Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Frozen pelvis

Frozen pelvis

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Bäckenorganen-550x511.jpg

Frozen pelvis

Hej! Jag ska utredas för ”frozen pelvis”, kan du berätta något om det? Finns det någon fysioterapeutisk behandling eller något jag kan göra själv åt problemet? Vad jag förstår är behandlingen annars en operation? Läsarfråga

OMFATTANDE SAMMANVÄXNINGAR

Frozen pelvis är ett ovanligt tillstånd där bäckenorganen vuxit ihop på grund av sammanväxningsprocesser. Det är ofta som ett följdtillstånd till endometrios, infektioner, inflammatorisk sjukdom, efter annan kirurgi eller efter strålbehandling. Behandlingen är ofta avancerad kirurgi där man försöker ta bort sammanväxningarna utan att orsaka skador på organ eller nerver. Symtomen på frozen pelvis från endometrios innebär att du har alla symtom av en utvecklad och mer extrem endometrios. Utöver detta ovanliga djupa sammanväxningar som gör att bäckenorganen blir fixerade mot bäckenet.

HUR UPPSTÅR SAMMANVÄXNINGARNA?

Vävnad liknande livmoderslemhinna kan med endometrios hamna och växa på flera olika ställen, oftast finns den i bukhinnan i bäckenet. Hinnan är det tunna membran som täcker livmodern, äggstockarna, urinblåsan, urinledarna, bäckenets sidoväggar och tarmen. Endometrioshärdarna består alltså av den vävnad som blöder och stöts ut vid varje menstruationsvävnad. Till skillnad rinner dessa blödningar utanför livmodern inte ut utan fastnar runtomkring bukhinnan. Immunförsvaret börjar då en kamp för att rensa bort detta ”skräp” som kommer från de förrymda blödningarna. Kampen resulterar i inflammationer som gradvis går över till ärrbildning och sammanväxningar. Sammanväxningarna kan ”limma ihop” inre organ i närliggande vävnader. Vidhäftningarna kan sträcka sig djupt och involvera nerver, lymfkörtlar och muskler. Mjuka vävnader blir hårda och vissa kan bli stenhårda. Gynekologiska undersökningar och beröring av livmodern kan göra extremt ont.

SYMTOMEN

Vanliga funktioner som tarmrörelser, tömning av urinblåsan och menstruation kan vara extremt smärtsamma på grund av att ärrbildningen begränsar rörligheten för organen. Intensiv smärta som strålar ut mot benen kan höra samman med besvären. Vissa kan inte korsa benen och vissa känner att svanskotan smärtar kraftigt vid sittande. Vaginal sexuell penetration kan också vara omöjlig, om de går att genomföra kan de ge smärta i flera dagar. Här vill jag vara tydlig: Alla dessa symtom var för sig eller i vissa kombinationer kan finnas vid en rad olika tillstånd som är mycket mer vanliga, och mycket mindre komplicerade än just “frozen pelvis”.

DIAGNOS OCH BEHANDLING

Undersökning och diagnos kan man få vid mer avancerande undersökningar med ultraljud och kanske magnetkameraundersökning tillsammans med vaginal och rektal undersökning. Kirurgiska åtgärder för sammanväxningarna sker helst med minimalinvasiva tekniker, så kallad laparoskopi. Det kan behövas en både urolog (för blåsan), en urogynekolog (för livmoder) och kolorektalkirurg  (för tarmen) för att utföra olika delar av kirurgin. Operationen kan pågå i flera timmar. Ibland måste operationen ske som en så kallad ”öppen operation” där man öppnar ett större hudsnitt. Ungefär som vid ett kejsarsnitt.

ANNAN BEHANDLING?

Nej, jag kan inte se att fysioterapi eller annan behandling skulle kunna påverka själva problemet med frozen pelvis till det bättre. Fysioterapi kan däremot behandla andra omkringliggande eller sekundära besvär eller symtom. Viss fysioterapeutisk behandling kan påverka smärta. Annan behandling kan hjälpa dig att bibehålla muskelfunktion och rörlighet i resten av kroppen tiden inför eller efter en operation. Därför rekommenderar jag dig ändå starkt att ha en fysiokontakt som du kan ta hjälp av längs med vägen.

VIDARE LÄSNING

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *