Gördel efter kejsarsnitt och förlossning

Gördel efter kejsarsnitt och förlossning, är det bra? Här kommer ett resonemang.

Detta är ett inlägg som också ingår i en serie om kejsarsnitt. 

Hur påverkar maggördlar kroppen efter en bukoperation?

Forskningen som finns om gördlars effekt efter en operation berör inte just kejsarsnitt, utan andra större bukkirurgier. Den allmänna bilden är att gördlar hjälper till att minskar smärta och underlättar tidig mobilisering. Det vill säga hur fort en kommer upp ur sängen och kan börja röra på sig efter operationen. Detta är viktigt och medför i sig viktiga fördelar för hälsan. Det minskar risken för komplikationer i form av blodpropp, lunginflammation och förlorad muskelstyrka. Det är extremt viktigt för hälsan att komma upp ur sängen inom tre dagar efter en stor operation.  Det verkar dock som att en av de största effekterna gördlar har postoperativt är de psykologisk lugnande vilket inte ska förminskas!

Studier om gördlar

I en studie jag har läst jämförde forskarna effekten av en stödjade elastisk gördel hos patienter som nyss genomgått en större bukoperation. Effekten av gördeln testades hos en grupp av patienter och jämfördes mot en grupp som inte använde gördel. De metoder som användes för att mäta skillnaden var ett gångtest (6MWT), ett självskattningsinstrument för upplevd stress, ett självskattningsinstrument för smärta och en lungfunktionsmätning.

Resultatet visade ett de patienter som använde en gördel fick bättre resultat på gångtestet (gick snabbare) samt upplevde mindre stress och smärta jämfört med kontrollgruppen. Lungfunktionen var oförändrad i gördelgruppen, vilket var motsatt mot vad en kan tänka att forskarna trott eftersom det ökade trycket i buken som en gördel skapar kan ge mindre utrymme för lungorna och därmed minskad lungkapacitet.

Psykiskt eller fysiskt stöd?

I studierna diskuteras resultatet i termer om att gördlar blir att stöd, både rent fysiskt men också psykologiskt. Oavsett kan effekten bli att den förbättrar den akuta återhämtningen hos patienten. Rädslan för att röra sig blir mindre om patienten får ett stöd för det opererade området. På så vis kan det finnas fördelar med att använda en gördel efter en stor bukoperation.

Kejsarsnitt är en stor bukoperation, men är ändå inte som all annan bukkirurgi. Den stora skillnaden att magen är stor och dallrig på ett väldigt unikt sätt efter en graviditet. Personligen  upplevde jag efter mitt eget kejsarsnitt att det gjorde att det blev svårt att få en gördel att sitta bra.

Hur påverkar en gördel magen efter en graviditet?

Jag har hittat ett fåtal studier om detta. En studie har jämfört postpartumgördel med specifik bålträning för kvinnor efter förlossning. En grupp kvinnor fick en gördel och en annan grupp kvinnor fick träning som behandling. Alla kvinnor i studien fick instruktioner om att äta samma mängd kalorier per dag. Eventuella skillnader mellan grupperna skulle inte kunna bortförklaras av att vissa haft en stramare diet än andra. Studien pågick från och med dagen efter förlossningen till 6 veckor postpartum.

Resultatet från studien var att båda grupperna minskade i midjemått och i mellanrummet mellan magmusklerna. Mellan jämförelsegrupperna fanns ingen skillnad i effekten på midjeomfångsminskningen. Dock fick gruppen som tränade störst minskande effekt på magmuskeldelningen samt en bättre återhämtning rent styrke- och funktionsmässigt i magmusklerna. Slutsatsen från denna studie är att träning är bättre än gördel för återhämtningen av musklerna.

Referenser:

Alla inlägg i serien om gördlar:

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.