Att läka från renhetskultur

Att läka från renhetskultur

När jag berättade på instagram att jag skulle skriva den här inläggsserien fick jag mycket respons med olika innehåll. Ett gäng privata meddelanden innehöll försvarstal för renhetskulturen. Jag vill inte på något sätt kritisera enskilda individers livsval. Alla religiösa föreställningar är heller inte lika konservativa eller extrema. Min ingång är inte att sätta dit någon specifik religion eller troende. Min intention är att lyfta perspektiv av sexuell ohälsa som kan komma till följd av sexuell religiös konservatism.

Renhetskultur, som mycket annat, finns längs ett spektrum och påverkas av många saker. Det kan handla om församlingen du tillhör, din familjs syn på sex och äktenskap eller vad du hört eller lärt dig av enstaka pastorer eller ledare. Om den undervisning du fått angående sex är fylld med skuld och skam kan det vara svårt att bara skaka av sig detta, när det väl kommer till att du vill, får eller ska ha sex.

Ett första steg kan vara att reflektera över vad du har fått lära dig och hur du internaliserat det budskap som du fått höra. Vad har ansetts vara bra? Vad har ansetts vara dåligt? Hur tänker du om dig själv och din lust?

Skam gör inget gott för oss

Skam gör oss osäkra och rädda och du kan behöva komma till botten med tankar om skuld och skam för att kunna tillåta dig själv att känna njutning. Om grundantagandet du har är att ”min sexlust är syndig” kanske du behöver jobba med att känna dig trygg i att uppleva lust. Om känslan är att sexlust gör att du ”tappar kontrollen” kan sexuell lust kännas hotfull och farlig. Det är upplevelser som är ganska långt ifrån njutning.

Samtycke före allt

Det finns ytterligare ett problem med renhetskulturen, och det gäller samtycke. Om det är så att du bara för att du är eller blir gift anses ha gett ett ”evigt samtycke” kan det upplevas som att du inte längre äger din egen lust eller rätt att för varje invit inom äktenskapet ta ett nytt och färskt beslut om du vill eller inte vill. Övergrepp är övergrepp, även om de sker inom äktenskapet. Du ska aldrig någonsin känna dig skyldig att vara en del av en sexuell aktivitet du inte vill vara en del av. Äktenskap är inte en passersedel för att gå över dina gränser. En hälsosam relation handlar om förtroende, respekt och ömsesidighet.

Att man ska vara ”oskuld” tills man gifter sig är också en mytbildning. Oskuld i sig är en social konstruktion och inte en konkret företeelse som kan gå förlorad, stjälas eller förstöras.

Renhetskultur som lett till vaginism

När det gäller renhetskultur som gett fysiska följder som vaginism vill jag hänvisa till omfattande läsning här på bloggen gällande överspänd bäckenbotten.

Renhetskultur som lett till skam och skuld

Att läka från den skadliga inverkan en renhetskultur kan ha inneburit handlar om en resa från skam till njutning. Det handlar om att hitta kontakten med din autonomi och handlingsfrihet. När det gäller de själsliga spår och oförmåga att problemfritt glida över från skam/skuld till att njuta av sex är jag inte alls rätt person för att ge råd. Men jag vill uppmana dig att ta problem på allvar, prata med din partner (om vettig..!), vänner eller någon professionell. Var inte livrädd för exempelvis sexologer. De finns till för att hjälpa – utifrån dina individuella förutsättningar, föreställningar och önskemål.

Ett första steg kan också vara att identifiera renhetskulturen. Den är en norm, ett sätt att tänka och tro. Men inte ens inom samma religion kommer alla ha samma syn eller tankesätt. Du kan vara lika mycket religiös och lika varmt troende men välja att tolka Bibeln annorlunda.

Du får tänka att du äger din sexualitet och att den är god och finns för både njutning och reproduktion. Du får hitta det du gillar och trivs med. Jag kan inte föreställa mig att det finns någon vettig Gud som tycker att samtycke är en dålig sak att prioritera över det mesta.

Religiös kultur som normaliserar övergrepp

Ingen god gud kan anse att sexuella övergrepp är okej. Oavsett din religion så lever vi i ett land som har en samtyckeslag. Du kan få stöd och hjälp om du behöver. Om du blivit utsatt för övergrepp eller våldtäkt kan du behöva vård och behandling. Pågår det i nutid kan du kontakta Kvinnofridslinjen för att få vägledning och hjälp.

Lider du av posttraumatisk stress kan du behöva behandlas av professionella inom sjukvården. Jag vill uppmana dig att våga söka vård. Vårdens professionella står på din sida och vill dig väl.

Religion är naturligtvis inte alltid dålig

Jag är medveten om och förstår att det finns renhetsläror inom religionsutövning som enbart ger individen en källa till trygghet och känsla av helighet! Avslutningsvis vill jag säga att jag i allra högsta grad respekterar din åsikt och uppfattning. Jag önskar dig härligt, njutbart sex!

Alla inlägg i den här serien:

Inläggsserie religion och smärta vid sex

Kristendom och smärta vid sex

Renhetskultur och sexualitet

Patriarkatet och renhetskulturen

Minoritetsstress för konservativt religiösa

Att läka från renhetskultur (Detta inlägg)

Tips!

Här har jag och en kollega/vän gjort en webbkurs för dig som behöver göra dig fri från renhetskultur.

Previous

Next

One Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *