Var med i en studie om rectusdiastas

Bakingbabies hjälper att efterlysa:

Var med i en studie om rectusdiastas

En separation av de raka bukmusklerna (rectusdiastas) förekommer hos alla gravida kvinnor i slutet av graviditeten. De första 6 månaderna efter förlossning sker en naturlig återhämtning men för en stor andel kvinnor kvarstår delningen ett år efter förlossning. Det är oklart om det finns något samband mellan ökad magmuskeldelning och aktivitetsbegränsning eller smärta eller om det främst är en kosmetisk aspekt. Fysioterapi är förstahandsvalet av behandling men det råder ingen konsensus om vilken träning som är mest effektiv för att minska avståndet. Studier visar att det verkar vara effektivt att träna de raka bukmusklerna (rectus abdominis) för att minska avståndet men det behövs fler studier.

Uppsatsen sker ramen för studier på Master fysioterapi med inriktning Ortopedisk manuell terapi vid Luleå Tekniska Universitet. Syftet är att undersöka effekterna av specifik och individanpassad träning av de raka bukmusklerna hos förstagångsföderskor med magmuskeldelning.

Du kan vara med om du:


● Bor i Stockholm.
● Är förstagångsföderska.
● Är 18-40 år.
● Har fött ett barn inom de senaste 6-12 månaderna.
● Har genomgått en vaginal förlossning.
● Har en magmuskeldelning som bedöms vara större än 28 mm 2 cm ovanför naveln och/eller 21 mm nedanför naveln.

Vad innebär deltagande?


● Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering.
● Bedömning av inklusions- och exklusionskriterier sker av ansvarig student.
● Studien är designad som en single subject experimental design vilket innebär att varje deltagare jämförs mot sig själv i två faser, innan respektive efter träningsperioden
● Innan träningen påbörjas kommer inledande tester att utföras en gång/vecka i fyra veckor. Testerna innefattar mätning av magmuskeldelning, självskattning av aktivitetsbegränsning, upplevelse av utseende och eventuell smärta samt styrketest av magmusklerna. Detta kommer att ta ca 20 minuter per tillfälle och utförs av studenten.
● Träningen kommer att innebära individuellt utprovade övningar med fokus på de raka bukmusklerna. Även bäckenbotten kommer att tränas. Träningen kommer att utföras i 8 veckor tre gånger per vecka, varav ett träningstillfälle tillsammans med ansvarig student. De andra träningstillfällena utför du på egen hand med stöd av skriftligt material. Ovanstående tester kommer att utföras även i samband med en. Detta kommer ta uppskattningsvis 45 minuter per tillfälle.

Hur går det till?

Tester och träning kommer att ske på på Inedalsgatan 25 på Kungsholmen med start januari 2021. För att minimera risken för covid-19 utförs träningen individuellt i en träningsstudio där endast deltagaren och studenten vistas vid mötet. Om du eller ansvarig student har symtom kommer träningstillfället att flyttas till en annan dag. Det finns även möjlighet att träna utomhus om önskemål finns.

Studien kommer att redovisas på Luleå Tekniska Universitet. All data kommer att avidentifieras och lagras på en lösenordsskyddad dator. Resultatet presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. Vid önskemål finns det möjlighet att ta del av den slutgiltiga rapporten samt dina egna resultat. När studien är avslutad kommer all data att raderas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer eller har frågor?

Tveka inte att höra av dig till Maja Strömberg
Maja Strömberg
majstr-7@student.ltu.se

Institutionen för hälsovetenskap, LTU

Bakingbabies kan inte svara på frågor om studien, vid intresse kontakta Maja direkt.

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.