Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » HELLP och eklampsi

HELLP och eklampsi

HELLP och eklampsi

Eklampsi

En komplikation och utveckling av havandeskapsförgiftning är eklamspi, vilket innebär epilepsiliknande kramper som kan vara livshotande för både mor och barn. Detta är mycket sällsynt i länder där det finns välfungerande mödravård. Krampanfallen kan vara koma- eller krampliknande. Det är ännu inte helt känt vad som sätter igång anfallen. 12 % av de graviditetsrelaterade dödsorsakerna världen över beror på eklampsi. Kramperna kan komma under graviditeten, under förlossning eller efter förlossningen. Behandlingen sker via läkemedel och noggrann övervakning på sjukhus så länge tillståndet är akut.

HELLP

Vad är HELLP-syndrom?

HELLP är en förkortning för en grupp med symtom som kan inträffa under graviditet. Det är en ovanlig men allvarlig graviditetskomplikationer. Förkortningen HELLP står för:

  • Hemolys (H) – att röda blodkroppar spricker
  • Elevated liver enzymes (EL) – förhöjda leverenzymer
  • Low platelet count (LP) – lågt antal blodplättar

HELLP drabbar 0,5-0,9 % av alla gravida. Utav alla kvinnor som diagnostiserats med svår havandeskapsförgiftning kommer 10-20 % också få HELLP.

Symtomen på HELLP är obehag i bröstet/bålen på höger sida, huvudvärk, synproblem och illamående och kräkningar. Levern kan också vara förstorad. Den gravida har ofta en mer allmän sjukdomskänsla innan de övriga symtomen uppstår. Vissa individer blöder också från tandkött eller på andra ställen.  De flesta som får HELLP får symtomen mellan vecka 27-37, men det händer att besvären uppstår efter att barnet förlösts.

Vad beror det  på?

HELLP är en variant av havandeskapsförgiftning och orsaker är ännu inte känd. De allra flesta har haft högt blodtryck innan HELLP inträffar. Hemolysen, att röda blodkroppar spricker, sker på grund av förändringar i de minsta blodkärlen.

Behandling

Vid HELLP bör barnet förlösas så snart som möjligt, eftersom leverfunktionen hos modern kan försämras snabbt och detta kan innebära risken för både mor och barn.

Vad händer sedan?

Mamman behöver övervakas i 48 timmar så att alla världen stabiliseras. Barnet behöver sedvanlig vård och omsorg om det är för tidigt fött. Det finns en förhöjd risk att drabbas av HELLP vid nästkommande graviditet om individen redan haft detta en gång, men ofta kommer det i så fall senare i graviditeten och inte lika kraftfullt nästa gång.

Fysioterapi för HELLP och eklampsi

Efter förlossningen bör den drabbade vila och återhämta sig i 4-6 veckor. Sedan kan rehabträning återupptas på samma sätt som för andra nyförlösta.

Referenser:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *