Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Har du träffat fysio efter sfinkterskada?

Har du träffat fysio efter sfinkterskada?

Bakingbabies hjälper studenter att efterlysa deltagare till uppsats!

Till dig som drabbats av analsfinkterruptur och fått fysioterapeutisk rehabilitering.

Vi är två fysioterapeutstudenter på Mälardalens högskola som ska skriva ett examensarbete. Syftet med vår studie är att studera kvinnors upplevelse av hur fysioterapi hjälpt dem att hantera aktiviteter i sitt dagliga liv efter obstetrisk analsfinkterruptur. Detta kommer att ske med hjälp av en intervju som kommer att ta maximalt en timme. Intervjun kommer att ske individuellt med en eller båda av studenterna. Svaren kommer att transkriberas och analyseras för att presenteras i ett examensarbete i fysioterapi vid Mälardalens högskola. Studien genomförs för att skapa en förbättrad kunskap om kvinnors upplevelse av hur fysioterapeuter kan arbeta för att stödja dem att hantera sin skada i sin vardag.

Vill du delta?

Du tillfrågas om medverkan och vi är medvetna om att aktuellt ämne kan upplevas som känsligt och leda till känsloreaktioner i samband med intervjun. Vi har därför avsatt extra tid efter intervjun för eventuellt fortsatt samtal, om behov skulle uppstå. 

Konfidentialitet

Dina svar kommer att avidentifieras och behandlas för att minimera risken att obehöriga kan ta del av dem. Intervjuerna kommer att spelas in med diktafon för att sedan läggas över på ett USB-minne som kommer att vara inlåst, utan tillgång för obehöriga. När examensarbetet är godkänt kommer all data raderas. 

Frivillighet

Medverkan i studien är helt frivillig och kan avbrytas när som helst utan vidare förklaring.

Din signatur/muntligt medgivande innebär att du tagit del och förstått ovan information och därmed gett samtycke till vidare kontakt. Vid fler frågor, tveka inte att ta kontakt med oss.

Kontakta

Annica Nordfeldt, ant17001@student.mdh.se  073-044 63 62
Emma Svensson, esn17009@student.mdh.se 073-969 40 25
Ansvarig handledare: Caroline Eklund, Fil. Dr. Fysioterapi caroline.eklund@mdh.se 021-10 73 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *