Biofeedback för tarmen

Biofeedback för tarmen

Jag fick en fråga om behandling med biofeedback för tarmen och jag gissar att frågan gäller analsfinkterfunktion eller tarmtömningsfunktion. Jag ska försöka berätta om behandlingsformen och vad man kan förvänta sig av den. Det här blir teoretiskt och till viss del från ett ”utifrånperspektiv” för det här är inget jag jobbar med själv eller har någon egen erfarenhet av.

begreppet biofeedback:

”a process whereby electronic monitoring of a normally automatic bodily function is used to train someone to acquire voluntary control of that function.”

I detta sammanhang är det ett instrument som via elektroder eller prober i analkanalen ger visuell, audiell eller verbal feedback. Biofeedback alltså är när muskelaktivitet kan tydliggöras via ljud eller annan monitorering på exempelvis en skärm. Det man vill komma åt är att förenkla aktivering av en muskel genom att hjärnan får mer input än bara den som kommer via känseln. För bäckenbotten och tarm kan denna känselinput vara förhållandevis vag.

Hur funkar det?

Man kan använda biofeedback för att lära in mönster för att reglera spänning, öka styrkan och optimera förutsättningen för tarmtömning om problematiken handlar om att det finns ett muskulärt överspänningsmönster som hindrar optimal tarmtömning. Biofeedback kan användas som behandling för anal inkontinens och kronisk förstoppning. Evidensen bakom behandlingen är inte särskilt omfattande men det finns saker som pekar på att behandlingen kan ha effekt både på muskelfunktion och känsel-input till hjärnan, och på så sätt kan underlätta symtom.

Vad säger forskningen?

Biofeedback tillsammans med bäckenbottenträning (för inkontinens) eller avslappningsträning (för förstoppning/tömningsproblematik) kan vara bättre än enbart träningsbehandling. Det finns också studier som visar på otillräckliga resultat vad gäller båda.

För anal inkontinens

Det finns en rad andra behandlingsalternativ för anal inkontinens och god diagnostik om varför inkontinensen finns är viktigt innan man börjar med behandling. Syftet med biofeedback i detta sammanhand är att träna bäckenbotten och analsfinktrarna specifikt med hjälp av en anal prob och visuell/audiell feedback. Proben som förs in anal mäter förändringar i muskulaturen vid knip och avslappning. Genom att man biofeedbacken mätvärden blir du uppmärksam hur mycket musklerna rör sig och används. Det går att träna utan biofeedback, eller med feedback bara genom att hålla ett finger mot ändtarmsöppningen. Viss forskning har visat att biofeddback är något mer effektivt än enbart bäckenbottenträning.

För förstoppning

När maten vi ätit blivit till avföring hamnar den i tjocktarmen och sist av allt i ändtarmen. När det är lämpligt att tömma tarmen ska en vinkel i ändtarmen rätas ut, för att det ska bli lättare för avföringen att passera. Den här uträtningen av tarmen sker genom ett samspel mellan de olika musklerna i området, de ska slappna av och släppa ut. Ibland slappnar inte musklerna av som de ska och tarmvinkeln blir då ofördelaktig för tarmtömningen. Vid långvariga förstoppningsproblem kan detta vara en delförklaring, och därför får en del jobba med avslappningsövningar eller biofeedback för att lära sig att lättare styra spänningen i bäckenbotten. Biofeedback innebär att du får behandling för att träna upp medvetenheten och koordinationen som ska involveras i tömning, att uppfatta signaler om fyllnad eller för musklerna som ska användas vid krystning. Biofeedback är ett effektivt alternativ när förstoppning beror på fel ordning på spänning/avslappning i muskler när man ska tömma tarmen.

Referenser

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *