Bör kvinnohälsa vara en del av primärvården?

Bör kvinnohälsa vara en del av primärvården? Det här är för mig en retorisk fråga, och svaret är ja.

Under de senaste veckorna har jag gått och funderat en hel del kring detta. Det var en kollega som skrev en fråga i ett nätverk jag är med i. Frågeställaren är fysioterapeut i primärvård någonstans i Sverige. I närheten av mottagningen hen jobbar finns barnmorskor som är väldigt sugna på samarbete och som gärna vill hänvisa både gravida med ländryggs- och bäckensmärta och patienter med besvär postpartum. Men kollegans chef säger nej och menar att detta inte ligger i primärvårdens ansvar.

Vem har ansvar?

Det här är inte helt enkelt, för det ser helt olika ut på olika ställen i landet. Men generellt är det så här: Det slutenvården inte har hand om, ansvarar primärvården för. Därför måste vi först veta vilket ansvar som kvinnoklinik och förlossningsvården har över patienterna. Finns det fysioresurser för gravida med besvär från rörelse-stödjeorganen på kvinnokliniken? Ja, då kanske inte ansvaret hamnar i primärvården. Rätta mig nu gärna om jag har fel – men jag har aldrig hört talas om kvinnokliniker med så pass mycket fysioresurser att de kan ta hand om de kanske 50 % av alla gravida i regionen med smärta i ländryggs- eller bäckensmärta. Eller resurser till att ta hand om de upp till 80% av alla förstföderskor som faktiskt får bristningar som inkluderar muskelskador vid sin vaginala förlossning? Ibland finns fysioresurser för att följa upp de procent som får sfinkterskador, men alla med besvär från levatorskador eller grad 2-bristningar får mer än sällan uppföljning av sjukhusen.

Nära vård

Det pågår en omstrukturering av vården som innebär att primärvården kommer behöva ta mer och mer ansvar. Samarbetet mellan olika vårdaktörer behöver utvecklas och primärvårdens fysioterapeuter ska vara första instans för patienter med besvär från rörelse-stödjeorganen. Specialiserade kompetenser ska även finnas i primärvården, det gäller alltså alla våra specialistkompetenser. För att optimera samarbetet med kvinnosjukvård och MVC bör det alltså finnas även fysioterapeuter med kompetens inom gynekologi, obstetrik och urologi inom primärvården. Detta hittar jag alltså inte på själv, utan hämtar från skriften Fysioterapeutens roll och uppdrag. Smärtor och besvär från rygg, bäcken och bäckenbotten hör också till rörelse- och stödjeorganen, även om de hör till nischen ”gynekologi och obstetrik”.

Hälso- och sjukvårdslagen

I hälso- och sjukvårdslagen står det att primärvården ska vara en del av den öppna vården utan att göra skillnad mellan folkgrupper, sjukdomar och ålder. Jag antar att kön även borde vara med där? Jag ser det så här:

  1. Ifall det inte finns ett officiellt uppdrag att slutenvården ska ta hand om graviditets- och förlossningsrelaterade behov av fysioterapi…
  2. …så ligger ansvaret hos primärvården –
  3. Allt annat är diskriminering.

Så ser jag det.

Fysioterapeutens uppdrag

Vi som fysioterapeuter har som uppdrag att ha en dialog med patienten och i enlighet med vår kompetens bedöma individens behov. Fysioterapeuten ska upprätta en plan framåt tillsammans med patienten och erbjuda individuellt anpassad rehabilitering. Vi ska också stödja och utbilda patienten för att de ska känna sig trygga och vara delaktiga i besluten som rör vården. Jag kan inte NÅGONSTANS i någon fysioterapeut-ansvars/rollbeskrivning se att bäcken/bäckenbottenrelaterad ohälsa inte går in under vad vi faktiskt har i uppdrag att göra.

Hör graviditetsrelaterade besvär till mödravårdens uppdrag?

Nej, inte de fysioterapeutiska besvären. Det kan ju inte en barnmorska undersöka eller behandla. Finns det en fysioterapeut anställd hos mödravården blir det ju förstås en annan grej. Mödravårdens uppdrag är graviditetsövervakning, upplysning om levnadsvanor och hälsovanor, föräldrastöd och preventivmedelsrådgivning. Lika lite som vi fysioterapeuter kan göra en barnmorskas jobb, kan de göra vårt.

Specialistmödravården då?

När jag googlar och letar hejvilt över Sverige hittar jag att det på några ställen finns fysioterapeut ansluten till specialistmödravården och kvinnokliniken. Jag skulle gissa att det är en begränsad procent fysioterapeutresurs och inte ens en heltid, på de flesta av dessa (få) ställen. Jag tänker då att det måste vara något speciellt med de patientfall som kommer hamna på specialistmödravårdens bord, det kan omöjligt vara alla med besvär från rörelse- stödjeorganen eller bäckenbotten. Inte ens vi som finns och får verka ute i primärvård räcker ju till för alla som behöver oss.

Vems är ansvaret om ingen vill ha det?

Om slutenvården inte kan/ska ta hand om en patientgrupp hamnar ansvaret på primärvården. Gravida med ländryggs- eller bäckensmärta och uppföljning av kvinnor efter förlossning med funktionsnedsättning eller smärtproblematik TILLHÖR oss. Att påstå att vi inte ska ta hand om kvinnor med graviditetsrelaterade åkommor i rörelse-stödjeorganen är för mig lika orimligt som om primärvårdsfysioterapeuter skulle sluta behandla alla med KOL (för de hör ju till lungkliniken!) eller för all del alla artrosknän (det måste väl finnas ortopedsjukgymnaster på sjukhuset, va?). Det ÄR diskriminering att påstå att bara för att det är åkommor som drabbas kvinnor, så skulle det inte vara något som hör till primärvård.

Det här gör mig väldigt, väldigt upprörd

Ni ska veta att jag ansträngt mig för att skriva det här inlägget med en någorlunda neutral och konstruktiv ton, men det här gör mig så upprörd. Jag är beredd att kämpa vidare för detta. Berätta om ni är fler som möter den här problematiken/attityden från era chefer. Ska vi kämpa tillsammans? Kan man anmäla till typ DO?

En del av pågående kris?

Nu, mitt i BB-kris-rapporteringen tycker jag att det är bra om även sånt här lyfts. Alltså, att det finns regioner i Sverige som helst enkelt inte tycker att kvinnohälsa är deras ansvar. Nä, bra, då vet vi! För om ingen har ansvaret för att kvinnor ska få må bra – hur ska vi då komma vidare?

Vidare läsning hos bakingbabies

Comments (3)

Helt sjukt att det finns arbetsgivare som säger nej När jag nämnde för min chef om att jag ville jobba mer med kvinnohälsa (har redan nischen bäckensmärta/gravid), var hon väldigt positivt och uppmuntrande! Vi har även redan bra samarbete med BMM, (båda ligger i samma byggnad) och känner att det kan bli riktigt bra! Finns behov här i Nynäshamn, många gravida så jag hoppas att ni kommer köra eran mentorskap även nästa höst, när jag är tillbaka efter föräldraledigheten.

Jag är så imponerad av din förmåga att hålla god, konstruktiv ton!
Tänker att det här verkar ju vara ett problem över hela landet så då vore det bra med riktlinjer om ansvarsfördelning som gäller hela landet? Det verkar ju inte varit framgångsrikt att lösa på regional nivå?
På ett sätt vore det ju smidigt för patient om ansvaret låg på mvc eftersom man redan har kontakt med dem.
På ett annat att det vore smidigt om det låg på vårdcentralerna eftersom de redan har fysioterapeuter anställda som kan fortbildas.
Att det är gräsligt att vara i situationen att bli hänvisad fram och tillbaka med sina besvär tänker jag många som läser här vet, men tänk vad mycket pengar det kostar att hålla på på det här viset.

Självklart att vi måste kämpa för detta tillsammans! Det är helt oacceptabelt att denna grupp inte ska kunna vända sig till primärvården. Kan man sedan från PV sida inte lösa problemet måste en remittering till specialistvården vara vägen vidare. Precis så som det fungerar med a ses muskuloskeletala besvär.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.