Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Viktnedgång efter graviditet och förlossning

Viktnedgång efter graviditet och förlossning

Viktnedgång efter graviditet och förlossning

Hur går jag bäst ner i vikt efter graviditet och förlossning?

2013 publicerades en Cochrane-rapport från 2013 som heter Diet or exercise, or both, for weight reduction in women after childbirth“. Cochrane gör sammanfattningar av det vetenskapliga läget inom olika områden, och deras analyser och sammanfattningar brukar kunna representera hela det vetenskapliga läget inom ett visst forskningsområde. Alltså, det är bra grejer. Det är det här man med vetenskapen som bas vet om viktnedgång efter graviditet. Läser man på nätet finns det mycket råd och erfarenheter av olika slag, och långt ifrån alla är vetenskapligt grundade. Jag tänkte skriva litegrann om Cochrane-rapporten idag, och det blir översättningar och fraser snodda rakt av (det är ju inte som att jag har nåt ytterligare vetenskapligt att tillägga i ämnet).

Vad rapporten visade

Sammanställningen inkluderade 14 olika vetenskapliga artiklar som gjort forskning på totalt 910 kvinnor i olika länder. Kvinnorna hade nyligen fött ett barn (inte tvillingar alltså) och var minst 18 år, var överviktiga eller feta eller tidigare normalviktiga men som hade gått upp väldigt mycket under graviditeten. Studierna som erbjöd diet och/eller träning hade pågått som längst upp till ett år efter förlossningen.

Varför behövs studien?

wpid-20120722_110440.jpg

De allra flesta gravida går upp i vikt under graviditeten och många går successivt ner i vikt efter förlossningen. Dock upplever många det svårt att gå ner till ursprungsvikten inom ett eller två år. Att inte förlora sina graviditetskilon kan innebär en övervikt som i sin tur leder till ökad risk för sjukdom (diabetes, hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck). De reproduktiva organen återställer sig inom 6-8 veckor efter förlossningen, men när det kommer till hela kroppen kan man räka med upp till ett år för att kroppen ska ställa om helt. Detta gäller framförallt ammande kvinnor.

Det smyger ofta uppåt

Man har sett att kvinnor som går ner till ursprungsvikten inom 6 månader efter förlossningen har minskad risk att vara överviktiga 10 år senare. I genomsnitt har kvinnor ökat mellan 0,5-4,0 kg ett år efter graviditeten. Har man en gång behållit en viss övervikt  efter en förlossning är man i riskzonen för att göra samma sak  även efter efterkommande graviditeter. Kvinnor som går upp extremt mycket under graviditeten är också de som har störst risk för att behålla sin viktuppgång.

Påverkas amning av viktnedgång?

Man hade också ett fokus på hur amningen påverkades av diet och/eller träning. Det vetenskapliga svaret på detta är inte helt entydigt, men det verkar som att den kvinnliga kroppen kan öka prolaktin-nivåerna i kroppen under en kortvarig minskning av energiintaget för att bibehålla mjölknivåerna. En del studier visar att mjölken inte påverkas alls i kvalitet och kvantitet om modern går på en diet. Annan forskning visar att om modern äter mindre än 1500 kcal per dygn minskar mjölken och man riskerar barnets viktuppgång. En viktnedgång på 0,5 kg i veckan anses vara säkert för en kvinna som vill förlora sin övervikt efter förlossningen.Det är säkert för ammande kvinnor att både gå diet och träna (såklart inom rimliga gränser för vad som är hälsosamt generellt sett). Dock efterlyser man mer forskning gällande effekter på mjölkvolym, prolaktinnivåerna i plasma samt spädbarnens längd- och viktutveckling.

Orsak till bibehållen vikt

En av anledningarna till att kvinnor inte går ner i vikt efter förlossningen är en ökning av energiintag samt en minskning av fysisk aktivitet. Man har pratat om att sänka råden för hur mycket en ammande kvinna ska äta eftersom man kan se att den ökade energiförbrukning delvis kan täckas av den minskning av fysisk aktivitet som många nyblivna mödrar har.

Vad fungerar?

Resultatet visade att både diet ensamt men också diet tillsammans med träning ger goda resultat för viktnedgång för dessa kvinnor. Träning bör kommplettera diet eftersom träning också ger en förbättrad hälsa i form av bättre kondition, starkare hjärta, sänkt vilopuls och normalisering av blodtryck. Enbart konditionsträning gav dock ingen eller liten effekt på viktnedgång, kroppsfett eller fettfri-massa. Konditionsträning ger dock signifikanta resultat på kardiovaskulär hälsa. Styrketräning hade inte heller effekt på viktnedgång men påverkade den fettfria massan. Man rekommenderar således att kvinnor ska äta nyttigt och träna både styrke- och konditionsträning för att förutom viktnedgång uppnå förbättrad kondition och öka procenten fettfri massa i kroppen.

Så långt Cochrane-rapporten. Det är ju inga egentliga revulotionerande fakta. Enbart träning gör alltså inga stordåd för vikten, men är bra för hälsan i stort.Det finns inga genvägar, som vanligt. Man ska äta nyttigt och lagom mycket och röra på sig.

Läs gärna den nyare serien inläg om viktnedgång efter graviditet med start här.

Referenser:

Vidare funderingar om träning och graviditet?

Missa inte webbföreläsningen här, i den går jag igenom myter och sanningar om träning under och efter graviditet. Allt enligt den senaste forskningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *