Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Den lila linjen

Den lila linjen

Ni märker kanske att de senaste inläggen går lite runt omkring ett tema. I diskussionen som uppstod kring hands on/hands off vid förlossning hamnade en del av samtalen i sociala medier kring det här med ”handpåläggning” generellt under förlossning. Samtalen som förs går också in i ett annat ämne, det här med samtycke. Dagens ämne handlar om den ”lila linjen” och om hur man kan ana sig till öppningsgrad och förlossningsprogress utan att göra en fysisk vaginal undersökning.

Observera förlossningens progress

En av förlossningsvårdens viktigaste uppdrag är att observera förlossningsprogressen. Brist på progress är en av de vanligaste orsakerna till akuta kejsarsnitt och utdraget förlossningsförlopp kan bidra med ökad risk för förlossningsskador på både den födande och barnet. Undersökningarna som kan behöva göras under pågående värkarbete handlar förstår om goda intentioner och rutinerna som finns kring vilka undersökningar som bör göras finns på goda vetenskapliga grunder.

Livmoderhalsutvidgning

Tidigare ansåg man ganska fyrkantigt att livmoderhalsutvidgningen skulle ske med en centimeter i timmen. Nyare forskning har ifrågasatt detta. Öppningshastigheten verkar variera mellan individer, men accelererar ofta efter 5-6 cm. En av de viktigaste anledningarna till att undersöka vaginalt är att man vill veta att du är fullt öppen och redo, innan du börjar krysta. Detta beror på att man inte vill att du ska ”slösa” med krystkrafter innan du är helt öppen, eftersom det ändå inte finns tillräckligt med utrymme för att krysta ut barnet. I en studie har man sett att genomsnittet är tre vaginala undersökningar per förlossning.

För närvarande är vaginal undersökning standard för hur man mäter öppningsgraden. Det ska också sägas att denna undersökning inte är helt tillförlitlig. Tillförlitliggheten för undersökningar där en fysisk person mäter med sina egna händer är alltid ganska liten. Man märker ofta att uppfattningen och uppskattningen skiljer mellan individer. Helst ska det därför vara en och samma barnmorska som undersöker under hela förlossningens förlopp, vilket ju ofta är svårt pga skiftbyten. Uppfattningen om den lila linjens längd tror man inte diffar lika mycket mellan undersökare.

Vad är då den lila linjen?

Det handlar om en lila linje som utspringer från en punkt vid anus och som blir längre i takt med livmoderhalsutvidgningen. På ren svenska rör den sig uppåt längs med rumpskåran. Linjen kan vara röd eller lila och verkar komma sig av den tryckökning som sker när fosterhuvudet sjunker. Det är i alla fall den tänkta kopplingen mellan förlossningsprogressen och linjens längd. Den verkar dock bara finnas hos ca 75 % av föderskorna. Det verkar vara enklast att se linjen på vita individer och svårare att se linjen ju mörkare huden är. Oavsett hudfärg verkar man inte kunna se linjen alls hos ca 25 % alla födande. I vissa studier verkar linjen dyka upp mindre frekvent hos individer som blir igångsatta än hos dem med spontan värkstart. Den lila linjen ger ett alternativt sätt för den födande, anhöriga och personal att hålla koll på progressen

Hur fungerar det?

Det finns en positiv korrelation mellan den lila linjens förekomst och cervix öppningsgrad och huvudets nedträngande. Linjen går längs med skåran mellan skinkorna och slutar i höjd med bakre bäckenlederna när den går som allra högst. Linjen verkar börja dyka upp vid motsvarande 3-4 cm öppningsgrad av livmoderhalsen.

Fördelar med att göra vaginala undersökningar:

  • Det ge dig en tydlig indikation på hur långt förlossningsarbetet fortskridit hos alla individer
  • Undersökningen kan reta livmodern och hjälpa värkarbetet
  • Det kan vara viktigt att förstå var barnet befinner sig och hur barnet är vänt
  • Vårdpersonalen kan samla information om progressen och bedöma om det behövs någon annan insats.

Fördelar men att undvika vaginala undersökningar :

  • Du kan undvika besvikelsen om du efter en besvärlig undersökning får höra att du öppnat dig bara lite
  • Ur infektionssynpunkt kan det vara bättre med färre än fler undersökningar
  • Smärta eller obehag kan vara jobbigt, och extra tufft om du har sexuella trauman i bagaget – att undvika vaginala undersökningar kan underlätta.

Dela gärna med dig av tankar och erfarenheter!

Referenser

The Diagnostic Accuracy of Purple Line in Prediction of Labor Progress in Omolbanin Hospital, Iran

The purple line as a measure of labourprogress: a longitudinal study

Relationship between length and width of the purple line and foetal head descent in active phase of labour

Routine vaginal examinations in labour

1 kommentar till “Den lila linjen”

  1. Helt chockad att man sett är snittet för VUS under en förlossning är tre undersökningar. Själv fick jag jag minst två varannan timme när jag låg inne (alltid en av bm och sen någon student) plus massa extra undersökningar när bebis låg fel. Hoppas på färre undersökningar till nästa förlossning och vill slippa alla studenter. Tänker att det ju såklart säger något om hur långt man kommit men det säger ju inte så mycket om hur lång tid som är kvar. När jag var öppen 10 var det ändå ca 10 timmar tills bebis var ute..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *