Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Komplikationer av TVT

Komplikationer av TVT

Komplikationer av TVT

Kan du skriva något om risker/komplikationer med tvt-operationer? När jag läser om detta verkar det vara något som nästan konspiratoriskt hållits hemligt av vårdgivare. Är det bra eller dåligt, kan du klargöra?

Läsarfråga

Det här är ingen enkel fråga. Eller, det kan vara enkelt: TVT är ett jättebra och enkelt ingrepp som ger superbra resultat hos en del, och många blir nöjda. Det är också ett jättedåligt ingrepp hos en del. Det finns dem som får jättemycket smärtor och besvär av banden som sätts in av TVT. Det finns en del problem kring detta som jag ska försöka klargöra.

Slyngor

Nätslyngor är standarden när det kommer till inkontinensoperationer. Slyngan blir som en hammock som stödjer urinröret och hjälper det att hålla tätt under fysisk ansträngning, nysningar och hosta. Slyngorna kan sättas på lite olika ställen och benämns då olika TVT, TOT, TVT-O osv.

Nätoperationer

Om du googlar ”vaginal mesh” eller något liknande kommer du ha läsning för timmar framöver, och inget av det kommer vara sådär översvallande positivt. Operationer med nät för framfall utvecklades under 90-talet och det användes frekvent tills man insåg att nackdelarna och komplikationerna med ingreppen övervägde fördelarna och livskvalitetsvinsten för patienterna. Det har blivit mycket uppmärksammat då det finns många patienter i olika länder som gått ihop i grupp och stämt både förtag som ligger bakom materialen och läkare som genomfört ingreppen.

Nät-operationer och slyngoperationer

Materialet som används vid dessa både slyng- och nätoperationer är medicinsk mesh. Det är alltså samma material vilket gör att det såklart blir lätt att båda ingreppen dras över samma kam. Man har alltså tidigare använt nät ganska frikostligt för att operera in ett slags artificiellt stöd för personer med framfall men detta blev inte riktigt bra. Näten började röra sig och perforerade saker på sin väg, skapade smärtor och skador och elände. Sedan dess har näten blivit bannlysta i en del länder, och används mycket restriktivt i en del andra.

I Sverige vet jag att man använder nät i vissa fall, där andra operationsmetoder misslyckats. Då är det en sista utväg och man gör beräkningen att fördelarna kommer överväga riskerna. Slyngorna som används vid TVT har länge ansetts mycket säkrare och har mycket lägre risk för komplikationer. På senare tid har man kunnat konstatera att även här finns 10 % komplikationer. Svårigheter att kissa, urinvägsinfektioner, smärta vid sexuell penetration och annan smärta kan vara de långsiktiga biverkningarna.

Ett enkelt ingrepp?

Det är tydligen väldigt enkelt att göra en TVT-operation. Det är lätt och snabbt gjort och det blivit lite av en dussinvara, något som erbjudits ganska lättvindigt till kvinnor med urininkontinens. Det verkar som att det finns goda erfarenheter och argument för att TVT-operationer ska finnas kvar och erbjudas men att patienter som är tilltänkta för ingreppet måste ha blivit väl undersökta och informerade. Kanske ska färre individer också erbjudas operationen? Till exempel hjälper slyngoperationerna enbart mot ansträngningsinkontinens och om individen istället lider av trängningsinkontinens blir det kanske inte riktigt bra. Den som ska genomföra operationen bör också vara erfaren och duktig.

Brister i information

Det är extra bittert att de som drabbats av långvariga komplikationer i samband med inkontinensoperationerna i flera fall heller inte fick adekvat information om bristerna innan operationerna. En del menar att de absolut inte skulle genomgått operationen om de känt till riskerna. Jag vet också att diskussionen om etiken kring det här förs. Är det etiskt rätt att erbjuda en operation som har kända komplikationer? Jag tänker att det ingalunda är etiskt korrekt att erbjuda operationer med komplikationsrisker utan att ge information om dessa. Men jag tänker också att det är rimligt att operationen erbjuds med full information och god utredning samt genomförs av erfaren kirurg, eftersom det verkar minska risken för besvär. Kvinnor kommer fortsätta att önska få hjälp med urinläckage och de operationer som kan genomföras med ”enbart kroppens egna material” har också visats ha komplikationer och kan behöva göras om flera gånger dessutom. Det är inte säkert att det innebär mindre lidande för individen.

Brister i uppföljning av komplikationer

Om jag uppfattat det rätt har det funnits brister i inrapporteringen av komplikationer av TVT-operationerna, vilket gör att det också tog tid innan vi i Sverige fick en sanningsenlig bild av komplikationsfrekvensen av ingreppen. Sådant kan ligga till grund för konspirationstanken. När omvärlden rapporterar massor kring komplikationer och i Sverige säger man att det inte finns så är det klart att det uppstår misstankar om att något hemlighålls.

Brister i vårdens handläggning av dem med problem

Runt 4000 kvinnor per år opereras med en slynga som ska hjälpa mot urininkontinens. Ungefär 80 % av dem är besvärsfria efter ett år. De allra flesta fortsätter att må bra även på lång sikt och varje opererande gynekolog träffar mycket få som drabbats av komplikationer. Man blir sällan jätteduktig på grejer man träffar på sällan i arbetet, och min erfarenhet är att de som lider av komplikationer efter TVT ofta får både bristande vård och bemötande inom vården. Det är också lätt att sätta in inkontinensslyngorna men jättekomplicerat att ta ut dem. Det saknas också kunskaper om det hjälper eller stjälper att försöka få ut slyngorna. Gör man mer skada om man försöker få ut hela slyngan? Som det är nu verkar man bara klippa dem så de inte längre är spända på plats.

Är det  en bra eller dålig operation?

För många är det ett uppskattat ingrepp som ger en förhöjning av livskvaliteten. För en del blir det ett ingrepp som leder till lidande. En stor skillnad verkar ligga i hur erfaren kirurgen är som utför ingreppet.

Dela gärna dina tankar

Jag förstår att det här ingreppet kommer väcka tankar och reaktioner, kanske framförallt för dem som är drabbade av komplikationer. Om du som läser blir upprörd över något jag skrivit, försök läs texten utifrån min intention – inte att ge en hundraprocentigt heltäckande bild (för det kan jag inte) utan att ge mina spontana tankar utifrån frågeställningen. Jag är också fysioterapeut och varken opererande gynekolog eller personligen drabbad av komplikationer. Jag förstår att det begränsar mitt synfält i sammanhanget.

Vidare läsning

Information om TVT från gynopregisteret.

Bakingbabies : Information om hur du kan träna och röra dig efter en inkontinensoperation

28 kommentarer till “Komplikationer av TVT”

 1. Har läst din blogg i många år, och de allra bästa inläggen rör ditt eget område – fysioterapi. Håller dock med dig om att en välinformerad patient är a och o, för det finns INGEN kirurgi som är utan risker.

  1. Hej! Dessa operationer tillhör mitt yrkesområde eftersom jag dels blir delaktiv i behandlingen av dem som får smärtbesvär som biverkning och dels är med i behandling/bäckenbotten som kanske kan bidra till att en TVT inte behöver genomföras, eller där vi får inse att konservativ behandling inte räcker för en symtomfri patient och jag får slussa vidare i vårdkedjan.

   1. Hej
    Jag har fått biverkning efter tvt op i form av att jag inte längre kan ha samlag. Vart ska jag vända mig för att få hjälp. Jag bor i Motala. Tack på förhand

 2. Något man glömmer att tala om för kvinnor som vill opereras för besvär med urinläckage är att dessa operationer är permanenta, om du får besvär. Ethicon, som är en av de vanligaste tillverkarna av tvtslyngor som köps in frekvent till Sverige, uppger att 20,1% av alla implanterade kommer att få svåra biverkningar i form av erosion. Redan under första året. Vad är nu erosion? Jo det är plastnätet som skär igenom din vävnad, skär sig ut i slidan, in genom urinröret osv. Vad vården glömmer berätta är att det inte går att operera ut nätet i sin helhet i Sverige, det saknas helt kompetens för detta. De enda åtgärder som ges vid komplikationer är klipp och trimning av plast som sticker ut i vaginan, med resultat att plastfragment sprids i kroppen. Något man ytterligare missar att tala om är att det inte finns några långtidsstudier gjorda på dessa plastimplantat. Vi måste förstå att plasten innehåller mjukgörare som fälls ut och då hårdnar plasten och spricker upp. Den enkät som skickas ut till kvinnor efter några månader och efter ett år behandlar om funktionen uppnås med implantatet, vilket visas som en nöjdhetsfaktor. Biverkningar tas inte hänsyn till, utan endast om implantatet fyller sin funktion, trots neurologiska skador, erosion, oförmåga till samlag osv. För att ytterligare gå in på djupet av detta så måste vi förstå att plastmaterial inte har något att göra inne i våra kroppar och kroppen reagerar ofta med en immunorespons vilket ses på de patologiska fynd av implantat som opereras ut utomlands. Vävnaden runt omkring är starkt inflammerad med abnorma celler. De flesta kvinnor får enorma problem efter år, vården vill då inte kännas vid att det finns samband, mörkertalet är stort. Jag själv fick omgående biverkningar i form av neurologisk smärta, min opererande gynekolog sa att allt ser ju fint ut. Men jag kände hur plasten skar sönder mig inifrån, likt en skarp kniv, men det syntes inte förrän tre månader efter då plasten eroderat ut i min vagina. Jag fick ingen hjälp inSverige utan bestämde fort att operera ut bandet i UK av den främsta kirurgen i urologi/explantation och rekonstruktion. Jag hade redan efter tre månader, erosion ut i vagina och ut i ljumsken, mkt inflammerad vävnad och varböld under urinröret. Det tog ytterligare 3 månader innan jag var tillräckligt rehabiliterad för att återgå till arbete. Explantation av plastnät är oerhört komplicerat då nerver och vävnad växer in i nätet och det krävs total dissekering av alla bäckenbottenmuskler med stor risk för nervskador, ett buksnitt och ett snitt i vaginan. Det glömde vården tala om för mig och alla andra kvinnor som söker vård för urininkontinens. Detta är inte konspiratoriskt, men råder er att se dokumentären the bleeding edge för att få insyn i hur medicinska implantat godkänns och tillsynas och varför tvivelaktiga implantat släpps ut på marknaden. FDA ger samma standardsvar som läkemedelsverket. Antalet offer för dessa implantat ökar i takt med att fler får dem inplanterade. Det finns idag två kirurger som klarar av att utföra explantationer. Båda gör hundratals explantationer årligen, vilket vittnar om ett behov. Så länge Sverige inte skaffar sig den kompetensen borde dessa implantat stoppas. Därefter borde stora restriktioner av dessa implantat införas. Oftast kommer man tillrätta med läckage genom korrekt fysioterapi, hjälpmedel, mellangårdsplastik. Operationsmetoder med kroppsegen vävnad bör prioriteras framför plastimplantat, samma plast används som till PET flaskor.

  1. Hej Katarina! Läste ditt inlägg här och om läkaren i UK. Var kan jag hitta den kontakten någonstans?
   Jag har såna problem med mitt TVT nät och läkarna säger bar att det ser så fint ut trots mina kroniska smärtor och jag äter smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter varje dag. Gjorde en cystoskopi nyligen och där visade det att jag hade en rodna/inflammation som läkaren påstår inte kommer från TVT bandet. Hur är det möjligt!? Jag är övertygad om att det är det som är orsaken till mina besvär. Har känslan av urinvägsinfektion hela tiden men proverna visar inte det. Svårt att kissa och en massa konstiga diffusa inflammationer i kroppen. Vill operera ut mitt TVT nät snarast möjligt.
   Tusen Tack på förhand!
   Mvh Anna

  2. Hej Katarina! Läste ditt inlägg här och om läkaren i UK. Var kan jag hitta den kontakten någonstans?
   Jag har såna problem med mitt TVT nät och läkarna säger bar att det ser så fint ut trots mina kroniska smärtor och jag äter smärtstillande och antiinflammatoriska tabletter varje dag. Gjorde en cystoskopi nyligen och där visade det att jag hade en rodna/inflammation som läkaren påstår inte kommer från TVT bandet. Hur är det möjligt!? Jag är övertygad om att det är det som är orsaken till mina besvär. Har känslan av urinvägsinfektion hela tiden men proverna visar inte det. Svårt att kissa och en massa konstiga diffusa inflammationer i kroppen. Vill operera ut mitt TVT nät snarast möjligt.
   Tusen Tack på förhand!
   Mvh Anna

 3. Opererad med TVT operation.
  Bandet har växt ut genom slidväggen och nu har jag urinträngningar som är jobbiga.
  Svårt att kissa.
  Besviken!

 4. Opererades 2020 mars. Fick efter några veckor ont i ryggen o bäcken . Opererades igen. Det gjordes ett snitt på slyngan eftersom man tror att slyngan satt för hård. Efter ett tag fick jag bäcken o ryggsmästor o nu ligger jag i sängen för att slippa smärtorna. KAN INTE JOBBA. Jag är desperat. Ingen förstår mina smärtor. Kan inte räta ut ryggen . Gör fruktansvärd ont. Jag vet själv, att det är pga operationen. Jag har aldrig haft problem med ryggen.

  1. Hej Helena! Hur har det gått för dig?
   Jag opererade in ett TVT band men fick panik och det drogs ut 7 dagar senare eftersom det inte vuxit fast ännu. Har sedan dess haft smärtor i benet, ryggen och bäcken!

 5. Hej.
  Opererade för tvt i oktober 2021. Har sedan dess opererats 2 gånger till då nätet skär genom in i vaginan. Efter den sista operationen för snart 1 vecka sedan känner jag en konstig känsla i “skelettet” eller vad det är, ner mot höger ben. Öm helt enkelt och blir en aning oroad.
  Jag har heller inte fått någon info alls kring komplikationer. Inga efterbesök eller liknande utan har varenda gång upptäckt felen själv. Efter nu 3 operationer säger de varje gång att allt ser bra ut men jag går konstant orolig. Mer orolig nu eftersom det känns mer nu än vad det gjort förut.
  Samtidigt så läcker jag inte längre och för det är jag tacksam. Men oron kring nätet och denna ömhet som jag känner gör mig orolig och vet inte vad jag ska göra.
  Tänker på det jag läste om inflammationer, osv.
  Vill inte ha mer komplikationer än innan operationen, man ville ju bara att allt skulle bli bra så man kunde få tillbaka livskvalitén lite.
  Blir att ringa igen på måndag och ställa på ang återbesök och även ta upp om detta.

 6. Hej ! Var hittar jag doktorn som opererar bort mitt nät i underlivet? Så kallad TVT nät.Har svåra biverkningar av nätet.Mvh Tina

 7. Gjorde en tvt-o -17. Läkte inte och stygnen gick upp. Fick göra om den. Resultatet blev superbra. Kunde idrotta, nysa, hosta och leva komplikationsfritt. Födde dock barn vaginalt -20 och allt blev som innan operationen. Blev nekad kejsarsnitt då läkarna sa att vaginal förlossning ej skulle påverka tvtn, HA! Ett sånt skämt. Är gravid nu igen och efter förlossningen (kejsarsnitt) så ska jag göra om tvt-o.

 8. Vintern 2021problem att hålla tätt ,koll på var alla toaletter fanns vid promenader men i bland fick jag sätta mig var som helst , kissa ner mig i bilen utomhus ja var som . Riktigt jobbigt . Är opererad 2 ggr för inkontinens första operationen gick man genom magen (större operation)
  andra gången genom lyft urinröret. När det nu blev så jobbigt kissade blod
  Sökte mig blev illamående svimfärdig .Kontaktade gyn behandlades för sköra slemhinnor inget resultat bakterier i urinen blev behandlad kom tillbaka . Åter gyn som remitterade mig till urologen , äntligen satt en 3 cm
  Sten i urinblåsan inte konstigt jag haft ont. Urologen fick söva mig fö att få bort den o såg slyngorna som trängt ut . Kändes bättre närmaste månaderna efteråt men sen blev det som ett tryck uppstod över nedre delen av magen o ibland hugger det till. Urologen igen o nya stenar bildas och ska tas bort. 22 aug . Har även blivit kallad till bäckenbottenmottagningen Malmö hoppas på att de kan ta bort slyngorna
  Har varit en jobbig tid när måste kissa det bara kommer kollar mig omkring härvan ja nog sätta mig Har gott bra för det mesta men denna oro och ångest ser nån mig kissetanten . Blev rejält utskälld vid ett tillfälle
  Nere vid havet .kallbadarna har en bod där dom bastar efter bad . Jag brukar ta mig ett. Dopp där ja med. Men gick titta på vattnet såg inte så inbjudande ut så vände tillbaka mot cykeln som står vid Sten grisar o buskar o känner nu måste ja kissa bindan tar inte all de . Så jag drar ner o lättar på blåsan o just då öppnas Boden av e ståtlig brunbränd kvinna som skriker till mig detta är inget kisseställe gå här ifrån o kom aldrig hit mer.Försökte förklara att jag inte kan hålla mig alltid o är något sjukt men kvinnan bara fortsatte att skälla. Jag blev väldigt ledsen o ångestfyll kände mig som ett. Barn som fick bannor hoppas ingen råkar ut för nått sånt .Detta va i juni o jag har knappt vågat vara ute sen dess. Hoppas allt blir bra kanske kan dom fixa o ta bort nätet i Malmö. Tycker det är viktigt att vi berättar om våra besvär ,kanske kan det underlätta för andra . Må väl !

 9. Fått kronisk svår smärta efter TVT operation. Fick betala privat avlägsnande av TVT men tyvärr kom inte hela slyngan ut . Jag har en del kvar och ständiga smärtor . Kvinnokliniken säger vi kan inte operera ut det du har kvar .
  Mitt liv har totalt förstörts .
  Förtvivlad

 10. Hej!
  Jag opererades 20 september 2023. Inom ett par veckor hade jag obehag och tryck under urinröret. I samma veva upptäckte jag vad jag själv trodde var stygnen som ännu inte lossnat. Det var nätet som blottlagts i delar, nu några månader senare ligger nätet synligt i slidan från platsen där operatören gick in till den bakre slidväggen. Jag frågade specifikt om riskerna på min sexuella funktion och fick till svar att ”alla kirurgiska ingrepp innebär risker” innan hade gynekologen nämnt blödningsrisken, risken med högt blodtryck och smärtor i samband med operationen. Ingenting om de verkliga riskerna och långvariga konsekvenserna ifall nätet lossnar och hamnar i slidväggen istället. Att äventyra mitt sexliv hade inte varit med på kartan om jag fått tillräcklig information. Nu har jag konstant smärta i buken, slidväggen, ljumsken och strålande värk i vänster ben på samma sida där nätet är synligt. Obehaget och ångesten inför framtiden är oerhört påfrestande och tankarna om att aldrig få ett fungerande samliv äter upp mig.
  Ingen vettig hjälp eller svar på mina frågor från vården. Lämnad att söka informationen själv. Hur är det möjligt 2024?
  /Orolig och ensam patient

   1. Hej Making babies!
    Än så länge är läget oförändrat. Lång väntetid för operation på Bäckenbottencentrum, mellan 8-18 månader.
    Jag tänker vända mig till privatklinik och själv betala. Jag kan inte vänta den tiden eftersom hela mitt liv är påverkat. Om jag fortfarande lever tillsammans med min sambo och mina tre barn när jag är igenom det här återstår att se. Nu känns det långt ifrån så.
    Ps. Jag uppskattar att du tar bort mitt efternamn i frågan jag ställde till Margareta.
    Tack på förhand!
    Sara

  1. Så otroligt sorgligt och ledsamt Sara… Mitt tips är att försöka få en remiss till eller kontakta Carlakliniken i Göteborg. Förhoppningsvis kan du få rätt hjälp där.
   Lycka till / Ann-Charlotte

  2. Hej Sara
   Jag känner så igen mig i det du skriver. Gjorde en tvt-op för 6 veckor sen men är så nojig och orolig för det känns så konstigt där nere. Är det stygn eller nätet jag känner, det trycker och gör ont emellanåt. Försöker komma igång med träning igen men vet inte vad jag kan göra, försöker träna lätt men är konstant rädd att jag gör för mycket. Känner efter och sen är oron igång igen. Finns ju ingen att vända dig till med frågor eller sin oro. Varit tillbaka till läkaren en gång (efter 3 v) men det är liksom som han inte tar min oro på allvar och inte kan svara på frågor. Han skriver ut informationen ”inför operationen ” och ger mig – där står allt?! Googlar för att försöka få svar men blir ju bara än mer nojig och man vill bara ha detta ogjort. Jag fick ingen info innan om risker för påverkan på samliv, smärta eller dylikt så att jag kunde göra ett medvetet val. Känner mig så dum som litade på läkaren som sa ”det här skulle vara jättebra för dig” och inte googlade innan. Så rädd att inte kunna ha sex igen, att fortsätta ha ont och ha förstört något för livet. Sån ångest över detta och så ensam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *