Tema: Endometrios

För några år sedan skrev jag en inläggsserie om långvarig inre bäckensmärta, och då nämnde jag endometrios som en av orsakerna. I separata inlägg gick jag djupare in på endometrios och träning samt bäckensmärta och endometrios. Vi kommer återkomma till ämnet endometrios i december också. Men jag och en patient hade nyligen ett samtal om hur lite en del fortfarande vet om ämnet, så jag såg anledning till att ytterligare försöka dra mitt strå till stacken.

Tidigare inlägg om just endometrios:

Vad är endometrios?

Normalt när en kvinna inte är gravid blir livmoderslemhinnan allt tjockare under månadens gång. När tiden för menstruationen kommer blöder denna slemhinna ut, och cykeln börjar sedan om. När livmoderslemhinnan växer någon annanstans än inuti livmodern kallas detta för endometrios. Denna slemhinna går igenom samma cykel, men blödningen har ingen naturlig väg ut ur kroppen. Blödningen ger upphov till retningar och inflammatoriska reaktioner och ger upphov till smärta. En del kvinnor har sådan vävnad utanför livmodern som inte ger några symtom alls, och andra kvinnor lider svårt av sina endometriossymtom.

Endometrios är därför en vanligt förekommande östrogenberoende inflammatorisk sjukdom som kommer med en bred variation av symtomintensitet. Tio till femton procent av alla kvinnor i reproduktiv ålder är drabbade. Tillståndet uppstår på grund av tillväxt av endometrievävnad utanför livmodern, oftast inne i lilla bäckenet eller ute i bukhålan. De vanligaste symtomen är smärta vid mens, smärta inuti eller kring bäckenet som inte behöver vara ihophörande med menstruation, smärta vid samlag samt andra besvär kring tarmar och urinvägar. Personer med endometrios lider också ofta av trötthet och depression samt har en större risk att vara infertila. 25-50 % av alla infertila kvinnor har endometrios. Kvinnor med endometrios har också ökad risk för prematur förlossning, missfall, föreliggande moderkaka, små barn vid födsel och att bli förlösta med kejsarsnitt. Sjukdomen ger också upphov till ärrvävnad och sammanväxningar som kan ge relaterade symtom från de organ eller vävnader som berörs.

Fysioterapeutiskt behandlingsbara symtom

Endometrios kommer ofta tillsammans med smärta och spänningsstillstånd vilka kan vara svåra att sortera ut som ”orsak” eller ”verkan”. Smärtan ger upphov till överaktivering av muskler och andra mjukdelar. Överspänning i muskler ger ofta upphov till ny smärta. En vaginal undersökning av bäckenbotten med fingrar istället för instrument visar ofta triggerpunkter. Bäckenbottens triggerpunkter kommer inte som ”vanliga triggerpunkter” i knutar utan i form av strama stråk som gör ont när man trycker på dem. Ändtarmens slutmuskler,  levatorerna och obturator internus är vanliga smärtområden för personer med endometrios. Individer som lider av sjukdomen har oftare djupa samlagssmärtor och överspänning i bäckenbotten än andra kvinnor.

Det finns i dagsläget inga internationella riktlinjer vare sig för kliniskt diagnossättande eller för optimalt medicinskt omhändertagande. Detta är kritiserat både från patientgruppen och från vården i sig. Det tar mellan 7-10 år för en patient att få en korrekt diagnos. Läkemedelsmässigt är förstahandsbehandlingen p-piller och utredningsmässigt ska den tyngst vägande undersökningen vara att verifiera endometriosen via titthålsoperation. Det finns dock studier som tyder på att kvinnor som behandlas med enbart p-piller inte blir tillräckligt smärtlindrade. Målet med behandling för endometrios är oftast just smärtlindring, eftersom sjukdomen är svår att få bort. Smärtproblematiken vid endometrios är inte alltid helt synonym med antalet blödningsdagar, vilket också tyder på att hela symtombilden inte enbart handlar om den rena inflammatoriska aktiviteten i sjukdomen.

Riktlinjer!

Under 2018 kom socialstyrelsen ut med nationella riktlinjer för vård vid endometrios . Vi kommer återkomma till ämnet snart igen. De är definitivt värda att läsa!

Fysioterapi vid endometrios

Det kommer morgondagens blogginlägg handla om!

referenser finns här:

  1. Clinical diagnosis of endometriosis and optimal medical therapy.
  2. Endometriosis and physical exercises: a systematic review.
  3. Relating Chronic Pelvic Pain and Endometriosis to Signs of Sensitization and Myofascial Pain and Dysfunction.
  4. Sexual function in endometriosis patients and their partners: effect of the disease and consequences of treatment.
  5. Is acupuncture effective in the treatment of pain in endometriosis?
  6. Self-management and psychological-sexological interventions in patients with endometriosis: strategies, outcomes, and integration into clinical care.
  7. Effectiveness of complementary pain treatment for women with deep endometriosis through Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): randomized controlled trial.
  8. The Practice of Hatha Yoga for the Treatment of Pain Associated with Endometriosis.
  9. Rehabilitation of the short pelvic floor. I: Background and patient evaluation.
  10. Rehabilitation of the short pelvic floor. II: Treatment of the patient with the short pelvic floor.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.