Bakingbabies hjälper att sprida och efterlysa

Vill du bidra med viktig information till området kvinnohälsa?

Vi är två fysioterapeutstudenter som just nu genomför ett examensarbete inom området kvinnohälsa. I denna studie vill vi via en enkät undersöka om kvinnor i Sverige får information gällande fysisk aktivitet efter förlossning och i sådana fall från vilka informationskällor.  

Att besvara enkäten tar ca 5 minuter. Förfrågan om deltagande är riktad till dig som genomgått minst en förlossning och är maximalt ett år efter barnafödsel. Du ska dessutom vara bosatt och förlöst i Sverige samt deltagit i uppföljande besök på mödravårdscentralen.

Är du intresserad av att delta?

Här hittar du mer information om studien och enkäten.

Tack för att du bidrar!

Med vänliga hälsningar,

Jennifer Lundh och Lisa Pinje, fysioterapeutstudenter, termin 6, Göteborgs universitet,

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.