Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Sömn, läkning och återhämtning

Sömn, läkning och återhämtning

Sömn är viktig för kroppens läkning och återhämtning efter graviditet.

kroppen sysslar med vitala aktiviteter medan du omedvetet slumrar.

Sömnen pendlar mellan två olika stadier. Den ena kallas REM sömn (Rapid Eye Movement) och den andra kallas NREM-sömn (non Rapid Eye Movement). REM-sömn är viktig för att lagra minnen. Djupsömnen under NREM är viktig för att återhämta kroppen. Under NREM-sömnen sänker kroppen blodtrycket och du får djupare och lugnare andning. Hjärnan vilar och har väldigt låg aktivitet och därför ökar blodflödet istället till musklerna ute i kroppen. Under dessa perioder får musklerna lite extra omsorger i form av syre och näring, detta underlättar läkning och tillväxt. Vävnaderna återhämtar sig och nya celler skapas där och då. Under denna djupsömn frisläpper hypofysen tillväxthormon som stimulerar muskeltillväxt och reparation. Sömnbrist och försämrad sömnkvalitet påverkar tillväxthormonfrisläppningen negativt och detta verkar ha ett samband med minskad muskelmassa, ökad övervikt och minskad fysisk kapacitet. En frisk vuxen genomgår en cykel med NREM-REM-sön på 90-110 minuter, gärna 5-6 cykler per natt.

Sömn optimerar återhämtning

Efter stor fysisk ansträngning, muskelskador och operationer kräver kroppen mer återhämtning och sömn än vanligt. Då du är nyförlöst med en större bristning eller nyligen kejsarsnittad behöver kroppen ganska mycket sömn för att optimera läkningen. Det är här det känns som någon slags miss i planeringen, för det är ju inte direkt i detta läge som du kan åka bort och bara sova ut. Om du är mycket stressad i föräldrarollen eller på grund av något fysiskt eller psykiskt trauma kan du ha svårare att komma ner i djupsömn, även om du får tid att sova.

Åtta timmar riktvärde

Åtta timmars sömn per natt sägs vara en normal mängden sömn och rekommendationerna för en vuxen är att sova 7-9 timmar per natt. Människor med sömnbrist har en ökad risk för idrottsskador och muskelskador generellt. Sömnens ger bland annat påverkan på immunsystemet, kroppstemperaturen, hjärt-kärlfunktionen, den kognitiva kapaciteten och hungersregleringen. Sömnbrist kan exempelvis göra så att plasmanivåerna av vissa faktorer blir påverkade så att det uppstår ett låginflammatoriskt tillstånd som kan minska motståndskraften mot infektioner i andningsvägarna. Studier på elitatleter har visat att sömn är den bästa fysiska återhämtningen. Förutom rena rehabinsatser så är sömn viktigt även för återhämtningen av muskelskador och efter operationer.

Att ge sömnen dignitet

Nyblivna föräldrar har oftast fullt upp och sömnen kan bli negativt påverkad av smärtor, stress, barnets vakenhetsperioder och av de regelbundna matningarna av barnet. Då kan det kan vara viktigt att ta upp sömnen som en del i en prioritetsordning om du vet att din kropp har gått igenom mycket runt omkring fölossning eller kejsarsnitt. Prata med din partner eller andra närstående och be om hjälp. Även om det inte går att förlänga just nattsömnen så kan det hjälpa med en tupplur dagtid.

Tips!

Det kan vara omöjligt att få tillräckligt mycket sömn i sträck när man har småbarn. Men tänk på att all sömn räknas, även sånt som du kan stjäla åt dig på korta stunder. Visst kanske du inte kommer ner i någon djupsömn, men det kan alltid vara värt något. Tio minuter är bättre än inget!

Sömn, läkning och återhämtning

Detta inlägg om sömnens värde för läkning och återhämtning är del av en serie om sömn, här är övriga inläggen i ordning:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *