Hoppa till innehåll
Hem » Flödet » Förlossningsvärk vid ändtarmen

Förlossningsvärk vid ändtarmen

Jag har fött ett barn. För mig var den värsta delen av förlossningen när barnet skulle börja komma ned. I varje värk kändes det som att tarmarna/ändtarmen skulle brista. Och då hade jag ändå både epidural och lustgas. En helt outhärdlig smärta som pågick i cirka sex timmar innan barnet föddes med sugklocka och bristning grad 3 som följd. Varför hör man aldrig om smärta under denna fas? Är det jag som har känsliga tarmar? Den enda beskrivning jag hört är “man kan känna ett starkt tryck nedåt”. Så förskönande! Jag känner mig så ensam om min erfarenhet. Jag kan tillägga att smärtan INTE var något jag var rädd för innan förlossningen.

Förlossningssmärta är ju ofarlig sägs det. Det kan jag köpa när det gäller värkarna i livmodern. Men detta tryck bakåt, kan det vara så nyttigt?

Läsarfråga

Hej och tack för din fråga. Jag svarar med ett längre resonemang så att fler ska kunna hänga med.

Förlossningens första fas

Förlossningens första fas börjar när du får värkar. Det som händer är att livmoderhalsen öppnar sig. Det här är ofta den längsta delen av förlossningen.

När livmoderhalsen blivit 5 cm öppen så brukar man anse att man är i aktiv förlossning och då brukar också värkarna vara regelbundna för många.

Förlossningens andra fas

Förlossningens andra fas startar när livmoderhalsen är öppen och bebisen ska sjunka ner i vaginalkanalen. Fasen är slut när du krystar ut bebisen. Hos förstföderskor är den här fasen ofta längre än hos omföderskor. För förstföderskor brukar den här fasen vara under 3 timmar och hos omföderskor 2 timmar. För födande som fått epidural kan dock det här skedet förlängas till fyra timmar för förstföderskor och tre timmar hos omföderskor. Det är flera parametrar som påverkar hur långt det här stadier blir, med fostrets storlek och position som några av de främsta. Den födandes bäckenform, livmoderns sammandragningar och andra hälsofaktorer kan också spela roll.

Smärta vid de olika faserna

I den första fasen brukar man säga att smärtan är ”visceral”. Smärtan färdas med nervfibrer i det sympatiska nervsystemet och passerar från livmoder och livmoderhals. Denna smärta kommer in i ryggraden i nivå med ryggkotorna T10-L1  och vissa signaler kommer uppfattas av hjärnan som inte särskilt specifik lokaliserad smärta, men känns i stort från hela magen, underlivet, korsbenet och ryggen.

Smärtan övergår till en somatisk smärta närmare själva framfödandet och framförs då främst av nerverna i underlivet och ljumskarna och går in i ryggen på nivå S2-S4, också delvis av L1-L2. Den här smärtan är skarpare och ofta mer lättlokalserad/centrerad kring vagina, ändtarm eller mellangård.

Smärtan som beskrivs

Det låter som att din (frågeställarens) andra fas upplevdes väldigt lång och väldigt smärtsam. Vad det beror på kan jag naturligtvis inte svara på, men det är en fråga du kan ta med någon som var med på din förlossning eller som kan analysera din förlossningsjournal.

Men just att trycket känns mot ändtarmen är vanligt och när jag söker tycker jag att den informationen finns. Så här skriver bland annat Karolinska i informationen om normal förlossning:

”När modermunnen är helt öppen börjar nedträngnings och utdrivningsfasen. Barnets huvud ska tränga ner till bäckenbotten och om det är din första vaginala förlossning är det normalt att det tar ett par timmar. Den här delen av förlossningen är intensiv och du upplever ett ökat tryck mot ändtarmen.”

Det som är avvikande för dig är kanske egentligen inte känslan av smärta/tryck mot ändtarmen utan just hur länge det pågick?

Vad kan spela in?

Ibland spelar just barnets rotation in. Om barnet är stort eller felvänt kan trycket mot ändtarmen kännas mer än annars.

Jag har hört, men kan inte backa upp påståendet med studier, att vissa upplever att trycket mot ändtarmen blir större när man har epidural, eftersom den andra smärtan kan vara mer effektivt ”borttagen”.

Ibland kan man påverka trycket mot ändtarmen genom att byta position. Det kan ibland vara en effekt av tyngdlagen, att hur du ligger/står/sitter gör att trycket hamnar på lite olika platser.

Jag tänker också att du kanske behöva få hjälp att analysera varför förloppet var så pass utdraget och vad som föranledde sugklockan, så kanske du också får svar på varför trycket var så pass uttalat just mot ändtarmen.

Referenser

The Pain of Labour

Stages of Labor

Vidare läsning på Bakingbabies

8 kommentarer till “Förlossningsvärk vid ändtarmen”

 1. Intressant! Själv har jag börjat misstänka att jag har rektovaginal endometrios (smärta djupt i bäckenet vid tarmtömning men bara ett par dagar kring mens). Funderar över hur detta evt påverkat mina förlossningar som avstannat i öppningsfas resp. krystfas, utan att få huvudet knappt förbi spinanivå.

 2. Intressant! Jag upplever att de som har en väldigt bra smärtlindring av eda kan bli överrumplade över det stora trycket mot ändtarmen som kommer, då den inte går att ta bort med eda:n. I alla fall inte med de doser vi använder i Sverige.

 3. Precis som personen ovan har jag känt mig väldigt ensam, så det är lite av en lättnad att läsa en beskrivning som stämmer så bra överens med min egen förlossningsupplevelse. Likt henne var jag inte rädd för smärtan inför förlossningen, men den kramp och den smärta som jag upplevde i ändtarmen fr.m. den aktiva fasen var varken något jag hade hört talas om eller hade kunnat förbereda mig på. Jag är livrädd för att någon gång genomgå detta igen.

  Utöver den obeskrivliga krampen under förlossningen har jag även haft problem med smärtsamma kramper i ändtarmen postpartum, som varierar från enstaka till närmast kontinuerliga beroende på dag, även veckor efter förlossningen. Jag fick en djup grad 2 bristning (efter eda och sugklocka), men enligt läkare var det utan bristningar i ringmuskeln eller djupare in i ändtarmen. Dessa kramper verkar tillsynes vara kopplade till sammandragningar i livmodern, som endast uttrycks genom ändtarmskramper, men ingen jag har talat med har hört talas om liknande problem tidigare.

   1. Så vitt jag kan avgöra verkar det inte vara relaterat till tarmrörelser eller avföringen, däremot uppkommer ibland kraftigare och mycket smärtsamma kramper när jag bajsar, och då mister jag även kontrollen över flödet.

    Proctalgia fugax är det närmaste svar jag har kommit. Liknande spasmer uppkommer vid enstaka tillfällen under menstruationen. Spasmerna är kortvariga, även om de vissa dagar postpartum går i vågor som nästan inte avbryts. De sitter längre in i ändtarmen, dvs inte i ringmuskeln.

    1. Om det är längre in än ändtarmen kan det vara en levator ani-spasm, det kan kännas som knivar typ upp i ändtarmen eller mellan ändtarmen och svanskotan. Brukar oftast behandlas som en överspänd bäckenbotten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *