Frågeformulär om bäckenbottenhälsa

Forskarkalendern: Magmuskeldelning - BakingBabies

Hej!

Mitt namn är Ute Jesberg och jag är fysioterapeut på Närhälsan Gibraltar Rehabmottagning, en primärvårdsmottagning i centrala Göteborg. Sedan några år tillbaka arbetar jag främst med Kvinnors Hälsa/Bäckenbottenhälsa. På min mottagning är vi flera fysioterapeuter som är engagerade i just detta område, och vi har därför förmånen att kontinuerligt kunna stötta varandra, diskutera svårigheter och möjligheter, samt att tillsammans vidareutvecklas och lära oss av varandra genom bl a kollegial handledning och regelbundna möten.

Vad forskar jag om?

Sedan början på året forskar jag på deltid vid sidan av patientarbetet. Mitt projekt är att översätta och validera/reliabilitetspröva ett bäckenbotten-frågeformulär för gravida och kvinnor efter förlossning. I min vardag som fysioterapeut upplever jag att vi saknar ett heltäckande frågeinstrument om bäckenbottenhälsa. Dessutom finns det inget frågeformulär som är målgruppsspecifikt för kvinnor under graviditet och postpartumtiden.

Mitt mål är att det nya frågeformuläret skall kunna användas som samtalsunderlag, bedömningsinstrument, screeningverktyg och utvärderingsinstrument för alla som arbetar med bäckenbottendysfunktion under och efter graviditet, men också som självscreening för kvinnor i målgruppen.

Just nu pågår testning och revidering av den svenska versionen och inom kort kommer jag att behöva 200 gravida och nyförlösta kvinnor som vill delta i validering av den svenska versionen. Mer information om detta i slutet av inlägget.

Varför behövs ett bäckenbotten-frågeformulär?

Behovet av fysioterapi inom Bäckenbottenhälsa/Kvinnors Hälsa är stort, inte minst hos gravida och nyförlösta. Det är vanligt att bäckenbottenbesvär uppstår just under och efter graviditet.

Som behandlare i primärvården och även som undersökare i en pågående studie (Sabine Vestings ”AfterBabyBodyStudy”) träffar jag många kvinnor med frågor om bäckenbotten efter förslossningen. För mig är det tydligt att många nyförlösta önskar sig bättre uppföljning efter att de fött barn. Många känner sig vilsna och osäkra kring sin bäckenbottenfunktion efter förlossningen, oavsett om de har stora besvär eller inte. De som upplever besvär av olika slag kan känna sig osäkra på vad som kan bedömas som ”normalt” och vart man skall vända sig vid eventuella besvär. De som inte har besvär undrar om de kan leva och vara aktiva som vanligt, eller om de behöver undvika vissa aktiviteter. Det är vanligt att man upplever att efterkontrollen hos barnmorskan 6-8 veckor postpartum känns tidig och otillräcklig, så att man önskar ytterligare någon uppföljning av bäckenbottenfunktionen ca 6 månader efter förlossningen när man hunnit landa lite mer i sin kropp och sin tillvaro.

Mycket som ska täckas in!

När man som fysioterapeut i primärvården träffar kvinnor med bäckenbottenbesvär är det många områden som skall täckas in i ett anamnessamtal – vi behöver information om blåsfunktion och miktionsvanor, tarmfunktion och avföringsvanor, eventuella framfalls- eller buktningstendenser och sexuell funktion. Vi vill också gärna höra mer om förlossningen för att få reda på eventuella riskfaktorer för bäckenbottendysfunktion. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till kvinnans egen upplevelse av besvären – hur mycket begränsas hon av besvären, hur mycket påverkas hennes liv och aktivitetsnivå av bäckenbottenproblemen.

I dagsläget saknar vi ett heltäckande frågeformulär för att beskriva och utvärdera bäckenbottendysfunktion hos kvinnor. Det finns olika formulär som täcker in enskilda områden, t ex sexuell funktion, inkontinens mm, men inget som täcker in allt vi vill och behöver veta för att göra en heltäckande bedömning för att lägga upp en bra behandling.

Tyskt formulär

Det tyska ”Beckenboden-Fragebogen für Schwangere und Frauen nach Geburt” är det enda formuläret som tar upp alla ovan nämnda områden och som samtidigt tar hänsyn till riskfaktorer, upplevt lidande och livskvalité. Formuläret har också en scoringfunktion som möjliggör uppföljning av förändringar av besvären över tid och därmed uppföljning av behandlingseffekter. En validerad och reliabilitetsprövad svensk version skulle kunna användas av behandlare (fysioterapeuter, barnmorskor, gynekologer, allmänläkare) som samtalsunderlag, bedömningsinstrument och utvärderingsinstrument. Min förhoppning är också att den skall kunna fungera som ett självscreeningsverktyg för gravida och nyförlösta.

Vill du delta i studien?

Är du gravid eller har du fött barn under de senaste 12 månaderna och vill delta i projektet genom att fylla i det svenska frågeformuläret? Klicka på länken för att få mer information!

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.