Kommer en lutande livmoder påverka förlossningen?

Kommer en lutande livmoder påverka förlossningen?

Hur en lutande livmoder påverkar

När du inte är gravid är din livmoder stor som ett hönsägg och finns i bäckenet vilande mellan ditt pubisben och din svanskota ungefär. Hos de flesta är livmodern upprätt eller något framåtlutad mot naveln, men den kan också luta åt motsatt håll.

Livmoderns olika positioner innebär inte några problem hos de allra flesta. De flesta vet inte ens om hur deras livmoder lutar. Hur livmodern lutar verkar inte påverka individens förmåga att bli gravid, men möjligen kan en bakåtlutad livmoder gör att det är något svårare att se fostret om det görs ett tidigt ultraljud på magen. Vad jag vet görs de flesta tidiga ultraljud vaginalt ändå.

Under graviditeten

födabarn3

När du kommit in i andra trimestern kommer inte livmoderns lutning påverka något alls. Då har livmodern vuxit så att den inte längre är nere i bäckenet och positionen på livmodern liksom rättar till sig själv.

Under förlossningen

Det finns inget som stödjer att en viss lutning av livmodern kommer påverka förlossningen vad jag kan hitta. Livmodern kommer vid det laget vara så stor att den inte längre lutar åt något specifikt håll.

Efter förlossningen

Efter förlossningen kommer återhämtningen av livmodern och återgången till tidigare placering påverkas av ett antal olika faktorer. Det handlar bland annat om hur mycket stödjevävnaden sträckts ut. Livmodern hålls på plats av olika ligament som bör upp livmodern från olika håll, dessa kan tänjas ut och påverka livmoderns placering. Livmodern kan byta position, men detta påverkar inte din möjlighet att bli gravid igen eller utfallet av eventuella kommande graviditeter.

Previous

Next

2 Comments

  • Hej! Har konstaterad förlossningskada med en defekt på rektovaginala fascian. Har fått göra 3d ultraljud och i journalanteckningarna står det att : ”Vid maximalt kryst fyller sig ett litet rektocele som dock tömmer sig omedelbart så fort patienten avslutar krystet. Inga tecken till cystocele. Anmärkningsvärt är att uterus är rejält anteflekterad och lägger sig på urintaket (någonting som vi inte ser speciellt ofta vid per anala undersökningar).”

    vad kan göra att livmodern lägger sig på urintaket? Är det stödjevävnad som blivit för uttöjd? Har även haft en aggressiv endometrios och hade tidigare innan första graviditeten en livmoder som var fastväxt mot tarmarna pga sammanväxtningar. Har fött två barn vaginalt.

    • Det är absolut bäst att du frågar den som skrivit den anteckningen.
      Anteflekterad betyder typ “böjd framåt”, så det är ju en lite ovanlig rörelse. Om man tänker ett klassiskt framfall av livmodern så sänks den ju ner mot/i slidan. Här är något annat, att livmodern lägger sig ner på blåsan när du krystar, om jag tolkar det rätt. Jag kan tyvärr inte alls säga något om orsaken i ditt fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *