Undersöka knip hos fysioterapeut

Att undersöka knip hos fysioterapeut , är det bästa sättet att mäta en muskels (underlivet) funktionsduglighet (tänker på det du skrev om atrofiska muskler)? Om man har ett starkt knip på bägge sidor, betyder det att det musklerna har god funktion överlag och inte bara är återställda anatomiskt? Finns det andra sätt att testa?”

Läsarfråga

Det här är väldigt intressanta frågor, och som vanligt kommer svaret bli långt.

Till att börja med vill jag länka till inlägget där atrofi i muskler nämns: Vad händer med en trasig muskel.

Du har flera bra frågor och vinklar:

 • Vad är bästa sättet att mäta en muskels funktion?
 • Ett gott knip, betyder det att man har god funktion?
 • Är god funktion och anatomiskt återställd samma sak?
 • Finns det andra sätt att testa?

Vad är bäckenbottens funktion?

Bäckenbottens funktion är att ge stöd till blåsa och tarm och ge möjlighet till god sexualfunktion. För att sköta sin uppgift riktigt bra behöver bäckenbottenmusklerna ha en bra nivå på vilospänning, kunna knipa snabbt och hårt vid behov, kunna slappna av vid blås- och tarmtömning och kunna hålla längre tids låggradig anspänning vid aktivitet. Bäckenbottens funktion kan alltså mätas, uppskattas och förnimmas som:

 • Muskelstyrka
 • Muskeluthållighet
 • Muskelavslappning
 • Svarshastighet i musklerna
 • Sexualfunktion
 • Blåsfunktion
 • Tarmtömning

De tre sista, som rör sex, kiss och bajs är ju inte enbart beroende av bäckenbotten utan av andra organ, reflexer och nervfunktion, psykologiska mekanismer osv. Alla problem som finns där kan inte härledas till bäckenbotten.

Det bästa sättet att mäta bäckenbottenmusklernas funktion är alltså att göra en helhetsbedömning. Din egen upplevelse av funktioner och symtom är minst lika viktig som den fysiska bedömningen som en vårdgivare kan göra.

Att mäta muskelfunktionen med palpation

De flesta menar bara muskelstyrkan när vi pratar om funktionsbedömningar, men för att få ett helhetsgrepp om funktionen är det både kraften i rörelsen, uthålligheten, kontraktionshastigheten och förmågan att slappna av som alla måste utvärderas. Vid en intern undersökning av bäckenbotten känner vi på förmågan att knipa och lyfta bäckenbotten. Det är viktigt att veta att när vi pratar om sådana här bedömningar så har vid god inter-bedömar-reliabilitet men dålig intra-bedömarreliabilitet. Detta innebär att uppföljning av en undersökning som görs av samma person vid upprepade tillfällen ger användbar och tillförlitlig information, men att värdera fynd mellan olika undersökare är inte korrekta att jämföra. Fördelen med att undersöka bäckenbotten med fingrarna är att vi förutom muskelstyrkan också kan uppfatta anatomiska förändringar, symmetrin i muskelsammandragningen, musklernas spänningsgrad och eventuell smärta.

Ett gott knip= god funktion?

En icke optimalt fungerande bäckenbotten kan ha minskad styrka och detta kan ge en funktionsnedsättning. Men funktionerna med timing och koordination av knipet kan vara fristående från styrkan och ge liknande funktionsnedsättningar. Exempelvis är det bra att kunna knipa emot när man ska hosta och nysa, ifall man annars kommer läcka kiss. Om knipet kommer med en delay så att du fått ett maxknip när nysningen redan kommit och gått spelar det ingen roll ifall du är jättestark, du kanske hann läcka ändå. På grund av detta behöver man mäta flera olika komponenter av knip när man undersöker bäckenbotten. Muskelträningen kan sedan anpassas efter vilken specifik funktion som är nedsatt.

Vad är bästa sättet att mäta en muskels funktion?

Undersökningen behöver väljas efter vilket svar du behöver. Som fysioterapeut kan jag undersöka och få en uppfattning om bäckenbottens funktion som gör att jag kan svara på frågor om hur mycket belastning bäckenbotten kan tåla, hur mycket du vågar träna och belasta, hur stark och uthållig du är och om anatomin verkar vara intakt och normal. Min undersökning kan ligga till grund för lugnande besked, för bäckenbottenträningsupplägg, för anpassning av fysisk träning och får råd om livsstilsförändringar. Min undersökning kan också resultatera i en misstanke om att anatomin är avvikande, och då behövs ytterligare diagnostik för att verifiera.

Det som behövs då för att komplettera är en läkarundersökning där man med avancerat ultraljud kan se om det finns muskelskador och på vilka strukturer som faktiskt är skadade. Ofta har jag redan gjort en ganska kvalificerad gissning av detta, men utan ultraljudsdiagnostik sätts inga faktiska diagnoser.

Finns det andra sätt att testa?

Det finns andra sätt att testa olika saker som har med bäckenbotten att göra. Inget sätt är helt och hållet perfekt eller omfattar alla aspekter av funktion.

Jag har tidigare gjort en hel serie med inlägg om olika sätt att mäta bäckenbottenfunktion.

Den hittar du här.

Är god funktion och anatomiskt återställd samma sak?

Inte alltid! Jag har patienter med konstaterade levatorskador med väldigt god funktion. Jag själv hade en totalt defekt mellangård+trasiga sfinktrar och knep 4 på en skala mellan 0-5 och kunde springa maraton. Det finns de som har muskelskador men som har väldigt god funktion ändå. På samma sätt finns det personer med helt och hållet hela muskler men ändå nedsatt funktion, på grund av svaghet, nedsatt nervfunktion eller bara utsträckning av musklerna efter förlossning. Funktionen behöver alltid analyseras helt för sig själv, men muskelstyrkan och det anatomiska läget kan vara delar som är viktiga för den hela och sammanhållna bilden.

Undersöka knip hos fysioterapeut

En grundlig anamnes (där du får berätta om dina besvär) och en vaginal finger-undersökning är den rekommenderade undersökningsmetoden för fysioterapeuter för att förstå, undersöka och ge feedback till patienter. För att diagnostisera skador eller framfall behöver du undersökas av en läkare.

Referenser

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *