Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Bäckenbotten och påverkan på resten av kroppen

Bäckenbotten och påverkan på resten av kroppen

Bäckenbotten och påverkan på resten av kroppen

Någon bad mig skriva mer om det här med bäckenbotten i relation till andra smärtor och besvär. Jag har skrivit två besläktade inlägg tidigare:
Ont i bäckenet – påverkar bäckenbotten

Levatorskada och ländryggssmärta

Bäckenbotten är muskelgrupp som klär insidan av bäckenet och som lyfter upp organen. I det området har vi våra kontinensfunktioner och vår sexualfunktion. När den fungerar dåligt får vi ofta någon form av funktionsnedsättning i området. Det kan handla om svårigheter att hålla urin, gaser eller avföring eller svårigheter att tömma blåsa och tarm. Det kan också handla om smärtor vid sexuell penetration eller mer generell värk och överspänningstillstånd. Under paraplybegreppet bäckenbottendysfunktion finns även framfall av livmoder och främre och bakre slidväggen.

Ländryggssmärta

Ländryggssmärta omfattar smärta i nedre delen av ryggen, med eller utan utstrålning ner i benen.  Omkring 70-0% av alla vuxna människor kommer ha minst en episod av ländryggssmärta under livet. Bara runt 15% av all ländryggssmärta går att förklara med en specifik diagnos. Det finns en koppling mellan bäckenbotten och ländryggen. I vissa studier framkommer tydliga samband mellan ländryggproblematik och bäckenbottenproblematik. Bäckenbotten har en del i den funktionella stabiliteten i bålen och om bäckenbotten är för svag eller för spänd tänker jag mig att den finstämda balansen i bålen kan påverkas. Livmoderframfall kan också höra ihop med ländryggssmärta genom att stödjevävnadsbanden (ligamenten) som håller upp livmodern också har fäste bak i ryggen. Om du har livmoderframfall och samtidigt har ont i ryggen kan dessa alltså vara kopplade.

Bäckensmärta

Bäckensmärta omfattar smärta mellan höftbenskammarna och rumpvecken, alltså ytterligare lägre ner än ländryggssmärta och kan kombineras med smärta i främre bäckenleden, som finns vid blygdbenet. Om smärtan startar under graviditet är ofta en följd av att kroppen förbereder sig för barnets passage ut ur kroppen. Smärtan som kan uppstå beror på ett hopkok av hormonella och biomekaniska förändringar. Det finns en koppling mellan bäckensmärta och känslan av att ”behöva hålla ihop sig”. Vid långvariga bäckensmärtor har man i vissa studier sett en tendens till överspänning i bäckenbotten.

Annan smärta

Ju längre ifrån rent avståndsmässigt desto svårare är det ofta att direkt koppla samman besvär i bäckenbotten med smärtor och besvär på andra ställen. Men generellt säger vi att ”smärta kan föda smärta”, ofta genom att du som har mycket ont också blir mycket spänd. Och spända muskler blir ofta med tiden svaga, och då kan du får mer ytterligare ett påslag av smärta eftersom du inte blir tillräckligt stark för det du behöver kroppen till. Vi kan heller inte skylla bäckenbotten för alla smärtbesvär som kan uppstå i kroppen, det finns ju miljarder andra anledningar till olika tillstånd.

Orsak eller verkan

Det går inte alltid att veta vilket som är orsaken och vilket som är en effekt. Bäckenbotten har som deluppgift att delta i bålstabiliseringen. Om du har ont i ryggen eller bäckenet kan bäckenbotten vilja hjälpa till så pass att den utvecklar en överspänning. Överspänning kan ge upphov till smärta och en rad andra symtom. Gången kan också vara det motsatta, att dyfunktionen i bäckenbotten kom först och efter det kom förändrad funktion kring rygg och bäcken. Det går dessutom ibland som en spiral, att ländryggs/bäckensmärta och dysfunktion i bäckenbotten förstärker varandra. Då behöver man ofta behandla båda delarna för att lindra symtomen i sin helhet.

Behandling

Behandlingen måste börja med en adekvat undersökning. Ryggundersökningar kan ”alla” fysioterapeuter göra, men en bäckenbottenundersökning gör bara speciellt nischade fysioterapeuter. Ibland behöver du också träffa en gynekolog eller uroterapeut för att komma vidare med annan behandling. Behandlingen brukar vara träning och utvalda övningar i de flesta fall.

–                        Om du har svag bäckenbotten och framfall eller inkontinens är det fota aktuellt med bäckenbottenstärkande träning, knipövningar

–                        För dig som har smärtor och besvär med en överspänd bäckenbotten är behandlingen ofta bäckenbottenavslappnande träning, att sluta knipa och ibland även manuella behandlingar.

–                        Om du har ett konstaterat framfall och en ländryggssmärta som är inte ger med sig kan behandling för framfallet vara lösningen. Det kan vara en prolapsring eller kirurgi.

–                        För dig som har ländryggssmärta är den vetenskapligt baserade behandlingen fysisk aktivitet generellt och stärkande träning. Den behöver förstås anpassas efter din bäckenbottenstatus.

–                        Om du lider av bäckensmärta är behandling träning och successiv återgång till aktiviteter, samtidigt som du och din fysioterapeut har koll på att din bäckenbotten inte är eller blir överspänd.

Referenser

Tips

Här finns också kursen Träna dig stark (med levatorskada!) som innehåller 8 månaders träning och en omfattande vägledning för att kunna leva med levatorskada.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *