Frågeformulär om bäckenbottenhälsa

focused ethnic woman writing on clipboard

Bakingbabies hjälper till att efterlysa deltagare till studie

Bäckenbottenbesvär är vanligt förekommande hos kvinnor i alla åldrar. Det kan handla om spännings- och smärttillstånd i bäckenbotten, smärta vid sexuell penetration, olika typer av inkontinens, trängningsproblematik eller tyngdkänsla/skavkänsla i underlivet, sexuella besvär, förlossningsskador eller torra slemhinnor. 

Validering av en svensk version av ett frågeformulär om bäckenbottenhälsa hos kvinnor

Syftet med denna studie är att testa en svensk version av ett frågeformulär om bäckenbottenhälsa hos kvinnor i alla åldrar och livsskeden. Forskarna vill pröva om det svenska formuläret är vetenskapligt giltigt och om det framöver kan användas i vården – t ex hos fysioterapeuter, gynekologer och barnmorskor.

Nu söker forskarna efter deltagare både med och utan besvär från bäckenbotten. 

Du behöver vara 18 år eller äldre och förstå svenska i skrift. 

Hur går det till?

Ditt deltagande innebär att du fyller i en digital enkät med frågor om din bäckenbottenhälsa, vilket tar ca 10 minuter. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och självklart är du anonym. 

Här kan du anmäla ditt intresse att delta.

Där får du mer information och länk till frågeformuläret skickat till dig på e-post.

Du får även kontaktinformation till projektledaren ifall du har frågor och funderingar kring studien.

TILLÄGG: Det behövs nu inga fler deltagare i studien

Previous

Next

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *