Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Genetik påverkar återhämtningen?

Genetik påverkar återhämtningen?

Kommer genetik påverka återhämtningen?

Vårt arv påverkar ju fördelningen av våra muskelfiber. BB musklerna är ju framförallt uthålliga muskler men behöver ju inslag av både snabbhet och kraft. Om vi nu teoretiskt säger att vårt arv har ”gett” oss lite fler typ snabba muskelfibrer har vi då lättare att återhämta just snabbhet och maxstyrkan efter förlossning?

Läsarfråga

Om du som nu läser vill ha grundläggande kunskaper om bäckenbotten och muskelfibertyper rekommenderar jag att du pausar här och läser detta inlägg: Bäckenbotten och muskelfibrertyper .

olika muskelfibertyper:

Typ 1 fibrer är långsamma och uthålliga

Typ 2 är snabba och kraftfulla. Det finns undergrupper av typ 2-fibrer.

I bäckenbotten har man sett att det finns en fördelning av alla typer av muskelfibrer där vi har störst andel typ 1 och mindre andel typ 2, generellt. Musklerna i bäckenbotten jobbar också lite annorlunda än andra skelettmuskler då bäckenbotten har en kontinuerlig tonisk lågnivåaktivering via typ 1-fibrer. Sedan har vi en svarsaktivering med typ 2-fibrer som uppstår när trycket ökar i buken.

Bäckenbotten

Muskler som främst består av snabba muskelfibrer är våra snabbreagerande muskler med högre spänning/kraft, men som blir uttröttade ganska snabbt. Muskler som istället består till största delen av uthålliga muskelfibrer är våra mindre explosiva muskler, men de kan istället hålla en anspänning mycket längre. Analsfinktrarna som vi använder för att dra ihop ändtarmsöppningen kan ofta dra ihop sig både snabbt och kraftfullt, de består ofta till stor del av de snabba typ 2-fibrerna. Levator ani-muskulaturen som till stor del utgör den lyftande funktionen i bäckenbotten består oftare av många långsamma och uthålliga typ 1-fibrer.

Återhämtning efter skada

De snabba och kraftfulla muskelfibrerna är effektiva när vi behöver mycket kraftutveckling under kort tid, men de blir snabbt trötta och behöver lång tid till återhämtning. Jag är ju inte allra mest nischad på idrottsskadeforskning, men jag kan inte någonstans hitta något som tyder på att muskler med stor andel typ 2-fibrer läker bättre/snabbare efter en idrottsskada eller en liknande skada, som en förlossningsskada.

Bäckenbotten är unik

Jag tycker om att dra likhetstecken mellan idrottsskador och förlossningsskador, men det är såklart inte helt samma sak. Den kontinuerliga låga aktiveringen i bäckenbotten är närmast att jämföra med annan muskelaktivitet kring hjärta och strupe. Bäckenbotten som muskelgrupp är unik! Typ 2-fibrer har större diameter än typ 1. Vid ansträngningsinkontinens har man sett en lägre nivå av typ 2-fibrer än hos kontinenta individer, det vill säga att både volymen och kraftutvecklingen kan vara mindre. Både antal och diameter för för både typ I- och typ II-fibrer minskar också med ökande ålder. Volymen på musklerna kan spela roll utifrån att vi vill ha en kraftig yttre kraft som komprimerar urinröret, för att kunna hålla oss kontinenta.

Bäckenbottenmusklerna och dess närliggande  bindväv innehåller intracellulära östrogen- och progesteronreceptorer. Det gör att dessa vävnader är känsliga för hormonstatus och att förändringar sker bland annat under och efter graviditet samt efter klimakteriet.

Kan man omvandla fibertyperna?

I en muskel som inte får så mycket träning/belastning kan det ske en övergång från typ 2-fibrer till typ 1-fibrer. På motsatt sätt kan träning ibland också påverka fördelningen av fibertyper i musklerna. Uthållighetsträning minskar utmattbarheten och ökar antalet typ 1-fibrer, medan explosiv träning påverkar övergången till mer effektivt användande av snabba muskelfibrertyper.

Det finns vad jag hittat inga studier på effekten på bäckenbottenträning vad gäller muskelfiberuppbyggnad. Tills vi vet om detta är möjligt att med rätt träning omvandla typ 1 till typ 2 fibrer i bäckenbotten bör bäckenbottenträning ha ett huvudsyfte – att stimulera styrkeökning av befintliga muskelfibrer. Bäckenbottenträning bör inte vara allra mest bestående av uthållighetsträning. Ju starkare muskelkontraktion i bäckenbottens snabba muskelfibrer desto bättre kontinensförmåga. Det här betyder att bäckenbottenträning bör handla allra mest om kraftiga och korta kontraktioner.

Muskelskador och läkning

Skelettmuskelskador är de vanligaste idrottsrelaterade skadorna, och när det kommer till skador i bäckenbotten vid förlossningen är det närmst att likna idrottsskador i hur den fysiologiska läkningsprocessen går till. De allra flesta muskelskador följer samma steg i återhämtningen; den akuta inflammatoriska fasen, reparationsfasen och uppbyggnadsfasen. Läs mer om detta här:

Genetik påverkar återhämtningen?

Nu har jag levererat ett långt bakgrundsresonemang inför ett svar som blir luddigt. Ja, garanterat kommer genetik påverka återhämtningen? Gör det inte alltid det? Jag skulle säga att det ur kontinens-synpunkt skulle vara fördelaktigt att ha större andel typ 2-fibrer. Jag gissar att fler typ 2-fibrer då ger oss mer resurser för att återfå snabbhet och maxstyrka efter förlossning. Men möjligtvis så är det bättre att ha en god uppsättning typ 1-fibrer utifrån bäckenbottens uppgift att lyfta, bära och stötta allt bukhinnehåll under dygnets alla timmar. Så om man ser till framfallsproblematik tror jag inte nödvändigtvis att fler typ 2-fibrer skulle vara bättre. Men nej – jag tror inte att själva återhämtningstiden efter förlossning påverkas? Eller? Här får någon med mer idrottsmedicinsk inriktning gärna komma med input.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *