Är urinläckage en förlossningsskada?

Det här är ett inlägg som blandar tankar, funderingar och lite fakta och berör ämnet ”är urinläckage en förlossningsskada?

Skilja på inkontinenserna

Det finns en rad olika sorters urininkontinens med olika uppkomstmekanismer, och dessa kan du läsa om på ett tydligt sätt bland annat här. De två vanligaste är ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Ansträngningsläckage uppstår vid exempelvis hosta, hopp och nysningar. Det typiska är då mindre mängder som kommer i samband med rörelsestöten. Detta är en vanligaste formen av urinläckage hos unga och medelålders. Orsaken är oftast brist på stöd kring övergången mellan blåsan och urinröret på grund av svaghet i stödjevävnad eller muskler, eller på grund av en försämrad funktion i urinrörets slutmuskel. Trängningsläckage uppstår efter en plötslig blåssammandragning som ger stark kissnödighetsskänsla. Läckagen vid trängningsinkontinens är ofta större än vid ansträngningsinkontinens. Orsaken till detta kan vara överaktiv blåsa, men det finns också en rad andra orsaker. I det här inlägget kommer i fortsättningen bara handla om ansträngningsinkontinens, eftersom det är det som är hophörande med bäckenbottenfunktion.

Hur fungerar blåsan?

Blåsans väggar består av muskler som inte är viljemässigt styrda, utan som styrs av nervsystemet. När blåsans muskler spänner sig dras blåsan ihop – då kommer det pressas ut kiss i urinröret. När blåsan är avslappnad kommer den istället att fyllas på, allt medan sfinktermusklerna kring urinröret håller blåsan stängd. Urinläckage kan komma sig av dysfunktioner som berör blåsan, urinröret eller urinrörets slutmuskel, men också av bäckenbottens förmåga att hålla upp och emot.

Blåsan under graviditet

Det är vanligt förekommande med inkontinens under graviditeten. Ofta handlar det då om ansträngningsläckage, som uppstår på grund av att graviditetens tyngd är lite mer än vad bäckenstrukturerna klarar av. Trycket mot blåsan inuti magen kan också göra att du behöver gå och kissa väldigt ofta. När bebisen växer trycker livmodern allt mer på blåsan som är belägen under livmodern. Denna belastning räcker kanske för att du ska råka läcka om du hostar eller nyser. Under en första graviditet kommer ungefär hälften drabbas, och under efterkommande graviditeter drabbas tre fjärdedelar av alla gravida. De flesta får inga besvär när graviditeten sedan är över, men en riskfaktor för att ha bestående besvär efteråt är att ha urinläckage redan tidigt i graviditeten.

Vad orsakar inkontinens efter graviditeten?

Förlossningssättet påverkar förekomsten av inkontinens – vaginalt förlösta kvinnor kommer ha urinläckage i större utsträckning än kejsarsnittförlösta. Det finns också uppkomstmekanismer som kan drabba en individ just i samband med förlossning – nervpåverkan från barnets passage genom bäckenet och muskelskador som ger en nedsatt muskelstyrka att lyfta och hålla upp blåsan, dessa är att kategorisera som skador. Bara uttänjningen som sker (utan skador) när bebisen passerar genom bäckenbotten räcker för att ge en muskelfunktionsnedsättning.

orsaken kan vara något av följande:

  • Nervpåverkan efter barnets passage genom bäckenet.
  • En sänkning av blåsan och urinrörets placering från ursprungspositionen, detta till följd på påverkan på stödjevävnad.
  • En muskelskada från en bristning eller ett klipp där resultatet blir en sänkning av bäckenbottenstyrkan in sin helhet.
  • Uttänjda muskler från graviditet och förlossning utan muskelskada, där resultatet blir en sänkning av bäckenbottenstyrkan in sin helhet.

Tidsaspekten är viktig

Kort efter en förlossning kan det vara ”normalt och förväntat” att ha sänkt funktion i bäckenbotten. Det här skriver jag inte för att förminska någons symtom, symtomen ska också vara successivt övergående. Om symtomen kvarstår behöver du en utredning till varför du läcker. För många räcker det med bäckenbottenträning som behandling för att bli besvärsfri från ansträngningsinkontinens. Om det är stödjevävnaden som är problemet är det inte alltid att bäckenbottenträning hjälper, då kan istället det bli tal om en inkontinensoperation. Om det är nervpåverkan så finns inte alltid någon enkel behandling. Och är din inkontinens till följd av kvarvarande muskelskador kan du ibland bli hjälpt av en operation där man försöker laga de muskler som går. Det finns ingen ”one size fits all”-behandling.

Är urinläckage en förlossningsskada?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, men ett svar är ja och ett svar är nej – allt beror på orsak till inkontinensen. Oavsett är det ett symtom på att något inte helt och fullt gör sitt jobb, och det är värt att få undersökt och om möjligt behandlat.

Referenser

Läs mer på Bakingbabies

Hur vet jag om jag har inkontinens?

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.