Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Forskarkalendern: Upprepade missfall

Forskarkalendern: Upprepade missfall

Forskarkalendern: Upprepade missfall

Gästinlägg av Emma Råsmark Røpke

Vill så gärna ha ett barn – men får endast missfall

En kvinna går framåtböjd av smärta och blöder från sitt underliv. Jag är läkare på gynakuten och tar emot henne på det bästa sätt jag kan. Jag konstaterar att hon har fått missfall. En tom livmoder, som stött ut graviditeten- ytterligare ett missfall. Hon gråter, inte på grund av en fysisk smärta, men av sorgen, tomheten och drömmarna som gått i kras. Avsaknaden av ett önskat barn är så påtaglig.

Jag försöker att ge allt jag kan, men det är ändå omöjligt för mig att ge paret det de allra helst vill ha. Jag försöker förstå känslorna, visa dem empati, lyssna på dem och berätta allt jag vet om missfall. Men hur jag än gör, vad jag än säger, känner jag mig aldrig tillräcklig i dessa lägen. Det jag vill ge de är hopp.

Det är nog från denna vilja att ge hopp min drivkraft kommer ifrån. Det är därför jag forskar och håller på att doktorera inom ämnet upprepade missfall.

Jag heter Emma Råsmark Röpke och är specialistläkare inom Obstetrik och Gynekologi.

Om missfall

Missfall är vanliga, men vi pratar sällan om dem. Ca.15-30% av alla graviditeter slutar i ett missfall. Kroppen stöter bort graviditeten men ändå är det ofta ett ämne som är tabu att prata öppet om. Ett eller två missfall räknas som “normalt” hos kvinnor som försöker skaffa barn. När man har haft 3 eller flera missfall i följd kallar man det “upprepade missfall”. Då kan det vara annat än slumpen som gör att en kvinna drabbas.

Utredning

Det är efter tre missfall som man har rätt att bli utredd för om det finns en bakomliggande orsak som kan förklara de upprepade missfallen.

Kända orsaker till upprepade missfall är missbildning av livmodern, kromosomfel hos mamman eller pappan, sjukdom med ökad koagulationstendens sk. thrombofili samt Antifosfolipidsyndrom (APS) med antikroppar i blodet, icke välreglerad diabetes eller för låg ämnesomsättning, ökad ålder, stress, rökning, övervikt och alkohol.

Upprepade missfall är ett svårt tillstånd, framförallt för paret som önskar barn. Det är även en utmaning för vårdpersonalen som tar hand om patienten. I över hälften av tillfällena hittar man nämligen inte någon orsak till varför kvinnan upplever upprepade missfall. Frustrationen är ofta stor då det i just dessa fall inte finns starka vetenskapliga bevis för någon medicinsk behandling som ökar chansen att få ett levande fött barn i nästa graviditet.

Behandlingar för upprepade missfall

Kända orsaker kan ofta behandlas med t.ex. operation, pregenetisk screening, medicinsk behandling för diabetes eller medicinsk behandling mot låg ämnesomsättning. I flertalet av fallen hittas tyvärr ingen förklaring. Kvinnan är då utelämnad till de icke evidensbaserade behandlingarna som oftast ges på vinst eller förlust. Sådan behandling kan bland annat vara blodförtunnande medicin (lågmolekylärt heparin och acetylsalisylsyra), gulkroppshormon (progesteron), immunoglobuliner (antikroppar) och immunisering med pappans celler.

Min forskning om upprepade missfall

Hur många drabbas?

Det finns tyvärr inte många studier som på ett optimalt sätt har undersökt hur många kvinnor som årligen drabbas av upprepade missfall. I vår forskning har vi undersökt antalet kvinnor med upprepade missfall utifrån ett patientregister hos Socialstyrelsen. Att känna till hur många kvinnor som drabbats av upprepade missfall är viktig information för att vi inom sjukvården ska kunna planera och budgetera för rätt insatser. Så att vi i vår tur kan ge de drabbade kvinnorna bästa tänkbara vård. I vår nyligen publicerade studie har antalet kvinnor som varje år drabbas av upprepade missfall ökat med 58% i perioden 2003 till 2012. Vad är orsaken till detta? Är det miljöfaktorer, ändrat immunförsvar hos mamman och ökad frekvens av riskfaktorer till upprepade missfall? Eller är det flera som söker sjukvård vid missfall så att fler diagnostiseras än tidigare? Vad orsaken till ökningen är har vi tyvärr inget enkelt svar på utifrån denna studie utan ytterligare forskning krävs.

Om jag är tidigare drabbad, är det då ökade risker i min nästkommande graviditet?

Viss forskning tyder på att kvinnor med en historia av upprepade missfall kan lida större risk för komplikationer i en senare graviditet. Vi ska undersöka om det är vanligare graviditetskomplikationer hos kvinnor med tidigare upprepade missfall än hos friska kvinnor som föder barn. Komplikationer har visat sig kan vara dålig tillväxt av fostret, för tidig födsel, avlossning av moderkakan, havandeskapsförgiftning och fosterdöd. Moderkakans funktion är nedsatt i alla ovanstående tillstånd. Det finns forskning som tyder på att det är just moderkakan som kan vara boven i dramat vid upprepade missfall.

Resultaten från denna forskning kan vara avgörande i hur vi ska följa graviditeten hos kvinnor med tidigare upprepade missfall för att minska riskerna för sjukt barn och sjuk mamma.

Forskning pågår!

Det är fortfarande många frågetecken inom området upprepade missfall. Jag hoppas att min forskning kan bidra till att sjukvården kommer att ha mer att erbjuda den förkrossade kvinnan som söker hjälp för sina upprepade missfall.

Jag har aldrig själv drabbats av något missfall, men med min forskning på detta område önskar jag en större öppenhet och fokus på ämnet. Jag hoppas att det kan skänka hopp till de kvinnor som drabbas.

Emma Råsmark Røpke

1 kommentar till “Forskarkalendern: Upprepade missfall”

  1. Vill bara tacka för en enormt intressant och fin julkalender! Vilka bra och välskrivna och tankeväckande texter vi får varje dag. Stort tack igen och god jul!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *