Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Att förstå sin förlossningsjournal

Att förstå sin förlossningsjournal

close up photo of a stethoscope

Det här är det första inlägget i en serie om journaler. Jag vill kunna hjälpa till så att du själv kan läsa och förstå din förlossningsjournal. Det kommer bli lite blandat text och förklaring, och lite mer som en “ordbok” och förklaringar för förkortningar som används. Jag vill dock inleda med två viktiga saker:

Prata med en vårdgivare

Det är ALLTID den vårdgivare som har skrivit journalen som har ansvar för att du förstår det som står där. Du har alltid rätt att ringa och få ord och begrepp och händelser förklarade för dig. Det här kan alltså inte alls ersätta riktiga samtal med en vårdgivare.

Jag är inte barnmorska

När jag “pålyste” på instagram om att jag höll på att skriva den här serien tror jag kanske att det var några barnmorskor som blev lite oroliga? På samma sätt som att jag skulle reagera lite om någon av en annan profession ville “förklara fysioterapeutjournaler”. Jag hoppas ingen känner att jag stampar in på fel terrirorium. Ni som barnmorskor får OÄNDLIGT gärna fylla på (eller rätta mig!) i kommentarsfältet.

En massa ord och förkortningar

Här kommer nu första hjälp för att förstå din förlossningsjournal. Jag vill också tipsa om Ordlista Medibas. Imorgon kommer ett inlägg om partogrammet och i övermorgon ett inlägg om ord och begrepp kring förlossningsskador och att bli sydd. Jag har helt enkelt tagit med de begrepp som jag själv ofta sitter och förklarar för patienter när vi går igenom deras journal och som jag kom på. Det finns säkert en rad viktiga saker jag inte tagit med? Fyll på med ord, förklaringar eller frågor om ord i kommentarsfältet!

A till D

Amniotomi Det är när hinnorna konstgjort öppnas för att påskynda eller underlätta förlossningen, vanligtvis genom att barnmorskan bryter fostersäcken för att “vattnet ska gå”.

Apgar är ett poängsystem för att bedöma hur bebisen mår efter förlossningen.

Asfyxi är syrebrist hos fostret. Hotande asfyxi innebär att fostret visar tecken på syrebrist, medan manifest asfyxi innebär att syrebrist konstaterats.

Bilateral betyder ”på båda sidor”.

BP är förkortningen för “beräknad partus” och betyder “Beräknad förlossning” på medicinspråk. Det är den beräknade förlossningsdatumet enligt menstruationscykeln

BPU är den beräknad förlossning (partus) enligt ultraljud.

Cervix är livmoderhalsen (ibland kallad livmodertappen) och är den nedersta och smalaste delen av livmodern. Den är ofta ca 2,5 cm lång och sticker liksom ner i slidan. Den öppnas och vidgas och tänjs ut under förlossning och är i slutet av en förlossning som en lövtunn hinna. När bebisen föds därigenom kan det liknas vid att bebisens huvud dras igenom en polokrage. Efter förlossningen återgår cervix till sin normala form, och den känns vanligtvis ungefär som en nästipp.

CTG är förkortningen för ”Cardiotokografi” och är dosorna du får på magen för att kontrollera livmoderns värkarbete och fostrets puls.

Cx  är förkortningen för Cervix, livmodertappen

Deccelerationer innebär tillfälliga sänkningar av bebisens hjärtljud som kan orsakas av värkarna (och att bebisen blir lite klämd) eller av syrebrist. Osynkrona deccelerationer uppstår efter en värk, medan synkrona deccelerationer sker under en värk och kan bero på tillfällig syrebrist när navelsträngen kläms åt.

F till P

Ffd  är förkortningen för ”Föregående fosterdel”, den del av barnet som är närmast utgången (den vaginala utgången…).

Gravida betyder det antal gånger du varit gravid. (Du kan vara 5 gravida, 3-para och det innebär att du haft två graviditeter som avslutast med exempelvis missfall).

KAD betyder kvarliggande kateter genom urinröret, en sådan får du inför och efter operationer eller om du av någon annan anledning inte kan eller ska kissa själv. Man tar gärna bort katetern så snart som möjligt för att minska risken för urinvägsinfektioner.

Laktat är en typ av mjölksyra som bildas vid syrebrist i vävnader, inklusive hos en bebis under förlossning. Man kan testa laktatnivåerna i blodprov. Väldigt täta eller väldigt långa värkar kan påverka bebisens syresättning negativt.

Mekonium är bebisens första bajs. Är fostervattnet grönt har bebisen bajsat i vattnet i magen.

Modermunnen, portio på medicinspråk, är själva öppningen på livmoderhalsen. Det finns en inre och en yttre öppning. När den inre börjar öppna sig börjar också livmoderhalsen bli kortare. Det är i denna öppning som barnmorskan känner hur öppen du är, och hon avgör också hur lång livmoderhalsen är. Den yttre modermunnen kan vara öppen ett tag innan förlossningen startar, speciellt hos omföderskor.

Palpation innebär att en vårdpersonal gör en bedömning av något genom att känna med sina händer.

Para används för att ange det totala antalet graviditeter som en kvinna har haft, oavsett utfallet. Det inkluderar både levande födslar och graviditeter som avslutats av missfall, aborter eller andra orsaker. Till exempel, om en kvinna har varit gravid två gånger och har fött ett levande barn och haft en abort, skulle hon beskrivas som 2-para.

Partus betyder förlossning. Partus Normalis betyder normal förlossning

Placenta är moderkakan.

Progress betyder att förlossningen går framåt, att det händer grejer och att värkarna är effektiva.

Primär värksvaghet innebär att livmodermunnen öppnar sig för sakta av någon anledning, oft apå grund av otillräckligt eller ineffektivt värkarbeten under förlossningen.

S till V

Sekundär värksvaghet inträffar när värkarna initialt är effektiva men sedan avtar. Vanligtvis hanteras det genom att administrera värkförstärkande dropp, vanligtvis med läkemedlet Syntocinon.

Skalpelektrod är en liten elektrod som placeras på barnets huvud för att övervaka dess välbefinnande under förlossningen.

Syntocinon är ett läkemedel som används för att förstärka värkarna under förlossningen. Syntocinon är en syntetisk form av oxytocin, ett naturligt hormon som frigörs under förlossningen och amning för att stimulera värkarna och sammandragningarna i livmodern.

Tappa på urin r när en barnmorska hjälper en kvinna att tömma blåsan genom att införa en kateter på grund av att patienten inte kan kissa självständigt. Detta är viktigt att utföra vid behov då det finns risker förknippade med överfyllnad av blåsan.

UA betyder “Utan anmärkning” och innebär att något som någon undersökt är precis som det ska vara.

Uretra är röret genom vilket urinen lämnar kroppen från urinblåsan.

Uterus är livmodern

VAS (Visual Analog Scale) är en skala som används för att mäta smärta eller andra subjektiva upplevelser, vanligtvis på en skala från 0 till 10, där 0 representerar ingen smärta och 10 representerar den värsta smärtan.

VU betyder vaginal undersökning. Det är en undersökning som utförs av en barnmorska för att bedöma öppningen av livmoderhalsen (cervix), dess mjukhet och tjocklek, samt för att bedöma barnets position i förhållande till moderkakan och bäckenet.

Att förstå sin förlossningsjournal

Hoppas detta var till lite hjälp! Om det är något ytterligare du inte förstår kan du fråga i kommentarsfältet. Men jag vill också uppmana dig att ta kontakt med din vårdgivare om det är mycket du vill ha förklarat!

Seriens alla inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *