Svara på enkät: Fysisk aktivitet och depressiva symtom hos gravida kvinnor

Bakingbabies hjälper studenter att efterlysa studiedeltagare:

Vi som gör denna studie är två fysioterapeutstudenter som går vår sista termin på utbildningen och denna studie är en del av examensarbetet. 

Syfte

Med denna enkät vill vi undersöka om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och depressiva symtom hos gravida kvinnor i Sverige. Vi vill även undersöka om det finns en skillnad i förekomst av depressiva symtom hos de som är fysiskt aktiva enligt rekommendationer som finns och de som inte är det. Detta då forskning visar att var tionde svensk gravid kvinna har depressiva symtom under sin graviditet och att många gravida kvinnor tenderar att bli mindre aktiva under graviditeten av olika anledningar.  Syftet med undersökningen är inte att informera hur du bör vara fysisk aktiv under graviditeten. Frågorna kring depressiva symtom är inte utformade för att kunna diagnostisera depression utan endast för att upptäcka depressiva symtom. 

För att kunna svara på enkäten behöver du:

  • Vara gravid (positivt graviditetstest)
  • Vara över 18 år gammal
  • Behärska det svenska språket i skrift

Enkäten är frivillig och ingen personlig information kommer att samlas in, därmed kommer inte dina svar på enkäten kunna kopplas till dina personuppgifter. Enkäten tar ungefär 5–10 minuter. Kryssa i de alternativen som du tycker bäst stämmer överens med hur du känner. Du får endast besvara enkäten en gång.

Metoden

Frågorna kring fysisk aktivitet är tagna ur instrumentet International Physical Activity Questionnaire (1). Frågorna kring depressiva symtom är tagna ur instrumentet Edinburgh Postnatal Depression Scale (2).

Här hittar du enkäten!

Vid frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.

Tack på förhand! 

Nikki Hansson & Therese Gidlund

Fysioterapeutprogrammet Uppsala Universitet, fysiskaktivitetochgraviditet@gmail.com

Handledare Sofia Wagner

Universitetsadjunkt, leg. Fysioterapeut, Institutionen för Neurovetenskap

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.