Är rectocele en förlossningsskada?

Är rectocele en förlossningsskada?

Det här inlägget är av mer resonerande art och jag vill inte påstå att jag absolut har rätt i mina tankar, men vill gärna tänka dem högt så att vi kan diskutera. Jag menar så här: ett framfall är inte nödvändigtvis en förlossningsskada. Det kan vara det. Men det är väldigt mycket förenklat att påstå att det är exakt samma sak. Det kan vara en följd av en förlossningsskada. Framfall orsakar ofta till stor del av vaginala förlossningar, men för de allra flesta ligger det många år emellan förlossningen och debuten av själva framfallet. Man kan särskilja förlossningsskador och framfall, i vissa hänseenden.

Vad är en skada?

I medicinsk litteratur handlar skador om ett trauma orsakat av externt våld. Våld i detta sammanhang behöver inte vara ”ett våldsbrott” utan kan alltså handla om att ramla av cykeln. En förlossning är speciell i detta sammanhang, eftersom det absolut finns trauma/våld inblandat i bebisens passage genom bäckenbotten. När det uppstår muskelskador och bristningar är det till följd av detta våld. Märk nu väl att det är ”våld” även i normalförloppet, alltså att vi människor har väldigt stora bebisar i förhållande till små kroppsöppningar.  

Kopplingen muskelskada och rectocele

Rectocele är när väggen mellan ändtarmen och slidan är försvagad, så att ändtarmen sackar ner från sin ursprungliga plats och buktar in mot slidan.  De typiska symtomen för detta är svårigheter att tömma tarmen och behov av att trycka med fingrarna i slidan eller mellangården för att kunna bajsa. Vaginala förlossningar ökar risken för att få en rectocele genom att dessa töjer ut eller skadar muskler och stödjevävnad i mellangården. Saknas det stuns och strukturer som ska utgöra skiljeväggen mellan slidan och ändtarmen blir det svajigt där.  

Men det finns också en rad andra anledningar till att drabbas, och det är inte helt ovanligt att kvinnor som inte fött barn också utvecklar en olika sorters framfall med ökad ålder. När man i en studie undersökte gravida förstföderskor sent i graviditeten kunde man se att en del hade rectocele redan då. Att man får så mycket besvär av ett framfall att man behöver genomgå kirurgi är dock ovanligt om man inte fött barn vaginalt.

En överbelastningsskada?

Det finns de som får sin rectocele som resultat av en överbelastningsproblematik. Överbelastningsskador i idrottssammanhang uppstår gradvis och utan att man kan peka på något ”yttre våld” eller speciellt trauma som utlösande faktor. Överbelastningen beror på att kroppsdelen har belastats för mycket, för lång tid med brist på återhämtning och tid för återuppbyggnad, eller vid för snabb stegring av fysisk belastning. Vid långvarig och monoton belastning hinner stödjevävnaden inte bygga upp sig, och pyttesmå skador kan uppstå. I och med dessa förändras strukturen i vävnaden och den försvagas. När ett rectocele uppstår till följd av långvarig hosta eller förstoppning kan man tänka att denna slags överbelastning är en del av orsaken till besvären.

Akut debuterande framfall?

Stödjevävnaden och musklerna får ett jättetrauma av en förlossning. Det är viktigt att veta att det som du känner första månaderna efter en förlossning är långt ifrån slutstadiet av återhämtning. Det behövs ett trauma, så som vid en förlossning för att orsaka direkta och akuta skador på bäckenbotten och dess närbelägna stödjevävnader. Men betyder det här att man inte kan få ”akut debuterande framfall”? Jodå, det finns det väldigt många som kan berätta om. Då upplevs det som att skadan och symtomen kommer akut men det är oftast ett resultat av en försvagning som skett över tid. Där kommer både ålder och hormonstatus med i bilden.

Om du är äldre och har slutat ha mens för en tid sedan är slemhinnor och stödjevävnader något skörare. Om du är ung och förhållandevis nyförlöst kan besvären debutera ”akut” vid en tyngre belastning än vanligt. Det är i så fall ett besvär som troligen hade legat på lur och skulle kommit fram förr eller senare ändå. Då framstår det som ett ”akut debuterande” framfall, men det är mer att det manifesteras plötsligt.

Skilj på orsak

Det blir inte riktigt korrekt att benämna en sådan händelse som ”skada” om man definierar skada som ”akut skada”, men mer korrekt om man ser det som en ”överbelastning”. Observera då att det fortfarande inte handlar om det du eventuellt gjorde vid händelseögonblicket som är överbelastningen, utan om en obalans mellan vävnadens tålighet och den belastning som lagts på över tid. Det är en långsam process som tillslut manifesteras, även om det blir akut och med besked. Här kan ju en underliggande förlossningsskada vara det som bidrar till vävnadernas tålighet, så här är gränsdragningen mellan framfall och förlossningsskada svår.

Ett framfall är ett bråck

Ett bråck är när en del av kroppens inre tränger ut genom en defekt i en öppning i kroppens vävnader eller genom en naturlig öppning. Ett framfall är precis samma men också att det faller nedåt med tyngdlagen i och med sin placering. Riskfaktorerna att drabbas av framfall är graviditeter, vaginala förlossningar, ökad ålder, ärtftlighet, förstoppning, långvarig hosta, övervikt, andra bråck och tungt fysiskt arbete. Ett bråck är en egen kategori av kropps”defekter” som liksom inte heller går att kategorisera som ”skador”, för de är just bråck och inget annat.

Är rectocele en förlossningsskada?

Ja, nej och kanske är svaret. Spelar det här resonemanget någon roll? Nej egentligen inte. Det borde inte göra någon som helst skillnad i hur du blir bemött eller behandlad inom vården. Min uppfattning är också att du på många sätt har rätt att själva definiera dig som ”förlossningsskadad” om du upplever att din hälsa och funktion blivit nedsatt efter att du fött barn. Utifrån att kompetens och intresse inom vården på många håll fortfarande är så bristfälligt när det kommer till förlossningsskador vet jag också att det går omkring tusentals kvinnor med förlossningsskador i Sverige som fortfarande får höra att ”allt ser fint ut”.

Varför skriver du om det?

Jo, för jag tycker att det kan vara viktigt att vrida och vända på begreppen ibland. Jag fick höra att en person fått höra av en vårdgivare det kategoriska påståendet att en rectocele inte är en förlossningsskada. Det stämmer ju enligt en viss definition. Då är en akut muskelskada (grad 2,3,4 eller levatorskada) en förlossningsskada och rectocele ses som ett bråck. Hos andra kan rectocele ha utvecklats på grund av långvarig överbelastning, utan minsta muskelskada. Och hos vissa uppkom så mycket åverkan på väggen mellan slida och ändtarm direkt vid förlossningen att rectocele och trasiga muskler och stödjevävnader på alla sätt är ett resultat av samma akuta skada.

Summering

Du kommer träffa på olika vårdigvare som tänker och definierar skador och problem i bäckenbottenområdet på lite olika sätt, utifrån deras sätt att se på saken. Det ska inte påverka din rätt att få vård och behandling. Jag skriver detta inlägg mest för att förtydliga hur resonemanget kan gå.

Referenser

Vidare läsning på Bakingbabies

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.