Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Bäckenbottendysfunktion och livskvalitet

Bäckenbottendysfunktion och livskvalitet

Bakingbabies hjälper till att efterlysa

Johanna och Matilda skriver examensarbete under sin sista termin på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet. Du kan hjälpa dem genom att svara på en enkät.

Bäckenbottendysfunktion och livskvalitet hos personer 1-5 år efter förlossning

Syftet med den här enkäten är att undersöka om det finns ett samband mellan skattad bäckenbottendysfunktion efter förlossning och påverkad hälsorelaterad livskvalitet till följd av det. Med bäckenbottendysfunktion menar vi (bland annat) urininkontinens, analinkontinens, framfall och sexuell dysfunktion. 

För att svara på enkäten krävs det att du:

  • Fött barn i Sverige
  • Genomgått minst en vaginal förlossning
  • Förlossning ska ha skett för minst 1 år sedan, max fem år sedan
  • Upplever bäckenbottendysfunktion efter förlossning
  • Hanterar svenska i skrift

Information

Deltagande i enkäten är frivilligt och du kommer vara helt anonym. Personliga uppgifter samlas in, men informationen kan inte kopplas till specifik person. Svar kommer att redovisas på gruppnivå och resultaten kommer att redovisas i en uppsats som publiceras via universitetsbibliotekets databas DIVA. Ingen förutom du själv kommer veta vad du svarat på frågorna. Du behöver endast kryssa i de alternativ som stämmer överens med din egen upplevelse. Enkäten är öppen till och med 2:a mars 2021, eller framtill dess att max antal deltagare uppnåtts. Den beräknas ta 15-20 min att fylla i.

Enkäten

Här finns enkäten

Har du frågor, synpunkter eller önskemål om att ta del av resultat är du välkommen att kontakta Johanna eller Matilda eller deras handledare.

Tack för ditt deltagande!

(Sprid gärna i Facebookgrupper och dylikt!)

Johanna Dalvik och Matilda Norelius

Termin 6, Fysioterapeutprogrammet, Uppsala universitet, backenbottenochlivskvalitet@gmail.com

Handledare: Elisabeth Anens, Fysioterapeut Uppsala universitet elisabeth.anens@neuro.uu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *