Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Bäckenrörelser och förlossning

Bäckenrörelser och förlossning

Bäckenrörelser och förlossning

Återkommande läsare känner till min skepticism mot Spinningbabies-konceptet och mot vad jag anser är vissa besläktade missuppfattningar om ortopedi och funktionell anatomi i förlossningsvårdskretsar. Framförallt vänder jag mig mot metoder och koncept där man menar att bäckenets rörelser spelar roll för födandet. Bäckenet har extern rörelse, alltså i relation till ryggrad och höftleder. Där är jag helt med på tåget. Vi kan tippa bäckenet i olika riktningar. Det jag vänder mig emot är tankar kring att bäckenets interna rörlighet, alltså förhållandet mellan respektive höger och vänster bäckenben i förhållande till korsbenet, sacrum. Det är så OTROLIGT liten rörelse som kan ske där att jag håller det som icke troligt att det skulle kunna påverka särskilt mycket alls.

Förlossningspositioner och bäckenet

I vissa sammanhang delar man upp förlossningsställningar i sådana som lägger tryck mot korsbenet eller inte. Utan tryck på korsbenet är knästående, stående, fyrfotastående, sidliggande, huksittande och sittande på förlossningspall. Positioner med tryck mot korsbenet är ryggliggande med eller utan benstöd och halvsittande i säng. Så långt är jag med. Det jag inte förstår är hur man sedan kan dra tanken så långt som att korsbenet skulle ”låsas” av det trycket och att det skulle påverka förlossningen.  

Det saknas dock anatomisk/biomekanisk förklaringsmodell till att det skulle vara just korsbenet som spelar någon som helst roll i sammanhanget. Bäckenet består av två olika delar på höger och vänster sida om korsbenet. Lederna mellan bäckenhalvorna och korsbenet (sacrum) har yttepytteliten egen rörlighet. Generell rörelse av kroppen ger i större utsträckning en total tippning av bäckenet än någon enskild rörelse i bäckenets egna leder. Rörligheten i dessa leder är visserligen dubbelt så stor i slutet av en graviditet. Men om du tänker att axeln har 180 graders rörlighet har bäckenlederna normalt ca 2 grader. En dubblering är ca 4 grader. Titta på det på en gradskiva, det är så oerhört lite.

Vad säger forskningen?

Upprinnelsen till det här inlägget är en ny svensk studie (1) där man såg att förlossningspositioner som lägger tryck mot korsbenet minskade risken för andra gradens bristningar. Det betyder alltså att det skulle vara fördelaktigt att ”låsa korsbenet”. Det är något motsägande mot en annan svensk studie (2) där man har sett att så kallade ”öppna korsbenspositioner” verkade leda till få allvarliga bristningar och också verkade höra ihop med färre klipp. Det här är bara några få exempel, den forskning som finns är överlag motstridig i sina resultat.

I någon annan studie (3) har man sett att ”öppna korsbenspositioner” kan höra ihop med fler mindre bristningar, men färre allvarliga bristningar. I ytterligare en till studie (4) drar man slutsatsen att livmoderns arbete blir mer effektivt och mamman och barnet visar tecken på att må bättre i de positioner där korsbenet inte är ”låst”. Man såg också att de ”öppna sacrumpositionerna” kan minska krystfasen med i genomsnitt 21 minuter.

Här tänker jag att vi är närmare mer rimliga slutsatser – tyngdlagen borde rimligen påverka livmoderns arbetsbörda. Hur vikten fördelas inuti kroppen kan spela roll för exempelvis mammans blodflöde, och därmed både hennes och barnets välmående. Risk för vena cava-kompression måste ju vara större i positioner där man är mer nära ryggliggande.

Jag blir häpen

Som fysioterapeut ingår både ortopedi, funktionell anatomi och biomekanik i grundutbildningen. Att fundera över olika leders normala eller avvikande rörelsespann är något vi göra dagligdags. Jag blir alldeles häpen när jag läser en del barnmorskeforskning (både svensk och internationell) och de slänger sig med begrepp runt omkring bäckenrörligheten som resten av den medicinska världen inte verkar hålla med om. Men bara för att det rör förlossningar så verkar ingen reagera?  Jag blir också mer frustrerad än häpen när jag set att annars vetenskapligt förankrade förlossningsläkare och barnmorskor verkar tappa konceptet när det kommer till resonemang om bäckenpositioner och förlossning.

Rörligheten och förlossningskanalen

Jag menar alltså inte att bäckenet inte kan röras alls. Rörligheten finns och är liten. Jag förstår också att en liten diameterökning kan resultatera i en relativt sett stor arealökning. En liten skillnad kan förstås göra skillnaden mellan ”helt omöjligt” och ”möjligt” sett till att få igenom ett barn genom bäckenet. Men jag köper alltså inte förklaringen kring ”låst korsben”. Det verkar som att ryggliggande (som är en så kallad låst korsbensposition) trycker på bäckenet och då möjligen skapar en rörelse som gör att bäckeningången blir mindre och bäckenutgången större. Om detta stämmer borde det rimligen vara fördelaktigt i slutskedet för en förlossning.

Slutsatsen?

Om du är gravid och läser detta är du förmodligen osäker nu. Vad betyder allt det här för dig, inför en kommande förlossning? I och med motstridig forskning och brist på tydliga råd utifrån detta är den rimligaste slutsatsen att du ska föda i de positioner du mår bäst. Man använder sig ofta av förlossningsställningarna för att skynda på (de mer upprätta och aktiva) eller förlångsamma (de mer liggande och avlastade) så du kommer helt enkelt få vänta in förloppet och se vad som blir bäst för dig. Jag rekommenderar dock att du testar igenom alla ställningar innan och noterar hur bekväma du upplever att de är rent generellt. Gör någon ont i bäckenets leder kan du utesluta dem.

Referenser

  1. Risk factors for perineal and vaginal tears in primiparous women – the prospective POPRACT-cohort study
  2. Perineal injuries and birth positions among 2992 women with a low risk pregnancy who opted for a homebirth
  3. Effects of flexible sacrum positions during the second stage of labour on maternal and neonatal outcomes: A systematic review and meta‐analysis
  4. Effect of maternal birth positions on duration of second stage of labor: systematic review and meta-analysis
  5. A review and comparison of common maternal positions during the second-stage of labor
  6. Assessment of Pelvic-Lumbar-Thigh Biomechanics to Optimize The Childbirth Position: An “In Vivo” Innovative Biomechanical Study
  7. A review and comparison of common maternal positions during the second-stage of labor

Vidare läsning på Bakingbabies

Kan höftrotation öppna bäckenet?

Bäckenet och förlossning

Till allmänhet: Föda med foglossning

Till vårdpersonal: Bäckensmärta och förlossning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *