Graviditeter och begreppen hälsa och sjukdom

Låt oss prata om påståendet att ”graviditet är inte en sjukdom”. – Graviditeter och begreppen hälsa och sjukdom

Nej, en graviditet är inte en sjukdom. Men många saker som inte är en regelrätt sjukdom förorsakar lidande, skapar behov av sjukskrivningar och är vårdkrävande. Allt som skapar en ökad risk för död, nedsatt arbetsförmåga, smärta och funktionsbortfall är inte sjukdomar. En skottskada är inte en sjukdom. Ett benbrott är inte en sjukdom. En allergisk reaktion är inte en sjukdom.

WHO:s fakta om mödravård och mödradödlighet.

Varje dag dör ca 800 kvinnor världen över på grund av graviditeter och förlossningar. 99% av dessa dödsfall sker i utvecklingsländer där kvinnorna inte får tillräckligt vård och omsorg. Mödravård och förlossningsvård sparar kvinnors och barns liv. Nästan alla av dödsfallen hade kunnat undvikas med rätt sorts vård.

Graviditeter är ingen sjukdom, men det är ta mig tusan rätt vårdkrävande ibland.

Stora blödningar, infektioner, högt blodtryck och förlossningskomplikationer samt osäkra aborter är de vanligast förekommande dödsorsakerna.Kvinnor dör för att de inte får adekvat vård och för att förlossningar sker utan närvarande vårdpersonal. I samma länder där kvinnor dör tar läkare hand om människor med skottskador, efter bilolyckor, brutna ben och allergiska reaktioner. Alla dessa är inte heller regelrätta sjukdomar, men är fortfarande i hög grad vårdkrävande. Precis på samma sätt är graviditet inte en sjukdom, men det kan fortfarande vara smärtsamt, handikappande och kräva vårdinsatser. Ibland medicinska, ibland rehabinsatser. Och ibland sjukskrivning.

pelvis 001

Såhär skriver försäkringskassan:

Om du blir sjuk och har nedsatt arbetsförmåga får du sjukpenning på samma sätt som du skulle fått om du inte var gravid.
Men normala graviditetsbesvär som till exempel ryggont och trötthet räknas inte som sjukdom och ger därför inte rätt till sjukpenning.
Har du däremot graviditetsbesvär som är ovanligt svåra kan de däremot räknas som sjukdom och ge rätt till sjukpenning. För att du ska få rätt beslut är det viktigt att dina besvär tydligt framgår i det intyg som läkaren skriver.

Försäkringskassan

Vad är normala graviditetsbesvär egentligen?

hälsa på lite olika sätt

Man kan se på hälsa på lite olika sätt. Hälsa kan vara

  • avsaknad av sjukdom
  • välbefinnande
  • god upplevd livskvalitet
  • förmåga eller kapacitet

WHO har formulerat definitionen av hälsa som följer:

”Hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller defekt (infirmity).”

Ser vi hälsa som välbefinnande, att må både fysiskt och psykiskt bra, så kommer ju i alla fall delar av nästan alla graviditeter upplevas som en avsaknad av hälsa. Ohälsa är att lida psykiskt eller fysiskt (illamående, sjuklig trötthet, sömnsvårigheter, värk etc). Kanske att ohälsan då bättre kan mätas i livskvalitet? En gravid kan ju må ap-illa men ändå vara vid gott mod och ha god livskvalitet för att hon är så oändligt glad över graviditeten, då kanske hon inte lider av ohälsa.

Vad är en normal nedsättning av hälsan under gravditet?

Jag tycker att det här är hemskt intressant. Kommer ryggont göra mindre ont under graviditet, bara för att det är ”normalt”? Om vi pratar om hälsan utifrån arbetsförmåga och kapacitet kan jag tycka att det går att se det här i lite annat ljus.

En gravid kanske inte är regelrätt är sjuk, men” normala graviditetsbesvär som till exempel ryggont” som Försäkringskassan uttrycker det, kan till exempel hindra en förskolepedagogs arbetsförmåga drastiskt. Försök själv klä på 10 tvååringar galonisar med stor mage och samtidig ryggsmärta.

Det blir bättre!

Jag gör ofta så att jag plockar upp inlägg från två år sedan, kollar att de är up to date, fräschar upp med nya referenser och postar om dem. Det här inläggets urmoder skapades 2015 och då var jag inte nådig med Försäkringskassan och deras resonemang kring graviditeter. När jag uppdaterade 2017 fick jag mildra min ilska och mina reflektioner något, eftersom Försäkringskassan då också hade uppdaterat sina riktlinjer. Nu i år hittar jag inget att direkt bli superfrustrerad över, bara tankfull över att det ändå finns rester kvar i systemet kring att ”graviditeter inte är en sjukdom”. Men i alla fall – under mina år som bloggare har jag kunnat följa att Försäkringskassan faktiskt klivit in i 2000-talet vad gäller sin syn på graviditeter. Det är väl ändå rätt positivt?

Tänk vidare med mig! 

Jag upplever det alltså som att försäkringskassan de senaste åren ändå omvärderat graviditetsrelaterad ohälsa. Det är sällan numera jag träffar patienten som får sina sjukskrivningar avslagna.

Har du erfarenhet av att få vara, eller inte få vara, sjukskriven under graviditet och efter förlossning? Hur har läkaren och försäkringskassan resonerat tror du?

Vad är dina tankar om detta?

Tidigare inlägg på liknande tema

Previous

Next

3 Comments

  • Bra inlägg och bra ämne! Som handläggare inom sjukpenning på
    FK måste jag bara påpeka att rätten till sjukpenning baseras på huruvida den aktuella diagnosen påverkar individens funktionsnedsättning och till följd av detta hans/hennes aktivitetsbegränsning. Vårt jobb är alltså inte att bedöma huruvida du har en sjukdom eller inte, utan huruvida dina besvär påverkar din arbetsförmåga. Dessa krav avgörs givetvis av vad du har för aktuell sysselsättning. Så, en med ett fysiskt lätt arbete med t.ex. möjlighet att växla arbetsposition (dvs många kontorsjobb) kanske inte har rätt till sjukpenning pga ryggont, medan en förskolelärare eller undersköterska skulle ha det (och troligen även graviditetspenning den sista tiden)… Sjukförsäkringen är inte generell utan man måste se till många aspekter – vilket inte direkt gör vårt jobb enkelt. Vid ett avslag på sjukpenningen säger vi därmed inte nödvändigtvis att du inte har besvär/inte är sjuk, men kanske att du trots dessa besvär bör klara kraven som ställs i ditt arbete/din sysselsättning. En annan viktig detalj är läkarnas förmåga att i läkarintyget formulera patientens besvär kopplat till funktionsnedsättningar och hur dessa medför aktivitetsbegränsningar. Många gånger är det faktiskt där problemet ligger och man måste komma ihåg att vårt jobb inte är att gissa oss till vilka begränsningar en person kan tänkas ha och hur de påverkar arbetsförmågan… Med det sagt kan man aldrig förutspå huruvida en ansökan kommer beviljas eller inte bara utifrån att man är kvinna och gravid. Man måste söka och få ärendet prövat i sitt individuella fall.

  • Trots att försäkringskassan har uppdaterat sig här så har inte alltid vården följt med. En närstående till mig fick höra av sin barnmorska att det inte gick att bli sjukskriven för normala graviditetsrelaterade besvär, när hon hade svårt att jobba pga stor trötthet. Jag tycker egentligen att försäkringskassan kunde ta bort dendär meningen om ”normala graviditetsbesvär”, det skapar bara förvirring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *