Små barn och skärmtid

Små barn och skärmtid

Är det dåligt för små barn att kolla på TV/plattan?

De allra flesta föräldrar har regler kring sina barn och TV-tittande.  Idag försöker jag ta reda på vad forskningen säger om barn och skärmtid.

Vi har alltid varit förhållandevis generösa vad gäller barnprogram och Wollmar. Det började som en bekväm del av vår nedvarningsrutin på kvällen. Att läsa har alltid varit aktiviteter som vi gjort i omgångar under dagen. Han har varit lite hud-känslig och att bada varje kväll har inte varit en lämplig kvällsrutin för oss. Ganska tidigt framstod en stund framför ett väl valt barnprogram anpassat för hans ålder som ett bra alternativ för en lugn kvällsaktivitet. Vi har vänner som är långt mer restriktiva vad gäller TV-tittande än vad vi har varit. Säkert sådana som är mindre restriktiva också. Jag hör gärna andras erfarenheter och tankar om det här!!

Nu med andra barnet har frågan väckts på nytt. Ska Wilfred få sitta med när Wollmar kollar på barnprogram? Skulle de vara dåligt på något sätt för hans utveckling? Till saken hör kanske att vi överhuvudtaget är restriktiva när det gäller TV-tittande även för oss vuxna. Vi har aldrig TV:n på som ett bakgrundsbrus och väljer ut enstaka serier eller program som vi kollar på någon gång i veckan. Men å andra sidan är vi extremt skärm-beroende när det kommer till mobiler, dator, surfplatta. När det kommer till Wollmar får han en halvtimmes skärmtid per dag. Vi försöker räkna ihop tid framför appar, youtube och barnprogram och hålla vår 30-minutersregel. Dock vet vi att de använder en lärplatta (pedagogiskt namn på vanlig surfplatta) på hans förskola ganska frekvent.

Oavsett.

Här kommer en forsknings- och informationssammanställning.

  • Forskningen har visat att hög skärmtid har en vag men konstant relation till ohälsa.
  • Typiska och ofta förekommande mönster är att barn och unga med hög skärmtid
    ofta har låg fysisk aktivitetsnivå, osunda näringsvanor och är oftare pojkar än flickor.
  • Skärmbaserade aktiviteter bidra till följande hälsorisker: övervikt, låg fysisk aktivitet, sämre och oregelbundet näringsintag, beteendeproblem samt huvud- och ryggvärk.

Baserat på detta ska barn över två år  inte ha mer än två timmars skärmtid per dag är de amerikanska rekommendationerna.

Jag hittar nästan NOLL forskning om bebisar och småbarn (=toddlers) vad gäller TV-tittande och skärmtid. Det hänvisas till en brittisk studie om skärmtid och små barn i vissa publikationer, men jag har inte hittat den. Ändå innehåller alla rekommendationer från myndigheter i bland annat USA kraftiga råd om att barn under två INTE ska kolla på TV alls. Förmodligen är det ett välmenat råd, men forskningen verkar inte säga vare sig bu eller bä om huruvida det faktiskt är dåligt för barnet eller inte. I de amerikanska rekommendationerna menar man dock att det är skillnad på aktivt och passivt TV-tittande. Passivt TV-tittande omfattar att ha TV:n på i bakgrunden eller att ha barnprogram som barnvakt. Aktivt TV-tittande är att barnet ser på utvalda program där föräldern tittar med och kan använda det som händer i programmet i en pedagogisk kommunikation.

Argumenten för begränsning

Argumenten för att bebisar och små barn inte ska titta på TV handlar om att de scener som förekommer på skärm är en förvirrande blandning av färger, former och ljud som barnet inte kan ta in och tolka. Man menar att eftersom en TV-scen varar i mellan 5-8 sekunder kan barnet inte ta in informationen och bearbeta den. (Min reflektion här – har någon då tänkt på hur en omkringhärjande storebror med färgglada leksaker och blandade oljud påverkar en bebis? Hehe…Men jag vet, storebrorsan är i sig ett välkänt koncept). Man menar också att eftersom bebisar och små barn genomgår en intensiv utveckling både fysiskt, psykiskt och mentalt är det slöseri på tid att låta dem titta på TV istället för att göra andra mer stimulerande aktiviteter. I de forskningsöversikter jag sett är slutsatsen dock att man behöver forska mer direkt på effekten på små barn innan man VET hur dessa påverkas av skärmtid.

Positivt för språkutvecklingen?

Det finns forskning som tyder på att väl utvalda, pedagogiska och åldersanpassade program kan hjälpa barn i förskoleåldern att utveckla sitt språk. Dock har man sett att barn under 22 månader lär sig ord mindre effektivt av barnprogram än av interagerande med riktiga människor. (Här tänker jag att det ena inte behöver utesluta det andra…)

Man har i en studie sett att barn vars föräldrar begränsar TV-tittande också kommer ha totalt sett mindre skärmtid, men att deras nivåer av fysisk aktivitet och stillasittande inte påverkas. Man vet också att föräldrar i lägre socioekonomiska grupper och med lägre utbildningsnivå i större utsträckning kommer ha barn som spenderar mer tid framför skärmar och också är feta eller överviktiga. (Min inpass – forskning har också visat att det faktiskt är sämre för hälsan att vara smal och inaktiv än att vara tjock och fysiskt aktiv, så även för vuxna behöver man ta sitt TV-tittande och stillasittande på allvar även om man är smal…).

Tv-tittande=stillasittande

Hos 5-6-åringar har man sett att TV-tittande och tid framför datorn inte påverkar deras kardiometaboliska hälsa (hjärta-kärl och ämnesomsättning, alltså).

Det finns övertygande forskningsresultat att barn och unga bör reducera sin skärmtid precis innan läggdags eftersom man sett ett samband mellan detta och sömnstörningar. Man känner dock inte till exakt hur detta samband ser ut. (Någonstans hörde jag något om att det kan vara ljuset från skärmen som kan förvirra våra reglersystem för vakenhet och sömnighet).

Man har också sett att barn som har skärmar (TV, dator, surfplatta) i sitt eget rum har större risk att bli överviktiga och feta, ha mer skärmtid totalt sett och också sämre sömnkvalitet.

De allmänt accepterade råden till föräldrar verkar vara:

●Skapa enhetliga regler om skärmtid från början

●Inga skärmar i barnets sovrum.

●Håll på reglerna att ha måltider och nattning fria från mobiler och skärmar.

●Titta på TV och utforska media tillsammans med barnen.

Så. Vad betyder det här för oss och våra funderingar kring barnen?

Dels – vi verkar vara rätt ute med vår 30-minutersregel, men jag antar att tiden kommer behöva utvidgas när de kommer längre upp i åldrarna. Jag håller väl generellt med råden om att små barn inte kan ta till sig informationen från barnprogram för tidigt. Men samtidigt har jag inte blivit övertygad om att litegrann skärmtid då och då skulle vara direkt skadligt eller vanskligt.

Vi har ju lyxen att vår större son älskar böcker och dessutom har välutvecklade verbala förmågor.Tvåspråkigheten till trots. Vi har också alltid kollat på TV tillsammans med honom och just försökt ha pedagogiska konversationer kring programmen. Hans – och så småningom även Wilfreds – 30-minuters barnprogram om dagen känner jag att på alla sätt är okej.

Jag antar att problemen med stillasittande TV-tittande som antagonist för fysisk aktivitet är något som grundläggs redan i tidig ålder. Jag tänker dock att om det skulle uppstå några sådana problem så får vi hantera dem då. Det skulle för mig som fysioterapeut vara en stor sorg om vi fick barn som ogillar att röra på sig. Troligen påverkas dock detta av många olika variabler där stillasittande TV-tittande är ett uttryck för en livsstil, snarare än att det är just TV:n i sig som är boven i dramat.

Så länge man är med och styr vad barnet ska titta på och spela hoppas jag också att man kan minska risken för skärmtidens inverkan på mental och psykisk ohälsa och koncentrationssvårigheter. Jag misstänker dock att en del av dessa problem mest uppstår senare i åldrarna när program och spel kan vara mer våldsamma. Eller?

Slutsats i familjen Fernando:

Nej, Wilfred behöver inte aktivt titta på TV än, men får, när lämplig tid kommer, införlivas i en fungerande rutin.

1,2, 3, 4, 5, 6, 7

Comments (0)

Intressant! Vi har aldrig räknat minuter eller så utan har haft en ganska avslappnad inställning till skärmtid. När tjejerna var ca 1,5 år kämpade vi med att få dem att sitta stilla i soffan och titta på Teletubbies, vilket funkade ibland men de var rätt ointresserade. Precis som allt annat tycker jag att det har gått i perioder. En dag vill de se en film, nästa dag är de ute och leker. Ibland vill nån av dem spela på telefonen osv. Det handlar i vårt fall om ganska korta stunder (då jag alltid vill ha tillbaka min telefon ganska snabbt) ;). Det enda jag har försökt begränsa är TV-spel, då det är väldigt overbalt och jag kan inte se att man lär sig så mycket av det. Jag har ingen tidsmätning men vissa dagar säger jag nej bara när de frågar om de får spela. Bamsen sitter med oss i soffan kvällstid och tittar på barnprogram då och då om vi har tid med det men är rätt ointresserad och tuggar mest på en gammal kontroll. Vi har en liten TV i tjejernas rum som de sitter framför på morgonen vilket är väldigt uppskattat av modern i huset 🙂 Så där blir det nog en timme på helgmorgnarna i alla fall. Helgens bästa timme? 😀 Jag hatar dock att TV:n konstant står på som bakgrundsbrus och går och knäpper av den med jämna mellanrum. Barnen är som sin far, slår på den och lämnar den sedan för att göra något annat. Så otroligt onödigt -elmässigt. I framtiden tror jag att det kan bli mer begränsningar här hemma. Jag ser av någon anledning framför mig en finnig Emil framför World of Warcraft eller vad det nu heter, och jag tänker inte låta honom slänga bort sina tonår på koffeindrycker nätterna igenom och spelande. Då åker tiduret och piskan fram 🙂

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.