Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Amning och viktnedgång

Amning och viktnedgång

Amning och viktnedgång

Amning och viktnedgång

Kommer amningen göra att kilona rinner av mig?

Nej, för de flesta så funkar det inte så! När när jag nu skriver om detta ämne vill jag vara tydlig: Det här baserar jag på statistik och forskning på grupper. När det här ämnet kommer på tal finns det alltid någon som upplevt hur amningen bokstavligen fått kilona att rinna av. Jag menar alltså inte att negligera din individuella upplevelse, utan skriver utifrån statistiska underlag.

Amning och viktnedgång

Amning kan bidra till viktnedgång postpartum, men inte hos alla. Under graviditeten kan cirka 30 % av viktuppgången bestå av fettmassa fokuserad kring mage och ben. Under amning kan den lagrade fettmassan mobiliseras och detta kan höra ihop med viktnedgång till följd av amning. Under tidiga amningsperioden kan viktnedgång ske långsamt men utan samtidig diet. Senare i amningsperioden kommer de fysiologiska prioriteringarna ändras, och kvinnan kan då behöva amma under en längre period för att uppnå minskning av nivåerna av kroppsfett.

Amning kostar energi, ca 500 kcal per dag. Om detta bidrar till viktnedgång eller ej avgörs av om du äter motsvarande mängd kilokalorier. Det är alltså som alltid en grundläggande matematik – energi in, energi ut. Det verkar vara den största påverkande faktorn för hur lätt du kommer ha att gå ner i vikt efter förlossningen.

Amningshormonerna

Under amning kommer östrogennivåerna och progesteronnivåerna vara låga till fördel för en höjning av prolaktin och oxytocin. Låga östrogennivåer efter klimaktieriet kan höra ihop med en ökning av förekomsten av fetma hos äldre kvinnor. Det finns inga tydliga vetenskapliga resonemang om detta. Det föreslås att låga östrogennivåer under amning inte har riktigt samma effekt på grund av andra hormonsrelaterade förändringar.

Prolaktin sägs kunna mobilisera fettvävnad och minska glukosupptaget i fettvävnad. Hormonerna i kvinnokroppen under amning är alltså lite speciella! När jag letar finns inga entydiga studier om huruvida kvinnliga könshormon eller amningshormon påverkar hunger, sug efter mat och viktuppgång. Det finns studier som kollat på vad de enskilda hormonerna gör i kroppen, men i och med att en hormon aldrig jobbar helt ensam så finns det inga lätt slutsatser att dra.

Ett hormon kanske stimulerar hunger men ett annat hormon stimulerar mättnadskänsla. Teoretiskt sett ska det vara en fin balans mellan dessa. Progesteron och östrogen är viktiga hormoner under en graviditet, men så snart moderkakan lossnar så minskar halterna av dessa två. Nivåerna av  dessa hormon går ner till ungefär samma nivå som hos en kvinna efter klimakteriet. Istället får du höga nivåer av prolaktin och oxytocin.

Prolaktin gör så att mjölk bildas och vid själva utdrivningsreflexen av mjölken sker efter en frisättning av oxytocin. Prolaktinhalterna är höga under tiden kvinnan ammar och detta förhindrar ägglossning. När amningen avslutas sjunker prolaktinnivåerna och nivåerna av progesteron och östrogen höjs igen och ägglossning sker. Så länge en kvinna ammar kommer hon ha bibehållna låga nivåer av östrogen.

Vad kostar amningen?

Under graviditet och amning brukar de generella råden vara att lägga till ytterligare 500 kcal per dygn. Barnet behöver ju sin beskärda del av näringsämnen. Dock kan energikostnaden täckas av föda, mobilisering av kroppsfett eller minskad fysisk aktivitet. På senare tid har man börjat fundera på om kvinnor ens ska tänka att de behöver äta mer under amning. De flesta verkar inte behöva ett extra energitillskott, i alla fall inte om de samtidigt strävar efter viktnedgång. Däremot är det viktigt att få i sig tillräckliga mängder vitaminer och mineraler. Speciellt D-vitamin, folsyra och järn kan du behöva tillskott av.

Påverkas mjölken av viktnedgång?

Kroppen kan öka prolaktin-nivåerna under en kortvarig minskning av energiintaget för att bibehålla mjölknivåerna. En del studier visar att mjölken inte påverkas alls i kvalitet och kvantitet om modern går på en diet. Forskning visar att om du som ammande får i dig mindre än 1500 kcal per dygn minskar mjölken och man riskerar barnets viktuppgång. En viktnedgång på 0,5 kg i veckan anses vara säkert för en individ som vill gå ner i vikt efter förlossningen. Det är säkert för ammande personer att både gå diet och träna (såklart inom rimliga gränser för vad som är hälsosamt generellt sett).

Amning och viktnedgång

Det finns inget som entydigt säger att den energikostnad som amningen innebär på något direkt sätt kommer påverka din vikt. Om du äter samma energimängd som amningen kostar, eller låter bli att förbruka samma energimängd genom utebliven via fysisk aktivitet, kommer amningen inte påverka vikten.

Vad vårdgivare behöver veta

I en svensk studie har man sett att de flesta ammande kvinnor skulle behöva ett högre intag av folat, D-vitamin och järn. Att äta enligt de nordiska näringsrekommendationerna och gå ner 0,5 kg i veckan verkar inte minska intaget av dessa. För ammande kvinnor generellt kan det därför vara generellt bra med tillskott av D-vitamin, folsyra och järn, men möjligen särskilt under en tid av energirestriktion. Många tror fortfarande att amning kommer bidra till en stor viktnedgång. Trots att det vetenskapliga stödet för detta är förhållandevis vagt.

Swishdonation
Om du upplevt att vår blogg varit dig till stor hjälp får du gärna donera! Använd i så fall QR-koden ovan eller Swisha till nummer 1236340384 med valfri summa.
Om du inte kan är det såklart lugnt, du kan istället visa tacksamhet genom att berätta om oss för dina vänner eller dela vår sida på sociala medier. Tack!

Hela serien:

4 kommentarer till “Amning och viktnedgång”

 1. Jag (med en 3 månaders som jag helammar) nojar över frisättningen av miljögifter i kroppen vid en viktnedgång. Orolig för att dessa hamnar i mjölken. Något du vet mer om?

  1. Omfattande läsning finns om du googlar “Energi och vikt vid graviditet och amning”, ett helt kapitel där handlar om miljögifter. Klippt därifrån:
   “Det går inte att klart slå fast att de nivåer av persistenta organiska halogenerade föroreningar som detekterats i modersmjölk i Sverige utgör en hälsorisk för det växande barnet. Mot bakgrund av nuvarande kunskaper finns det ingen anledning att avråda från amning på grund av förekomst av miljöföroreningar i bröstmjölk. De positiva effekterna av amning för både mor och barn anses överväga de eventuella risker med amning som finns. Det kan dock inte uteslutas att bröstmjölkens kvalitet ur hälsomässig synvinkel skulle vara ännu bättre om halterna av persistenta organiska halogenerade miljöföroreningar var lägre än vad de är nu. För att förhindra förhöjda halter av miljöföroreningar i bröstmjölk så bör man undvika att fasta och att aktivt banta under amningsperioden. En normal viktnedgång under amningsperioden ger inga förhöjda halter av miljöföroreningar i bröstmjölk. Mycket av den snabba viktnedgången direkt efter förlossningen beror sannolikt till stor del på vätskeavgång och har ingen påverkan på halterna av de fettlösliga miljöföroreningarna i bröstmjölken”

 2. Vid första graviditeten fick jag upprepade gånger höra att amning bidrar till viktnedgång. I mitt fall satt de extra kilona som klistrad. När jag sedan slutade amma rann kilona av, 12 kg på minst en tre veckor. Med tvåan försvann de sporadiskt under tiden då jag ständigt jagade efter barn nr 1 och mer eller mindre glömde bort att äta.

  Nu efter tredje barnet har jag varit så extremt och konstant hungrig första månaden och endast tappat de förväntade bebis/moderkaka kilona. Men nu vecka 5 har hungern lagt sig på en normal nivå igen. Detta har jag inte upplevt tidigare. Men denna gång uppstod en del komplikationer efter förlossningen. Jag tror att den stressen om mitt fysiska mående försenade mjölkproduktionen (bebis gick inte upp i vikt de första veckorna trots frekvent ammande). Nu flyter allt på. Jag mår bra, bebis ökar i vikt och hungern är under kontroll. Vikten kan jag dock inte sia om än. Den kanske blir kvar tills jag slutar amma som med de andra två barnen.

 3. Under båda mina graviditeter har jag gått upp 6 respektive 8 kg (alltså nästan inget eller väldigt lite om man räknar bort bebis, moderkaka, fostervatten och extra blodvolym). Jag har varit tillbaka på utgångsläget viktmässigt dagen eller dagarna efter förlossningen. Efter det har jag fått en otrolig hunger som har lett till ett ökat kaloriintag; att likna med en elitidrottares. Hungerskänslorna normaliserades efter ett par månader men ledde till en viktuppgång på 6-8 kg (alltså samma som under graviditeten).
  Med barn nr 1 hände det ingenting med kilona under tiden jag ammade trots träning och något mindre kcal intag. När jag slutade amma (efter 9 mån) började jag sakta men säkert gå ner i vikt för att vara tillbaka på utgångsvikten 6mån senare.
  Nu är bebis nr 2 ett halvår och jag tränar mer än förra gången (och äter ”normala portioner ”) utan minsta resultat på vikten.
  Jag hoppas att min metabolism återgår till det normala även efter att jg slutat amma denna gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *