Uppsats: Fysioterapi och smärta ländrygg/bäcken under graviditet

Bakingbabies hjälper att efterlysa!

Till dig som har drabbats av smärta i ländrygg och/eller bäcken under din graviditet.

Vi är två studenter som läser sista året på fysioterapeutprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi vill undersöka hur gravida kvinnor med smärta i ländrygg och/eller bäcken upplever att fysioterapeutisk behandling har eller inte har hjälpt dem. 

För att få vara med i studien behöver du vara gravid och ha/haft smärta i ländrygg och/eller bäcken. Du behöver ha träffat en fysioterapeut/sjukgymnast för din smärtproblematik minst en gång. Du ska kunna tala och förstå det svenska språket. Ytterligare för att få vara med i studien ska din smärtproblematik inte bero på ett trauma eller sjukdom.

Studien kommer att genomföras genom en intervju på ca 30 – 40 minuter, genom videoverktyget zoom. Intervjun kommer att kretsa kring dina upplevelser och det finns inga svar som är rätt eller fel.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information du uppger kommer inte att delges din fysioterapeut och ditt deltagande i studien påverkar inte din fortsatta behandling. Intervjun kommer att spelas in och lagras på ett säkert sätt. Efter att studien är publicerad kommer materialet att raderas.

Du kan sedan se resultatet av studien i form av en uppsats som kommer publiceras vid Mälardalens högskola. I denna kommer det inte kunna utläsas vilka som har varit med i studien. Målet med studien är att få en större kunskap inom området och att det ska skapa förutsättningar för bättre fysioterapeutiska åtgärder i framtiden. Vi är medvetna om att ämnet kan vara emotionellt känsligt att beröra och har därför avsatt extra tid för vidare samtal vid behov.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Om du väljer att avbryta kommer det inte att påverka din övriga kontakt med din fysioterapeut.

Om du kan tänka dig att medverka i en intervju så hör du av dig till Madeleine eller Johanna genom kontaktuppgifterna nedan. Tveka heller inte att ta kontakt om du har några frågor. Vi ser fram emot att få höra dig berätta om dina upplevelser.

Med vänliga hälsningar,
Madeleine Forsell, mfl18001@student.mdh.se, 072-5450707
Johanna Jansson, jjn18014@student.mdh.se, 076-7630687

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.