Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Hjärta och blodmängd under och efter graviditet

Hjärta och blodmängd under och efter graviditet

“Jag har en fråga gällande hjärtat, hur långt tid efter graviditet finns det påverkan på hjärtat pga ökad blodmängd? Var kan jag läsa mer om just hjärtats påverkan under och efter graviditet? “

Läsarfråga

Jag har faktiskt inte skrivit så ingående om detta tidigare, så här kommer det!

Hjärtmuskeln

Hjärtat är en muskel och hjärtmuskeln förstoras under graviditeten och dess förmåga att dra ihop sig blir också förbättrad. Förstoringen av hjärtmuskeln under graviditet skiljer sig från den som kan komma vid hjärtsjukdom, och är inte heller lik den som uppstår vid fysisk träning.

Hjärtat förskjuts åt vänster och uppåt under graviditeten på grund av den progressiva höjningen av diafragman av den växande livmodern. Hjärtats storlek och placering verkar vara återställda igen vid 8-10 veckor efter graviditeten.

Hjärtminutvolymen

Hjärtminutvolym är den volym blod som pumpas av hjärtat varje minut. Redan vid graviditetsvecka åtta har hjärtminutvolymen ökat med 20 % och den främsta förklaringen är ”perifer vasodilatation”. Det innebär att motståndet i blodkärlen ute i kroppen har minskat på grund av hormonella förändringar, och därför har hjärtat mindre motstånd när den pumpar ut blodet. Maximalt ökat hjärtminutvolymen med ca 40 % och är som mest vid ca vecka 20-28. Hjärtminutvolymen bestäms av flera olika faktorer – slagvolym och hjärtfrekvens.

Förlossningen är förknippad med ytterligare ökningar av hjärtminutvolymen (15 % under latensfasen och 50 % under krystskedet). Efter förlossningen sker en omedelbar ytterligare ökning av hjärtminutvolymen i samband med sammandragningen av livmodern, men inom en timme är värdena nere på samma nivå som under graviditeten. 6 veckor efter förlossningen är hjärtminutvolymen nere på normala (pregravida) nivåer hos friska individer. Om personen haft högt blodtryck eller preeklampsi kan det ta mycket längre tid än så.

Slagvolymen

Slagvolym är volymen av blod som pumpas ut vid varje hjärtslag. Slagvolymen ökar på grund av att muskelmassan i hjärtat blir större. Slagvolymen går ner mot slutet av graviditeten. Efter förlossningen sker en ökning av slagvolymen eftersom det sker en överföring av överflödig vätska.

Hjärtfrekvens=puls

När hjärtminutvolymen ökar, ökar hjärtfrekvensen i vila från den normala pulsen hos en icke-gravid person (cirka 70 slag per minut) till upp emot 90 slag per minut. Ökningen av hjärtfrekvensen inträffar börjar i slutet av graviditetens första månad. Till skillnad från många andra parametrar som når sin maximala förändring under andra trimestern, ökar pulsen gradvis under hela graviditeten med 10 till 20 slag per minut, och når en maximal hjärtfrekvens under tredje trimestern.

Höjningen av hjärtfrekvensen bidrar till att hålla upp hjärtminutvolymen, även om slagvolymen minskar under graviditetens sista del.

Under förlossningen är pulsen hög och pulsen kan fortsätta vara något förhöjd dagarna efteråt, men återgår till normala nivåer inom 14 dagar.

Blodtryck

Blodtrycket sjunker under första och andra trimestern men ökar under tredje trimestern till mer normala nivåer (motsvarande pre-gravida nivåer).  Anledningen till att trycket sjunker i början är på grund av den perifera vasodilatationen. Perifer vasodilatation innebär att blodkärlen ute i kroppen får ett minskat motstånd.

Att ha en högt blodtryck under graviditeten hör inte ihop med den normala processen, utan räknas som avvikande och bör följas upp av vården.

Under förlossning ökar blodtrycket till följd av ett sympatikuspåslag på grund av en reaktion på smärtan. Första veckan efter förlossningen kan blodtrycket fortsätta vara ganska högt. Det brukar vända vid dag 5-6 postpartum och efter 14 dagar är blodtrycket mer på normala nivåer igen, hos friska individer.

Blodvolym

Blodvolymen ökar under graviditeten, och detta innebär en ökning av plasmavolymen såväl som röda

och vita blodkroppar. Det mesta av denna 50-procentiga ökning har skett fram till graviditetsvecka 34 och är proportionell mot barnets födelsevikt. Plasmavolymen ökar med 40–50 %, medan volymen av röda blodkroppar endast ökar med 15–20 %, vilket orsakar en ”fysiologisk anemi” vid graviditet. Det är bland annat detta som gör att många behöver äta järntabletter under graviditeten. Det är även fostret och produktionen av vissa andra ämnen som kräver järn.

Blodvolymen ökar ytterligare under förlossningen, eftersom livmodersammandragningarna pressar blod in i den centrala cirkulationen. Detta kallas autotransfusion och innebär att 300 till 500 ml blod från livmodern passerar över till den systemiska cirkulationen omedelbart efter varje sammandragning. Blodvolymen återgår sedan successivt till normala (pregravida) nivåer inom 8 veckor.

Den ökade blodvolymen har två syften. För det första underlättar den moderns och fostrets utbyte av andningsgaser, näringsämnen och metaboliter. För det andra minskar den effekten av moderns blodförlust vid förlossningen. Det är normalt att förlora mellan 300-500 ml blod vid vaginala förlossninar och 750-1000 ml vid kejsarsnitt. Kroppen kompenserar för detta med så kallad ”autotransfusion” av blod från den sammandragande livmodern.

Efter förlossningen återfår man den tidigare gravida normala plasmavolymen inom 6-8 veckor. Normala värden av röda blodkroppar kan uppnås inom 8 veckor.

Koagulation

Förändringar i koagulationssystemet under graviditeten gör att kroppen är förberedd på att ha lättare att koagulera blod och minska förlusten av blod vid förlossningen. Genom att balansen

i koagulationssystemet förändras ökar också risken för att en gravid eller nyförlöst individ ska drabbas av blodproppar. Den här ökade risken finns från första trimestern och i minst 12 veckor efter förlossningen.

Efter graviditeten

Mellan 2-6 veckor efter graviditeten har den födandes hjärtfunktion och kärlmotstånd återgått till det normala. Hjärtminutvolymen, pulsen och blodtrycket  återgår till det normala inom 6 veckor hos en frisk individ. Den ökade blodproppsrisken kvarstår i några månader.

Det finns de som menar på att man genom träning kan behålla en del av graviditetens effekter vad gäller hjärtmuskelmassa, blodmängd och slagvolym. Individer som återupptar träning kort tid efter en graviditet kan då ha en bättre syreupptagning jämfört med inaktiva individer. Vi vet dock inte hur länge dessa effekter sitter och om de spelar någon roll i det långa loppet.

Referenser

Relaterad läsning hos bakingbabies

Puls och träning under graviditet

Hjärt- och kärlpåverkan under graviditet

2 kommentarer till “Hjärta och blodmängd under och efter graviditet”

  1. Hej! Jag födde för snart 11 veckor sedan och hade en normalt förlossning. För några dagar sedan satte jag på mig min aktivitetsklocka som jag använt fram till förlossningen. Innan graviditeten hade jag en vilopuls på runt 63! Under graviditeten låg den på 70 + och nu efter graviditeten ligger den på 51. Den är alltså runt 10 slag lägre än vad den var innan graviditeten! Det låter som att den borde ha gått ner till normal puls vid det här laget, borde jag oroa mig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *