Delta i studie om stödprogram för förlossningsrädsla

Bakingbabies hjälper till att sprida och efterlysa!

Deltagare sökes till projekt om stöd vid förlossningsrädsla

Vill du delta i ett forskningsprojekt för att utveckla ett stödprogram för blivande föräldrar
som upplever förlossningsrädsla?


Syftet med forskningsprojekt är att utveckla ett effektivt och tillgängligt stöd för föräldrar
med förlossningsrädsla för att öka deras egen möjlighet att hantera barnafödandet och
det tidiga föräldraskapet. Evidensbaserat stöd för förlossningsrädda föräldrar är viktigt
men dagens stöd är bristfälligt och kan vara svårt att få tillgång till.
För att få en ökad kunskap om vad blivande föräldrar är i behov av för stöd och vad som
underlättar eller försvårar att efterfråga stöd, tillfrågas du att besvara ett frågeformulär
vid ett tillfälle.


Studien har fått etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden.


Forskningshuvudman: Uppsala Universitet


Läs mer om studien och för att besvara frågeformuläret: www.forlossningsradsla.com
Kontaktperson: Carita Nordin-Remberger, Leg barnmorska, Doktorand
carita.nordin_remberger@kbh.uu.se

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *