Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Kan träning under graviditet minska risken för förlossningsskador?

Kan träning under graviditet minska risken för förlossningsskador?

person s tummy and hand

Jag blev intaggad i en diskussion i en Facebookgrupp där den här frågan ställdes: Kan träning under graviditet minska risken för förlossningsskador? Jag lovade att återkomma. För som alltid så är finns det lite ”å ena sidan, och å andra sidan” och ett längre resonemang bakom svaret.

Hur vet vi saker utifrån forskning

När vi analyserar forskningsläget kan vi läsa enskilda studier eller systematiska översiker. De systematiska översikterna innehåller alltså både sammanställningar och kvalitetsanalyser av enskilda studier. Där kan man ofta dra slutsatser. ”Vi vet x, grundat på ett litet antal av halvbra studier”. Eller ”vi vet y, grundat på ett antal studier av riktigt bra kvalitet”. Där kan man alltså anta att ett antal studier som säger samma sak pekar på att resultatet stämmer. Men studiernas kvalitet kommer också avgöra trovärdigheten och sannolikheten i att x eller y stämmer.

På det här området, liksom inom många andra områden, så finns det motstridiga resultat. Men det vi vet bäst är alltså grundat på nygjorda systematiska översikter. Även om det finns enskilda studier som säger annat.

Hjälper bäckenbottenträning?

Den nyaste systematiska översikten (1) har som slutsats: Pelvic floor muscle training does not prevent perineal laceration. På svenska: Bäckenbottenträning förebygger inte vaginala bristningar.

Det här gäller alltså bäckenbottenträning specifikt.

En annan systematisk översikt har som slutsats att bäckenbottenträning under graviditet kan vara effektivt för att förkorta förlossningen. Men bäckenbottenträning påverkar inte risken för klipp, sugklocka/tång eller vaginala bristningar. Däremot är bäckenbottenträning effektivt mot urinläckage både under och efter graviditet.

Annan, generell fysisk träning då?

Här finns det spretig evidens. Studier på elitidrottare visar att de har varken fler eller färre vaginala bristningar än oss andra, vanliga dödliga (7). En systematisk översikt från 2019 (8) undersökte om träning under graviditet kan påverka risken för komplikationer hos den födande. Man kunde inte se något dos-responsförhållande mellan frekvens, intensitet, varaktighet eller träningsvolym och någon positiv eller negativ effekt på en rad faktorer, däribland vaginala bristningar eller andra skador på den födande.

Jag hittar en enstaka studie (9) som kan påvisa en positiv effekt med ett webbaserat träningsprogram under graviditet och risken för förlossningsskador. Det är väldigt svårt att dra slutsatser från den här studien eftersom den inte redogör riktigt för vad träningsupplägget innehöll. De nämner ett stort bäckenbottenfokus och konditionsfrämjande träning, bland annat. Det går heller inte riktigt att veta hur väl studiedeltagarna följde det webbaserade träningsprogrammet. Jag hittar också en studie där man sett att kvinnor som själv rapporterar att de är mer fysiskt aktiva i vardagen får färre och mindre bristningar vid förlossningen. Det här är problematiskt på lite olika sätt, dels för att människors självrapporterade fysiska aktivitetsnivå inte alltid är tillförlitlig och dels för att det kan finnas en rad andra faktorer som spelar in. Kan det finnas andra faktorer som hör ihop med att vissa är mindre fysiska aktiva och det är dessa faktorer som spelar större roll för risken för bristning?

Kan träning under graviditet minska risken för förlossningsskador?

Jag skulle säga att min slutsats efter en djupdykning i forskningsläget är att vi inte riktigt vet. Vi vet att fysisk aktivitet och fysisk träning inte ökar risken för förlossningsskador och det finns några, enstaka studier av bristande kvalitet som menar på att det kan minska förekomsten av förlossningsskador. Fysisk aktivitet och träning är bra för många andra saker, så jag tycker att det finns goda skäl att träna generellt sett.

Källa: Bäckenbottenutbildning.se

Men vi vet också att elitatleter får bristningar i ungefär samma utsträckning som andra födande, så det verkar inte vara någon kraftigt skyddande effekt.

Du som har tänkt ”om jag bara hade varit mer vältränad, då hade jag inte spruckit så här mycket”, du kan andas ut. Det var inte din träningsgrad som var avgörande. Det är väldigt få av riskfaktorerna för bristningar som vi överhuvudtaget kan påverka själva.

Referenser:

 1. Can pelvic floor muscle training prevent perineal laceration? A systematic review and meta-analysis
 2. The effect of antenatal pelvic floor muscle training on labor and delivery outcomes: a systematic review with meta-analysis
 3. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women
 4. Prevalence, incidence and bothersomeness of urinary incontinence in pregnancy: a systematic review and meta-analysis
 5. Prevalence, incidence and bothersomeness of urinary incontinence between 6 weeks and 1 year post-partum: a systematic review and meta-analysis
 6. Systematic review of pelvic floor interventions during pregnancy
 7. Elite Athletes and Pregnancy Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis
 8. Impact of prenatal exercise on maternal harms, labour and delivery outcomes: a systematic review and meta-analysis
 9. Influence of a Virtual Exercise Program throughout Pregnancy during the COVID-19 Pandemic on Perineal Tears and Episiotomy Rates: A Randomized Clinical Trial
 10. Physical activity during pregnancy is associated with a lower number of perineal tears

Vidare läsning:

Är sammandragningar att livmodern tränar?

Förberedelse inför förlossning

Vikt och förlossningsskador

Ålder och förlossningsskador

Undvika och förebygga förlossningsskador

3 kommentarer till “Kan träning under graviditet minska risken för förlossningsskador?”

 1. Hur är det med en väldigt stark (spänd?) bäckenbotten? Kan en diagnosticerad spänd bäckenbotten utgöra en risk för bristning och kan i så fall fysioterapi innan förlossning minska risken?
  Upplever att det på mitt arbete som barnmorska ofta talas om hög risk när det kommer en smal, vältränad hästtjej med stark bäckenbotten och där man försöker förbereda en plan för att minimera risk för bristning extra mycket, ex peppa till att föda på sida eller alla fyra, avråda från förlossningspall (väldigt många som önskade detta när Kenza hade gjort det, vanligtvis uppmuntrar vi kvinnorna föda i den ställning de önskar), stänga av oxytocindropp i slutet om det absolut inte behövs osv. Jag upplever också att dessa kvinnor oftare får stora grad 2 eller grad 3-bristningar, men det kan ju såklart vara min upplevelse som är färgad av synen på min arbetsplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *