Komplikationer av TVT

Komplikationer av TVT

Kan du skriva något om risker/komplikationer med tvt-operationer? När jag läser om detta verkar det vara något som nästan konspiratoriskt hållits hemligt av vårdgivare. Är det bra eller dåligt, kan du klargöra?

Läsarfråga

Det här är ingen enkel fråga. Eller, det kan vara enkelt: TVT är ett jättebra och enkelt ingrepp som ger superbra resultat hos en del, och många blir nöjda. Det är också ett jättedåligt ingrepp hos en del. Det finns dem som får jättemycket smärtor och besvär av banden som sätts in av TVT. Det finns en del problem kring detta som jag ska försöka klargöra.

Slyngor

Nätslyngor är standarden när det kommer till inkontinensoperationer. Slyngan blir som en hammock som stödjer urinröret och hjälper det att hålla tätt under fysisk ansträngning, nysningar och hosta. Slyngorna kan sättas på lite olika ställen och benämns då olika TVT, TOT, TVT-O osv.

Nätoperationer

Om du googlar ”vaginal mesh” eller något liknande kommer du ha läsning för timmar framöver, och inget av det kommer vara sådär översvallande positivt. Operationer med nät för framfall utvecklades under 90-talet och det användes frekvent tills man insåg att nackdelarna och komplikationerna med ingreppen övervägde fördelarna och livskvalitetsvinsten för patienterna. Det har blivit mycket uppmärksammat då det finns många patienter i olika länder som gått ihop i grupp och stämt både förtag som ligger bakom materialen och läkare som genomfört ingreppen.

Nät-operationer och slyngoperationer

Materialet som används vid dessa både slyng- och nätoperationer är medicinsk mesh. Det är alltså samma material vilket gör att det såklart blir lätt att båda ingreppen dras över samma kam. Man har alltså tidigare använt nät ganska frikostligt för att operera in ett slags artificiellt stöd för personer med framfall men detta blev inte riktigt bra. Näten började röra sig och perforerade saker på sin väg, skapade smärtor och skador och elände. Sedan dess har näten blivit bannlysta i en del länder, och används mycket restriktivt i en del andra.

I Sverige vet jag att man använder nät i vissa fall, där andra operationsmetoder misslyckats. Då är det en sista utväg och man gör beräkningen att fördelarna kommer överväga riskerna. Slyngorna som används vid TVT har länge ansetts mycket säkrare och har mycket lägre risk för komplikationer. På senare tid har man kunnat konstatera att även här finns 10 % komplikationer. Svårigheter att kissa, urinvägsinfektioner, samlagssmärta och annan smärta kan vara de långsiktiga biverkningarna.

Ett enkelt ingrepp?

Det är tydligen väldigt enkelt att göra en TVT-operation. Det är lätt och snabbt gjort och det blivit lite av en dussinvara, något som erbjudits ganska lättvindigt till kvinnor med urininkontinens. Det verkar som att det finns goda erfarenheter och argument för att TVT-operationer ska finnas kvar och erbjudas men att patienter som är tilltänkta för ingreppet måste ha blivit väl undersökta och informerade. Kanske ska färre individer också erbjudas operationen? Till exempel hjälper slyngoperationerna enbart mot ansträngningsinkontinens och om individen istället lider av trängningsinkontinens blir det kanske inte riktigt bra. Den som ska genomföra operationen bör också vara erfaren och duktig.

Brister i information

Det är extra bittert att de som drabbats av långvariga komplikationer i samband med inkontinensoperationerna i flera fall heller inte fick adekvat information om bristerna innan operationerna. En del menar att de absolut inte skulle genomgått operationen om de känt till riskerna. Jag vet också att diskussionen om etiken kring det här förs. Är det etiskt rätt att erbjuda en operation som har kända komplikationer? Jag tänker att det ingalunda är etiskt korrekt att erbjuda operationer med komplikationsrisker utan att ge information om dessa. Men jag tänker också att det är rimligt att operationen erbjuds med full information och god utredning samt genomförs av erfaren kirurg, eftersom det verkar minska risken för besvär. Kvinnor kommer fortsätta att önska få hjälp med urinläckage och de operationer som kan genomföras med ”enbart kroppens egna material” har också visats ha komplikationer och kan behöva göras om flera gånger dessutom. Det är inte säkert att det innebär mindre lidande för individen.

Brister i uppföljning av komplikationer

Om jag uppfattat det rätt har det funnits brister i inrapporteringen av komplikationer av TVT-operationerna, vilket gör att det också tog tid innan vi i Sverige fick en sanningsenlig bild av komplikationsfrekvensen av ingreppen. Sådant kan ligga till grund för konspirationstanken. När omvärlden rapporterar massor kring komplikationer och i Sverige säger man att det inte finns så är det klart att det uppstår misstankar om att något hemlighålls.

Brister i vårdens handläggning av dem med problem

Runt 4000 kvinnor per år opereras med en slynga som ska hjälpa mot urininkontinens. Ungefär 80 % av dem är besvärsfria efter ett år. De allra flesta fortsätter att må bra även på lång sikt och varje opererande gynekolog träffar mycket få som drabbats av komplikationer. Man blir sällan jätteduktig på grejer man träffar på sällan i arbetet, och min erfarenhet är att de som lider av komplikationer efter TVT ofta får både bristande vård och bemötande inom vården. Det är också lätt att sätta in inkontinensslyngorna men jättekomplicerat att ta ut dem. Det saknas också kunskaper om det hjälper eller stjälper att försöka få ut slyngorna. Gör man mer skada om man försöker få ut hela slyngan? Som det är nu verkar man bara klippa dem så de inte längre är spända på plats.

Är det  en bra eller dålig operation?

För många är det ett uppskattat ingrepp som ger en förhöjning av livskvaliteten. För en del blir det ett ingrepp som leder till lidande. En stor skillnad verkar ligga i hur erfaren kirurgen är som utför ingreppet.

Dela gärna dina tankar

Jag förstår att det här ingreppet kommer väcka tankar och reaktioner, kanske framförallt för dem som är drabbade av komplikationer. Om du som läser blir upprörd över något jag skrivit, försök läs texten utifrån min intention – inte att ge en hundraprocentigt heltäckande bild (för det kan jag inte) utan att ge mina spontana tankar utifrån frågeställningen. Jag är också fysioterapeut och varken opererande gynekolog eller personligen drabbad av komplikationer. Jag förstår att det begränsar mitt synfält i sammanhanget.

Vidare läsning

Information om TVT från gynopregisteret.

Bakingbabies : Information om hur du kan träna och röra dig efter en inkontinensoperation

Comments (3)

Har läst din blogg i många år, och de allra bästa inläggen rör ditt eget område – fysioterapi. Håller dock med dig om att en välinformerad patient är a och o, för det finns INGEN kirurgi som är utan risker.

Hej! Dessa operationer tillhör mitt yrkesområde eftersom jag dels blir delaktiv i behandlingen av dem som får smärtbesvär som biverkning och dels är med i behandling/bäckenbotten som kanske kan bidra till att en TVT inte behöver genomföras, eller där vi får inse att konservativ behandling inte räcker för en symtomfri patient och jag får slussa vidare i vårdkedjan.

Något man glömmer att tala om för kvinnor som vill opereras för besvär med urinläckage är att dessa operationer är permanenta, om du får besvär. Ethicon, som är en av de vanligaste tillverkarna av tvtslyngor som köps in frekvent till Sverige, uppger att 20,1% av alla implanterade kommer att få svåra biverkningar i form av erosion. Redan under första året. Vad är nu erosion? Jo det är plastnätet som skär igenom din vävnad, skär sig ut i slidan, in genom urinröret osv. Vad vården glömmer berätta är att det inte går att operera ut nätet i sin helhet i Sverige, det saknas helt kompetens för detta. De enda åtgärder som ges vid komplikationer är klipp och trimning av plast som sticker ut i vaginan, med resultat att plastfragment sprids i kroppen. Något man ytterligare missar att tala om är att det inte finns några långtidsstudier gjorda på dessa plastimplantat. Vi måste förstå att plasten innehåller mjukgörare som fälls ut och då hårdnar plasten och spricker upp. Den enkät som skickas ut till kvinnor efter några månader och efter ett år behandlar om funktionen uppnås med implantatet, vilket visas som en nöjdhetsfaktor. Biverkningar tas inte hänsyn till, utan endast om implantatet fyller sin funktion, trots neurologiska skador, erosion, oförmåga till samlag osv. För att ytterligare gå in på djupet av detta så måste vi förstå att plastmaterial inte har något att göra inne i våra kroppar och kroppen reagerar ofta med en immunorespons vilket ses på de patologiska fynd av implantat som opereras ut utomlands. Vävnaden runt omkring är starkt inflammerad med abnorma celler. De flesta kvinnor får enorma problem efter år, vården vill då inte kännas vid att det finns samband, mörkertalet är stort. Jag själv fick omgående biverkningar i form av neurologisk smärta, min opererande gynekolog sa att allt ser ju fint ut. Men jag kände hur plasten skar sönder mig inifrån, likt en skarp kniv, men det syntes inte förrän tre månader efter då plasten eroderat ut i min vagina. Jag fick ingen hjälp inSverige utan bestämde fort att operera ut bandet i UK av den främsta kirurgen i urologi/explantation och rekonstruktion. Jag hade redan efter tre månader, erosion ut i vagina och ut i ljumsken, mkt inflammerad vävnad och varböld under urinröret. Det tog ytterligare 3 månader innan jag var tillräckligt rehabiliterad för att återgå till arbete. Explantation av plastnät är oerhört komplicerat då nerver och vävnad växer in i nätet och det krävs total dissekering av alla bäckenbottenmuskler med stor risk för nervskador, ett buksnitt och ett snitt i vaginan. Det glömde vården tala om för mig och alla andra kvinnor som söker vård för urininkontinens. Detta är inte konspiratoriskt, men råder er att se dokumentären the bleeding edge för att få insyn i hur medicinska implantat godkänns och tillsynas och varför tvivelaktiga implantat släpps ut på marknaden. FDA ger samma standardsvar som läkemedelsverket. Antalet offer för dessa implantat ökar i takt med att fler får dem inplanterade. Det finns idag två kirurger som klarar av att utföra explantationer. Båda gör hundratals explantationer årligen, vilket vittnar om ett behov. Så länge Sverige inte skaffar sig den kompetensen borde dessa implantat stoppas. Därefter borde stora restriktioner av dessa implantat införas. Oftast kommer man tillrätta med läckage genom korrekt fysioterapi, hjälpmedel, mellangårdsplastik. Operationsmetoder med kroppsegen vävnad bör prioriteras framför plastimplantat, samma plast används som till PET flaskor.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.