Vad behöver forskas på?

Förra året i juni skrev jag om detta första gången. Om SBU:s rapport om prioriterade forskningsområden. Nu kommer årets rapport, där man gått ännu djuare i dessa frågor.

HÄR kan du läsa rapporten.

Varför?

“Vilka forskningsfrågor prioriterar kvinnor som drabbats av förlossningsskador och vårdpersonal inom området? SBU har, på uppdrag av reger­ingen, in­­ven­terat forsk­nings­frågor samt låtit kvinnor med för­loss­nings­skador och vård­personal som arbetar inom om­­rådet gemensamt prioritera bland forsk­nings­frågorna.”

Hur?

Prioriteringen har gjorts genom att patienter, vårdpersonal och anhöriga lyfter vilka forskningsfrågor som de, utifrån sina perspektiv, tycker är viktiga att forska på. Man började med en enkät på SBU:s webbplats. “Totalt var det 939 personer som fyllde i minst ett för­slag på forskningsfråga under något av de tio områden där forskningsfrågor efterfrågades. Majoriteten var kvinnor som drabbats av förlossningsskador men även anhöriga, vårdpersonal och forskare fyllde i enkäten.”

Fem huvudområden

Utifrån detta gick man vidare med att djupdyka i områdena diagnostik av för­loss­nings­skador, prevention av förlossningsskador, behandling av grad 2-bristningar, behandling av grad 3- eller 4-bristningar (analsfinkterskador) samt behandling av skador på levatormuskeln. Djupdykningarna gjordes av fem arbets­grupper vid fem separata work­shoppar. Deltagarna var hälften professionella inom området och hälften har egen erfarenhet av att ha en förlossningsskada. Ambitionen var att få med så många olika relevanta perspektiv som möjligt i varje grupp. Deltagarna prioriterade forskningsfrågorna i två steg.

Resultatet?

De fem workshopparna resulterade i fem topp 10-listor med de forskningsfrågor som respektive arbetsgrupp tyckte var viktigast. Kolla upp dessa på SBU:s egen sida! (Det är lite för mycket att skärmdumpa eller skriva här). Men det är mycket, mycket intressant!

Jag var själv med i gruppen som jobbade med behandling av analsfinkterskador och det var en väldigt trevlig och givande arbetsdag/diskussion.

Tagga till nurå!

Jag tror faktiskt inte att det är något problem att hitta personer som är sugna på att forska på allt detta. Däremot är det nog klurigare att få finansiering till dessa projekt. Så hoppas vetenskapsrådet och andra som finansierat forskning taggar till och ser behoven!

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Integritets Preferens
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.