Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Hyaluronsyra-injektioner för anala läckage

Hyaluronsyra-injektioner för anala läckage

Läsarfråga om hyaluronsyra-injektioner för anala läckage

Jag fick en sfinkterruptur grad 4 när jag födde barn och har gjort en sekundär sfinkter- och mellangårdsrekonstruktion efter det. Tyvärr har jag fortfarande problem med gasläckage pga inre sfinktern som inte går att laga. Jag har varit i kontakt med kirurgmottagningen på min ort som tipsar om Hyaluron-injektioner (Solesta). Jag undrar nu:

  • Är det väldigt smärtsamt?
  • Behöver det upprepas ofta?
  • Blir man beroende?
  • Kan det påverka tidigare operationsresultat?

Solesta (läkemedlet som man sprutar in) är inte något jag känner till väldigt väl. Jag har läst på både forskning och patientinformation och ska försöka svara på dina frågor, men du ska såklart också ta alla dessa funderingar med din vårdgivare.

Det första jag inser när jag läser studier är att det måste vara förhållandevis nytt. 2013 gjordes en systematisk översikt över all tillgänglig forskning inom området och slutsatsen då var att det bara fanns fem studier och att det bara var en av dem som var riktigt tillförlitlig, då fyra av studierna hade en osäker eller hög risk för partiskhet. När det gäller läkemedelsbehandlingar vill man ju gärna ha studier som inte på något sätt är kopplade med företaget som ligger bakom. Jag har därför mest försökt läsa nyare studier, för ju mer spridd och använd en metod blir – desto mer tillförlitliga blir studieresultaten.

Vad är hyaluron-injektioner?

Injektionerna består av hyaluronsyra och om du googlar på detta kommer du mestadels hitta information om hudvård. Det är en substans som finns i kroppen naturligt och som mestadels finns i hud, stödjevävnad och ögon och dess syfte är att behålla fukt och mjukhet.

Injektioner av hyaluronsyra analt är ett ”minimalinvasivt behandlingsalternativ” för individer med anala läckage.

Vad vet vi?

Solestainjektioner verkar vara bättre än placebo vid uppföljning efter 6 månader, men med mer biverkningar än placebo. Det som är anmärkningsvärt är att placebo-behandlingarna också visar positiva resultat, dock mindre än den riktiga behandlingen. En motsvarande behandlingsmetod (injektioner av hyaluronsyra) har använts kring urinröret för att behandla urininkontinens har funnits tidigare, och där såg man att injektioner med placebo (saltlösning) hade lika stor förbättring av symtom som injektioner av hyaluronsyra. För urininkontinens använder man sig nu av helt andra behandlingsmetoder (men bland annat injektioner av bulkamid). Sammantaget betyder detta att vi måste tolka alla resultat med försiktighet. Antalet studier är också även i nutid förhållandevis få.

Ungefär 50 % av individer i studierna som får injektioner av hyalurinsyra för anala läckage får minskat antal  läckage med ungefär 50 %. Man verkar inte riktigt veta vilka dessa 50 % är. Det vore ju annars bra, om man i förväg kunde sålla ut dem som troligen blir delvis hjälpta och de som kanske inte blir det. Det verkar dock enligt någon studie som att de som har anala läckage efter förlossningsskador kanske i större utsträckning blir hjälpta av injektionerna jämfört med individer som har anala läckage av andra anledningar. Det verkar också som att de som blir mest hjälpta är de som har milda till moderata anala läckage.

Vad är det som händer?

Injektionen och medlet man sprutar in är tänkt att förtjocka väggen och ”bulka upp” analkanalen. Det ger upphov till tillväxt av fibroblaster och kollagenansamling och 1-2 behandlingar verkar ge effekt även upp emot tre år  (hittar inga studier som följt upp längre tid än så).

Biverkningar

Under de första 6 månaderna verkar de inrapporterade biverkningarna vara mindre blödningar, smärta eller obehag. Ovanliga komplikationer är abscesser, alltså en slags ansamling av var inuti kroppen. De kan gå över med antibiotikabehandling eller behöva tömmas kirurgiskt.

När är det olämpligt?

Man ska inte använda detta om man har onormal anatomi, tumörer, hemorrojder eller analsprickor. Pågående inflammatoriska tarmsjukdom, immunsjukdomar eller sänkt immunförsvar och aktiva infektioner är också sådant som hindrar behandling med dessa injektioner.

Hur ges injektionerna?

De verkar vara hyfsat okomplicerat och innebär fyra stick i analkanalen. Hela ingreppet tar ca 10 minuter och kräver inte sövning eller att man stannar på sjukhuset efteråt. Man ska undvika tyngre träning eller belastning första veckan, en vecka efter ingreppet kan man leva som vanligt. Vad jag kan läsa mig till ska behandlingen inte göra väldigt ont.

Frågeställarens funderingar

Är det väldigt smärtsamt?

Behöver det upprepas ofta?

Blir man beroende?

Kan det påverka tidigare operationsresultat?

Verkar inte vara väldigt smärtsamt.

Det verkar inte behöva upprepas ofta

Nej, verkar inte finnas något som skapar beroende. Fungerar det inte, så är det inte värt att testa igen om jag förstått rätt.

Nej, borde inte påverka något annat.

Finns det i Sverige?

Nu har ju frågeställaren uppenbarligen blivit erbjuden den här behandlingen, så det måste ju finnas. Mig veterligen är det ingen vanlig behandling och inget som erbjuds ofta. Det verkar grundas på att evidensen ändå fortfarande är rätt svag

Referenser:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *