Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Riktlinjer för handhavande av diastaser

Riktlinjer för handhavande av diastaser

Riktlinjer för handhavande av diastaser

Det har länge påtalats att handhavandet av individer med besvär från diastaser skiljer sig åt väldigt mellan olika delar av landet. Man har från både vårdgivar- och patienthåll efterfrågat nationella riktlinjer om ämnet. Det är Socialstyrelsen som publicerar det som officiellt kallas ”nationella riktlinjer”. Dessa är inte frivilliga att följa, utan ska ligga till grund för beslut och prioriteringar. Tyvärr finns ännu inga riktlinjer från Socialstyrelsen. Men en svensk expertgrupp har tagit fram gemensamma rekommendationer som kan ligga till stöd för behandling. Dessa råd är dock inte riktigt lika tungt vägande som om de skulle komma från Socialstyrelsen.

Diagnosen

Diagnos för diastas fastställs kliniskt. Det vill säga vid en fysisk undersökning där man på något sätt uppskattar eller mäter diastasen. Du behöver inte en ultraljudsundersökning för att fastställa diagnosen. Det är dock rekommenderat när man misstänker ett samtidigt bråck. Man anser att en mild diastas är under 3 cm, en måttlig är 3-5 cm och en stor är över 5 cm. Det finns ingen tydlig koppling mellan diastasens bredd och magmuskelfunktion.

Alla gravida har en diastas i slutet av graviditeten. 6 veckor efter förlossningen har 60% en diastas och 12 månader har en tredjedel av alla postgravida kvar en diastas. De allra flest har dock små diastasen (under 3 cm). Under 1 % av alla postgravida får en diastas som är över 5 cm.

Behandling

Fysioterapi är förstahandsvalet för behandling. Kirurgi ska man enbart överväga när det kvarstår en funktionsnedsättning efter att individen har genomgått ett rehabupplägg på minst 6 månader. Det finns inget som tyder på att du kan träna dig till ett resultat som håller även om du slutar träna. Det vill säga, att de vinster i funktion du kan uppnå med rehabträning behöver du troligtvis upprätthålla med fortsatt träning även över tid.

Kirurgi

Diastasen bör vara minst 5 cm för att det ska bli aktuellt med kirurgi. Men om det finns uttalade bråck kan man operera även mindre diastaser. För kirurgi ska det ha gått minst två år efter senaste graviditeten och du ska inte planera fler graviditeter framöver. Det finns olika kirugiska tekniker. Att sy i linea alba är det förfarande som är rekommenderat i första hand. Att sy ihop mellanrummet mellan magmusklerna blir ofta kombinerat med att man fixar till det yttre utseendet på magen. En så kallad ”bukplastik”. Denna teknik är något svårare och kan ge mer komplikationer, men ger ett bättre estetiskt resultat.

Operera privat eller inom sjukvården?

De flesta operationer gör man på grund av estetiska skäl. Detta är inte något som den svenska offentliga hälso- och sjukvården stödjer. Därför sker de flesta operationer privat. Dock faller funktionella funktionsnedsättningar relaterat till diastasen under den offentliga sjukvårdens ansvar. Hur man ser på det hela skiljer sig väldigt mycket åt mellan regioner och sjukhus, och vården blir därför ojämlik över landet.

Riktlinjer för handhavande av diastaser

Om detta vore nationella riktlinjer hade de följs av ”så här ska man därför göra inom sjukvården”. Dessa rekommendationer från expertgruppen är bra och tydliga, men det finns inget ”skall-krav” medföljande. Diskussionen, och forskningen, måste fortgå!

Referens:

Management of Diastasis of the Rectus Abdominis Muscles: Recommendations for Swedish National Guidelines

Vidare läsning på bakingbabies

Tips/Reklam: Ska du genomgå diastaskirurgi finns också Webbkursen “Rehab efter diastasoperation”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *