskläder. Ska hämta kortet, ta tuben tillbaks och sedan dagens andra sprint.

Ser någon en landstingklädd blå person som susar förbi här närmsta kvarten, så är det jag.

Skitmorgon.
image

Halvvägs genom kursdagen

image

Jag återkommer med ett förmodligen låååångt inlägg om detta senare.

Hur många gånger på en förmiddag jag torkat tårarna? Tio kanske.

image

Måndag morgon och längtar till jobbet

image

Vaknade med nackspärr. Längtar till jobbet och till att kolla vem av kollegorna som kan tänkas ha en lucka och hjälpa mig med eländet. Så himla ont och obehagligt ju.

Tio minuter kvar innan vi ska gå till förskolan. Wilfred har pratat om sin kompis Filippa och sin favoritpedagog Carro sen i fredags, han är sååå pepp att gå dit nu.

Skönt att vi alla längtar att dra igång den här veckan…

image

En arbetsdag (Joseph)

För någon vecka sedan skrev Mia om hur en typisk arbetsdag ser ut för henne. Jag tänkte skriva ett likadant inlägg men med exempel på två olika dagar. Detta för att mina arbetsdagar kan se väldigt olika ut. Jag har egentligen tre sorters dagar: kontorsdagar, interninspektionsdagar och externinspektionsdagar. Ut över dessa har har jag dagar jag håller kurser och utbildningar mm.

Men kort lite om vad jag egentligen gör. Jag är QA specialist och interninspektör. ”QA” står för Quality Assurance vilket översätts som kvalitetssäkring. QA är den oberoende delen av ett läkemedelsföretag som ansvarar för att produktens kvalitet säkerställs och i förlängningen skyddas patienten från att få i sig felproducerade läkemedel. Ett läkemedelsföretag styrs av ett regelverk som generellt kallas GMP. GMP står för Good Manufacturing Practice (Good tillverkningssed) och är ett samlingsbegrepp av alla lagar och guidelines som man måste och bör efterleva för att få tillverka och sälja läkemedel. Det är både de lagar som vi har i Sverige, alltså läkemedelslagen och underliggande föreskrifter, men även alla läkemedelsrelaterade lagar för de länder som man vill sälja till.

Som specialist hjälper jag företaget att tolka dessa lagar och förändringar i dem samt hur vi ska implementera nya rekommendationer som troligtvis kommer att bli gällande lag inom några år.

Som interninspektör besöker jag de olika delarna av företaget och gör stickprov för att kolla att de jobbar enligt GMP och hjälper dem att hitta eventuella brister. Precis som en inspektör från livsmedelsverket går ut till en restaurang för att kolla efter råttor och att hygienregler efterlevs i köket så kollar en läkemedelsinspektör att kvalitetssystemet fungerar och efterlever gällande regelverk.

Marcain

EDAn som Mia fick när Wollmar föddes. En av mina kollegor som kvalitetssäkrat denna produkt.

Så här kommer två exempel på hur en arbetsdag kan se ut för mig:

Arbetsdag typ 1 – kontorsdagen:

07:40 – Anländer på jobbet. Lämnar matlåda i kyl, brygger en kopp te och sätter mig på mitt kontor och kollar genom olästa mail.
08:00 – Kollar genom kalendern för dagen och prioriterar vad som ska göras med dagen utifrån min ”att göra lista”.
08:10 – Sätter igång och skriver någon/några rapporter (inspektionsrapport, riskrapport) eller skickar mail till personer i verksamheten för att planera för framtida inspektioner (från myndighet eller egna interna inspektioner).
9:30 – I bästa fall tar gruppen fika/kaffe nu, men det blir vanligen bara en-två gånger i veckan som vi alla hinner ses.
10:00 – Fortsätta att skriva/planera men blir avbruten av telefonsamtal eller diverse diskussioner med kollegor. Det handlar ofta om hur vi skalösa vissa problem eller uppgifter.
11:45 – Lunch, värmer och äter lunch en våning ner från mitt kontor tillsammans med en del av mina kollegor.
12:30 – Möte med exempelvis ledningen av en av sitens många fabriker. Diskuterar omfång och upplägg inför en kommande interninspektion.
14:00 – Utbildning av nyanställda på företaget. Jag och mina kollegor håller en del av ett GMP-utbildningspaket för nyanställda på företaget.
15:00 – Kontorsjobb igen. Mail, telefon, skriva, prata mm.
16:00 – Tar bussen hem

 

Arbetsdag typ 2 – interninspektion:

08:30 – Anländer på jobbet. Skriver ut agendor åt medverkande för dagens inspektion och även mina egna minnesanteckningar (så kallade arbetsagenda).
08:45 – Gå ut för att möta upp kontaktperson och bli insläppt i fabriken som ska inspekteras. Vi går in byter om till renrumskläder (det är typ som blå sjukhuspyjamas + hårskydd + skäggskydd + inneskor som en får låna).
09:00 – Start inspektion, vi går igenom vilket skriftligt material och vilka lokaler för att kolla att allt görs enligt regelverket. Efter en introduktion kollar jag genom att allt är okej och att verksamheten har begärda dokument (svar på frågor vi ställt) redo för senare på dagen. Vi stämmer av agendan i fall att något dykt upp och vi måste ändra något.
09:30 – Olika experter (typ processingenjörer och gruppchefer) går genom processflöden och ritningar för den tillverkningsprocess och de lokaler som ingår i inspektionen.
10:00 – 13:00 – Jag tas ut på en rundvandring i fabriken/verksamheten. Jag kollar att allt ser bra ut och är i enlighet med kraven, att lokaler/luftflöden/temperaturer är i enlighet med vad ritningarna angett. Jag intervjuar personal på linjerna och kollar att de jobbar enligt deras föreskrifter och kollar massor mer enligt min arbetsagenda. Vi går på lunch mitt i eller vi slutet av rundvandringen.
13:00 – 15:00 – Vi sitter ner tillsammans och går igenom en massa dokument (de flesta begärda i förskott, flera dagar innan inspektionen). Personer kommer in och presenterar avvikelser, ändringsärenden, valideringar och utbildningsdokumentation. Vad som ingår i inspektionen och vilka typer av dokument som granskas beror på vad vi kommit överens med verksamheten om innan.
15:00 – Jag får en stund att sitta sjäv och summera mina anteckningar från dagen.
16:00 – Jag summerar vilka observationer jag hittat under dagen och lyfter om det finns något särskilt jag är bekymrad över.
17:00 – Hem!

Typiskt sätt pågår en interninspektion i två dagar, varpå första dagen helt ägnas åt introduktion och rundvandring och andra dagen helt åt dokumentationsgranskning. Men båda varianterna förekommer beroende på vilken verksamhet som ska inspekteras.
En annan arbetsuppgift jag jobbar med (typ en gång i månaden) är externa inspektioner. Då är det en eller fler inspektörer från en myndighet som kommer och kontrollerar oss. Det kan vara från Japan, USA, Uganda eller Bolivia. Der lite på vilka länder vi säljer olika produkter till och vilka avtal som finns mellan olika myndigheter. Ett exempel på ett sådan avtal är att alla EU länder har kommit överens att om ett lands myndighet inspekterat ett företag så accepterar resten av länderna det inspektionsutfallet.

En myndighetsinspektion går till på ungefär samma sätt som när jag och mina kollegor håller interninspektion men det är på lite större skala. Min roll i dessa sammanhang är att jag antingen sitter inne i inspektionsrummet med de besökande inspektörerna eller så jobbar jag på utsidan och koordinerar ett team om ca 8 personer som ska samordna och ta fram svar åt inspektören/inspektörerna. De här dagarna är oftast ruggigt långa och kan sträcka sig från 7 på morgonen till 19 eller till och med 20 på kvällen.

Annars är det väl lite gruppmöten i veckan, avdelningsfika på tisdagar (TjoHo!) och datorstrul som händer på jobbet. Typ som de flesta.

Vardags(o)jämställdheten?

Vi kämpar på med vår vardagsjämställdhet, nu i vårt nya liv som två arbetande föräldrar och två barnpå förskola. Tycker det varnas till höger och vänster om att ”när en får barn, då blir relationen ojämställd” och ”när båda jobbar igen, DÅ blir relationen ojämställd”. Generellt är vi väldigt välbalanserade i vår vardag, vi är båda är nöjda med fördelningen av vardagsysslorna. Vi har inte direkt fört statistik, men tror ändå arbetsbördan och nedlagd tid blir rätt lika.

Vi har två saker som är viktiga för oss, den ena av känslomässiga skäl och den andra av rationella skäl:
1. Vi vill att barnen ska ha en upplevelse av oss som lika närvarande och engagerade föräldrar.
2. Vi har gemensam ekonomi med en obalans till att börja med  när det kommer till inkomster (man inom big pharma jämfört med kvinna inom landstingsdriven vård) och vi vill inte spä på den inkomstklyftan med att jag också ska hamna efter genom att fastna i ett könsmönster och alltid vara primär omsorgsgivare.

Just nu har vi bestämt så här: På grund av väldigt olika lång restid till jobbet, så är det mest praktiskt att jag jobbar deltid och sköter fler av lämningar/hämtningar på förskola. Det innebär att jag får ett försprång i tid med barnen nästan dagligen. Jag VÄGRAR anse att hell hour är en kvalitetstid med barnen, men never the less – jag får mer tid med barnen totalt sett.

Då har vi i stort sagt att Joseph kommer få vabba mer, och vara hemma fler planerade dagar (typ när förskolan är stängd etc). För att både ersätta barnen i tid, och för att jämna ut vårt glapp när det handlar om inkomster. (Sedan har vi mer eller mindre klarlagda prioriteringar inom våra respektive arbeten, saker i både mitt och Josephs jobb som går före annat och kräver omplanering och att vi går ifrån vår strategi. Så kommer väl livet alltid vara.)

Här kan vi igen hamna i tankarna kring jämställdhet – det är ju ett lite typiskt könsrollsmönster att mannen dyker in och gör ”roliga grejer” medan kvinnan harvar på mer i vardagen. Typ som kring matlagning ofta – kvinnan står och lagar vardagsmat dag in och dag ut medan mannen glapp poppar in i köket när det kommer till sommarens grillfest och att griljera julskinkan. Hamnar vi i det läget nu med barnen? Att jag är surmamman som hämtar på förskolan och stressar hem för att koka makaroner, medan Joseph är skojpappan som planerar in kul aktiviteter på lediga dagar?

Tiden får väl utvisa, och vi får utvärdera, och tänka om ifall utfallet inte blir som vi vill. Just nu är vi mitt inne i en VAB-intensiv period och Joseph drar den tunga bördan. Vilket ger mig dåligt samvete.

För övrigt, det här med VAB. Hur hanterar en det igenligen? Ge mig era tanke-tips! Skulle jag vara bort från jobbet, säg idag och imorgon, då skulle jag behöva boka om patienter som väntat i tre veckor på att få träffa mig. Och i och med att veckorna framöver är fulla så får de mest troligt vänta TRE VECKOR TILL innan de kan erbjudas en ny tid. Det känns ju så eländigt dåligt, och jag vet att receptionen får ett skitgöra och att folk blir sura. Jag antar att vi har måååånga år med VAB framöver, så det är väl bara börja att acceptera. Men det känns pissigt, gör det inte? Hur gör ni andra för att liksom acceptera eländet när det kommer?

Ja, det var måndagsmorgonens funderingar medan Joseph och barnen sover och jag strax ska till jobbet. Några konstruktiva tips, någon?

Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden nedan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa. Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!