Peanut ball vid förlossning

En följare hörde av sig till mig och uppmärksammade mig på ämnet ”Peanut ball”. Det är alltså en boll, formad som en jordnöt (med skal) i samma material som en vanlig träningsboll. Formen av en jordnöt syftar till att ge en variation av möjligheter för positionering av den födande. Generellt så kan positionsbyten ge bättre blodflöde till bebisen, optimering av värkar och kan hjälpa bebisens sänkning i bäckenet.

Det anses vara fördelaktigt för förlossningsarbetet om den födande är uppe och rör på sig under värkarbetets gång. Rekommendationen är att hitta bekväma positioner att växla mellan som inte är passivt liggande.

Varför jordnötsboll?

Förespråkarna av jordnötsbollar menar på att de ger en biomekanisk fördel i att öka möjligheten att få böjning i ryggen, optimera vinklarna för livmodern och hjälpa till att ”öppna upp” bäckenet. Det handlar inte om en öppning av själva bäckenet (vilket hade inneburit ett trauma) utan om en position där benen förs isär och musklerna på insida lår sträcks ut, vilket skulle kunna påverka avståndet mellan sittbensknölarna. Tanken är att positionering med benen isär också kan möjliggöra en runding av ryggen, vilket kan sätta livmodern i en mer fördelaktiv vinkel mot bäckeningången.

Vad säger forskningen?

Det finns ett antal studier om användning av jordnötsbollar under förlossning. En studie har visat signifikant kortare öppningsfas för förstföderskor som använde jordnötsboll jämfört med omföderskor. Bollen gjorde ingen nytta för någon av grupperna gällande krystfasen. En annan studie påvisade effekt av bollen på längden på förlossningen generellt. Man har inte kunnat se samma effekter i andra studier. Bollarna verkar inte ge någon effekt på förekomsten av kejsarsnitt eller på behovet av epidural.

Hur används en sån här boll?

Bollarna kan användas som stöd när du halvligger, ligger på sida, sitter på den med benen på vardera sida eller som stöd när du står på alla fyra, framåtlutad. Ofta rekommenderas bollarna som stöd för mellan benen för att påverka bäckenutgången. Fördelen är då att du kan få ett bra stöd för att öka avståndet mellan benen även om du känner att du behöver ligga ett tag.

De kommer, precis som träningsbollar, i olika storlekar och det är din längd som avgör hur stor bollen ska vara. Om du är 160 cm eller kortare väljer du den minsta bollen (45 cm), om du är mellan 160-170 cm väljer du 50 cm. Om du är över 170 cm väljer du 60 cm. Bollar som är större än så kan du sitta på och du kan istället använda en vanlig rund boll.

Ska jag testa?

Det är en insats under förlossningen som kan upplevas positiv, och det finns inga kända risker. En vanlig rund boll kommer inte kunna ge samma slags stöd, men det kan naturligtvis finnas andra positioner eller hjälpmedel du kan använda. Kuddar kan ju dock dels vara knöliga att få på plats, och dels brukar de ju plattas till av en stunds användning. Bollen kommer fortsätta vara ett stöd även under lång tid.

Referenser

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *