Patriarkatet och renhetskulturen

Ett inlägg om patriarkatet och renhetskulturen i inläggsserien om religion och smärta vid sexuell penetration.

Patriarkatet är en viktig aspekt av renhetskulturen. Även om killar också blir indoktrinerade med tron ​​att de måste hålla sig rena fram till äktenskapet, läggs det största ansvaret på flickor och kvinnor att ta ansvar för att renheten hålls.

Nu kommer jag med ett potentiellt ganska provocerande påstående:

Sexuell renhetskultur och sexuella övergrepp har en sak gemensamt – kränkning av din sexuella integritet. Båda kan innebära att du lär dig att din sexualitet inte är din egen att bestämma över. Det här är inte något jag helt plockar ur luften. Jag har läst flera studier där man menar att kvinnor som växt upp i en intensiv renhetskultur uppvisar samma slags eller liknande symtom som individer som blivit utsatta över sexuella övergrepp. Det handlar inte enbart om smärta vid sex utan om symtom som vid posttraumatisk stress. Panikattacker, mardrömmar, depression, ätstörningar, självskadebeteenden. Symtomen kan triggas av allt som berör ”renheten” – så som kyssar eller bara prat om sex.

Orgasmglappet

I boken ” The Great Sex Rescue” redogör man för en stor undersökning bland 20 000 evangelikalt kristna kvinnor. I generell befolkning är orgasmglappet mellan män och kvinnor i heterosexuella relationer stort. 95 % av alla män och 65 % av alla kvinnor uppger att de får orgasm alltid eller nästan alltid när de har sex. Hos den mer konservativt kristna gruppen uppger 48 % av kvinnorna att de brukar få orgasm. I den här gruppen hade 22,6 procent vaginism (tillstängande kramp i bäckenbottenmuskulaturen). Nästan sju procent uppgav att de hade så intensiv smärtupplevelse att penetration var omöjlig. Smärtproblematiken är mer frekvent hos dem som väntat med sex tills äktenskapet. Det finns en hypotes om att första gången inte alltid sker då kvinnan är kåt och våt, utan ”bara för att” på bröllopsnatten. Är första gången smärtsam eller obehaglig ökar risken för att penetration fortsätter att vara problematiskt.

Från en studie från 1994 som gavs ut som bok med titeln ”Sex in America: A Definitive Survey” som jag inte pallat att beställa, berättas att man kunde se att konservativa kristna hade mer sex än andra. Jag undrar om det stämmer?  

Äktenskaplig våldtäkt

Vad som är tjatsex, husfridssex och äktenskaplig våldtäkt kan förstås röra sig på en gråskala. Det som framstår tydligt i rapporter jag läst är att en känsla av skyldighet att ha sex när maken önskar ger en minskad sannolikhet att bli upphetsad under sex. Följden av detta kan bli både ökad risk för smärta men också utebliven njutning. Det förekommer dissociation – ett tillstånd när kroppen håller upplevelser och handlingar skilda från medvetandet. Detta innebär att minne, identitet, perception och känslor i relation till händelser minskas eller blurras.

Gråzonen i äktenskapet

Från Me Too vet vi att många omedvetet valt att inte se sig själva som utsatta för övergrepp. Eftersom de inte kunnat hantera följderna av att se sig själva som offer, och förövaren som just förövare. Detta verkar vara förekommande inom många äktenskapliga relationer, och konservativ syn på tro och sex verkar inte underlätta situationen. Tjatsex och husfridssex verkar vanligt förekommande generellt. Men om kraven på sex också baseras på en religiös övertygelse kan det nog vara ännu svårare att säga nej.

Husfridssex innebär på att ena parten i ett parförhållande går med på att ha sex med sin partner för att behålla husfriden. Där kan man anta att det finns ett samtycke. Tjatsex handlar istället om att en person övertalar sin partner (eller någon annan) att ha sex, fast den andra parten inte vill. Då saknas ett egentligt samtycke.

Äktenskaplig våldtäkt

Äktenskaplig våldtäkt blev olagligt 1965 och lagen tillkom främst för att värna kvinnans frihet att själv bestämma om sin sexualitet. Det är hisnande att läsa om förarbetena för den lagens tillkomst. Där konstaterar man att behovet av lagen bland annat är beroende på en ”urgammal föreställning” om att mannen har rätt att förfoga över sin kvinnas kropp. Jag kan inte svara för alla religioner, men i kristendom hämtas en del av grunden för detta synsätt från bibeln, från 1 Korinthierbrevet 7:3-5. Se nedan:

Skyldig ge sin partner vad hen behöver

3 Mannen bör ge sin hustru allt som tillhör hennes rätt som gift kvinna, och hustrun bör göra detsamma för sin man.

4 En kvinna som gifter sig har nämligen inte längre total bestämmanderätt över sin egen kropp, för hennes man har då också rätt till den. Och på samma sätt har mannen inte full rätt till sin egen kropp, för den tillhör också hans hustru.

5 Vägra därför inte varandra dessa rättigheter. Det enda undantaget till denna regel är om man och hustru vill hålla sig ifrån varandra under en viss tid, för att mera ostört ägna sig åt bönen. Sedan bör de vara tillsammans igen, så att Satan inte får tillfälle att fresta dem på grund av deras brist på självbehärskning.

I en patriarkal värld får detta synsätt dock lätt slagsida över till att kvinnan behöver ställa upp för sin man. Verkar det som.

Vidare läsning

Vill du läsa mer om hur man kan se på saken ur ett ”bibliskt” perspektiv  (TRIGGERVARNING övergrepp!) vill jag rekommendera denna sida. Jag vill poängtera att det är stolliga tolkningar ur många kristnas synsätt också. Men bibeltolkningarna om sex finns på ett spektrum. Det finns många kristna som har mycket mer öppensinnad syn på sex.

Här läser jag om sexualmoral inom islam (shiamuslimsk info). Även om utomäktenskapligt sex och onani anses vara synd även där, så verkar ömsesidigheten för sex inom äktenskapet vara något mer sympatisk.

Patriarkatet och renhetskulturen

Det här är såklart långt ifrån en allsidig analys av patriarkat och religion. Läs gärna övriga inlägg i serien för att förstå min ingång till ämnet.

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen (Detta inlägg)

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur

Tips!

Här har jag och en kollega/vän gjort en webbkurs för dig som behöver göra dig fri från renhetskultur.

Previous

Next

2 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *