Anpassningar av livet pga framfall

crop sportswoman unfolding sport mat on wooden floor

Det trillade in en fråga om behovet av att göra anpassningar av livet pga framfall.

Jag har blivit livrädd för väldigt mycket sedan jag fick cystocele och rectocele efter förlossning. Jag vet inte om jag behöver ändra karriär pga en del tunga lyft i arbetet. Är det farligt att lyfta allt som är tungt? Tycker du man ska anpassa sitt yrkesval på det sättet? Jag känner ett tydligt tryck nedåt när jag lyfter min bebis (12 kg).

Läsarfråga

Vad vet vi?

Baserat på aktuell vetenskap har vi ingen evidens för att påstå att träning och fysisk aktivitet har någon överväldigande positiv eller negativ påverkan på bäckenbottens funktion. Vi vet att det finns samband mellan fysisk belastning och ansträngningsinkontinens, men detta är inte synonymt med exempelvis risk för att utveckla eller förvärra framfall.  

Inget samband mellan träning och framfall

De få studier som hittills publicerats visar inget samband mellan träning och framfall. Men extremt tung träning (motsvarande militärens fallskärmsjägare) kan öka risken för framfall. Det kan handla om ett dos-responsförhållande, alltså att för mycket träning överbelastar bäckenbotten men lagom mängder träning bara är bra. Var gränsen i så fall går känner vi inte till, därför att gränserna också är indviduella.

Riskfaktorer för framfall

De främsta riskfaktorerna för framfall är alltså inte fysisk belastning och vi har inga belägg för att ge råd om att begränsa den fysiska aktiviteten eller normala vardagsbelastningen. Att ha varit gravid många gånger, att ha fött barn vaginalt, att vara äldre och att ha hög BMI är riskfaktorer som vi känner till. Levatorskada är också en riskfaktor, både för att utveckla framfall och att få tillbaks ett framfall som redan åtgärdats kirurgiskt.

Hur är det med jobb då?

Vi har vissa studier som tyder på att kvinnor som opereras för framfall i större utsträckning har fysiskt tunga jobb än andra. Att ha ett yrke som kräver tunga lyft regelbundet kan öka risken för behov av kirurgi. Studierna är dock lite svårtolkade i en västvärldskontext – en del av dem handlar om fysiskt tunga arbeten i utvecklingsländer.

Man har också sett samband mellan näringsbrist och framfall. Det är därför inte helt enkelt att dra parallellen till att tunga lyft på en svensk arbetsplats (med allt vad arbetsmiljölagar heter) kan orsaka eller förvärra framfall.

Anpassningar av livet pga framfall?

Jag har svårt att veta vad jag ska ge för råd till frågeställaren. Det är viktigt att veta att vem som helst av oss kan drabbas av framfall. Det är inte särskilt ovanligt. Jag förstår absolut att det är jättejobbigt att ha och att det kan dra ner livskvaliteten. Men så här: Det jobbigaste är oftast åren då du upptäcker besvären och får jaga runt i vården efter någon som kan ta dig på allvar. För många finns åtminstone någon lindring eller behandling att få. Jag vill absolut inte förminska dig som har besvär, missförstå mig inte.

Men!

Jag vet inte om jag vill rekommendera någon att sluta en utbildning, byta karriär eller sluta göra något den tycker om ”bara” för ett framfalls skull. Din självupplevda hälsa kring bäckenbotten och närbelägna organ är EN grej. Du har en massa andra hälsorelaterade saker som jag också skulle vilja rekommendera dig att prioritera. Ett jobb du trivs med är en sådan grej!

Livskvalitet får avgöra

Jag tänker att summan av din hälsa och relation till kroppen landar på en slags nivå av livskvalitet. Känner du att jobbet ger dig/förvärrar symtom som sänker dig? Gör något annat. Känner du att karriärsvalet är så pass viktigt för dig, att det kan höja dig och få dig att må bra – trots framfallssymtom? Kör på. Vi har ett liv och vi måste alla försöka göra vårt bästa av det. Med eller utan fysiska krämpor eller begränsningar.

Vidare läsning på bakingbabies

Symtomlindring för framfall

Opereras för framfall, ja eller nej?

Styrketräning som behandling för framfall

Copingstrategier för tyngdkänsla

Vidare tips/Reklam

Webbkursen ”Bli stark (med svag bäckenbotten) är en 8 månader lång träningskurs som vägleder dig i vanlig träning som är anpassad för dig med svag bäckenbotten. Den innehåller filmade övningar sammansatta i träningsprogram i 4 nivåer. Varje nivå pågår i två månader. Se mer info här.

Referenser

Previous

Next

One Comment

  • Man undrar ju om de med tungt jobb opererades för att de upplevde symptomen som mer störande på grund av jobbet eller om det var jobbet som gav dem framfall… Alltså andra med lätta jobb kanske undviker sånt som ger symptom men de skulle egentligen också behöva operationen? Hmm… så många forskningsfrågor det finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *