Min fysioterapeutiska filosofi

Min fysioterapeutiska filosofi

Under min sjukskrivning i oktober/november hann jag tänka en del. Det här inlägget handlar om en del tankar jag har om vem jag är som fysioterapeut, hur jag vill jobba och vem jag vill vara som yrkesperson. Jag tror att jag är en bra vårdgivare de allra flesta dagar. Men i ärlighetens namn så omfattar landstingsdriven primärvård inte alltid några större möjligheter att göra ett toppenjobb. Vi har alldeles för högt satta ekonomiska krav (= vårdpolitik) och vi har ganska usla förutsättningar för att uppnå dem. Jag funderar en del över framtiden men försöker fokusera på nuet.

Om jag inte kan styra mitt jobb utifrån en massa yttre omständigheter kan jag i alla fall försöka styra hur jag upplever det hela. Genom att sätta ord på det jag verkligen vill med mitt yrkesutövande tror jag mig vara en bit på vägen. När jag måste prioritera kan jag ha min egen kompass att gå efter. Cut the crap, så att säga. 

Vad är fysioterapi?

Från skriften ”Fysioterapi – vetenskap och profession” hämtar jag följande urklippta citat:

  • Fysioterapi omfattar kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. I centrum för kunskapen står förståelse av kroppen, dess rörelse och funktion samt interaktion med andra och med miljön. Rörelse utgör en grund för människans funktion och är också ett medel för människan att nå sina mål och därmed hälsa och livskvalitet.
  • Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller återvinna optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende.
    Detta gäller särskilt när en människas funktion, aktivitet och delaktighet begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och skada, ålder eller fysiska och psykosociala omgivningsfaktor.
  • Fysioterapi sker i en personcentrerad klinisk resonerandeprocess som innefattar utredning, diagnos, intervention och utvärdering i samklang med klienten och andra involverade.

Vad betyder detta för mig?

Kroppen är mitt huvudområde, och rörelse är både mål och medel i behandling. Mina patienter söker mig på grund av lidande, funktionsnedsättning och nedsatt förmåga till delaktighet i för dem meningsfulla aktiviteter. Oftast på grund av graviditetsrelaterad ohälsa eller förlossningsrelaterade skador.

Vilka grundstenar har min fysioterapeutiska filosofi?

 

  1. Jag tror på dig. Jag tror att du har en adekvat upplevelse av din egen hälsa (det här låter konstigt, men inom mitt område är det väldigt många patienter som upplever sig ifrågasatta av vården). 
  2. Jag tror att kunskap är makt och en väg till bättring. Jag brukar lägga en avsevärd del av behandlingen på patientinformation. Utifrån goda kunskaper kommer du sedan själv kunna ta goda beslut angående din egen hälsa.
  3. Jag tror på rätten till rörelse och rätten till rörelseglädje.

 

Rörelseglädje

Rörelseglädje är vad jag vill åstadkomma. Jag tror innerligt att kroppen är gjord för rörelse och att rörelse är hälsofrämjande på så många plan. Rörelseglädje behöver inte innebära att du studsar ut ur mitt behandlingsrum med målet att gå hem och anmäla dig till nästa Stockholm Marathon. Rörelseglädje är för många av mina patienter så basala saker som att kunna hoppa i lövhögar med barnen eller lyfta ner ett barn från en gunga. För andra är målet återgång till elitidrott. Målen är alltid olika.

Alla är inte beredda eller redo att ge fysisk träning som behandling en chans

Det finns människor i olika stadier av motivation för olika saker. Jag jobbar mest med rörelse, men också med en del manuella behandlingar framförallt för smärtor i bäckenbotten. Ibland är fysioterapi inte det som står främst på agendan. Då bollar jag gärna vidare till läkare som kan erbjuda smärtlindring via läkemedel eller sjukskrivning. Kanske till annan yrkeskategori där britsbehandling och smärtbehandling ingår i professionens grund om det är det patienten vill åt.

Mitt yrkesområde är rörelse. Mitt yrkesmål är rörelseglädje.

Mitt mål är att du aldrig mer ska behöva mig.

Ibland kan rörelse det som krävs för att lirka upp en stelhet som i sin tur leder till minskad smärta. Ibland kan rörelse innebära rehabövningar som stärker upp musklerna i ett visst område. Ibland är rörelsen av mer långsam och töjande natur, och syftar till att minska smärta.
Ibland kan rörelseglädje innebära att en patient får lära sig hur man kan röra sig trots en kronisk smärta.
Ibland kan rörelseglädje vara en livsstilsförändring som innebär att patienten ökar sin fysiska aktivitet. Ibland kan rörelseglädjen snarare omfatta en minskning av antalet stressade, pressade och ångestladdade träningstimmar.

Min fysioterapeutiska filosofi är att du har rätt till rörelseglädje och att du har de inneboende resurserna för att komma dit.

Min roll är att vägleda dig fram till ditt mål. Arbetet längs vägen är ditt eget verk.

 

Comments (4)

Fint skrivet..

Och du gör det så himla bra!
Patientinformationen är så viktig och det är ju jätteviktigt att kunskapen når oss patienter. Det är ju sällan en vet vad en kan fråga efter eller be om, typ ytterligare undersökningar etc. så bra av dig att guida oss rätt. Tack!

Shit va bra uttryckt! Håller helt med! Typ så man vill få sätta upp highlightsen i väntrummet! //en till fysioterapeut

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.